12G201489 - Koersvast in krappe tijden: Dekkingsplan bij de beleidsbegroting 2013-2016

In het met uw raad afgesproken proces over de noodzakelijke bezuinigingen voor een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 is dit raadsvoorstel met bijbehorend dekkingsplan de afsluitende stap. Het college biedt de gemeenteraad met deze stukken een bezuinigingspakket aan van € 10 miljoen structureel in 2016. Het doel van dit voorstel is dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld:

  • tijdig een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vast te stellen door middel van het voorliggende dekkingsplan;
  • de voor de effectuering van de bezuinigingen benodigde bestemmingsreserve organisatieontwikkeling te voeden;
  • met behulp van de geprognosticeerde begrotingsresultaten de algemene reserve zodanig te voeden dat de hoogte voldoet aan het onlangs door uw raad vastgestelde beleidskader.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?