464143 - Investeren in de openbare straatverlichting van de gemeente Hengelo (Initiatiefvoorstel ChristenUnie)

Gerelateerde links

Naar aanleiding van de motie, ingediend door de ChristenUnie in de raadsvergadering van 28 juni 2011, heeft de ChristenUnie fractie een initiatiefvoorstel voorbereid om een kader te stellen waarbinnen door de gemeente geïnvesteerd kan worden in de openbare straatverlichting.

Binnen de gemeente Hengelo zijn al diverse notities en memo’s geschreven die betrekking hebben op de openbare verlichting in onze gemeente . Het doel hiervan is om inzicht te bieden in de stand van zaken met betrekking tot openbare verlichting en de toekomst hiervan, maar ook als handreiking om te bepalen waar wij als gemeente ons op moeten richten met investeringen.
Hengelo is door de raad ook aangewezen als millenniumgemeente  en de raad heeft daarin ook enkele doelstellingen geformuleerd. Eén daarvan is 2% energiebesparing per jaar, een doel wat tot op heden nog niet is gehaald. Over de afgelopen jaren is een besparing gerealiseerd binnen de voorziening Openbare Verlichting van circa 1% per jaar.
In het rapport: “Hengelo verleiden tot duurzaamheid”  wordt gesproken over minimaal energiegebruik (en dat is toe te passen in de Openbare Verlichting).

De ChristenUnie stelt voor om LED uitgebreid te gaan toepassen in de openbare verlichting. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling voor energiebesparing, wordt de CO2 emissie verlaagd en wordt op termijn een kostenbesparing gerealiseerd.

Om na te gaan of met de toepassing van LED in de openbare verlichting kan worden bijgedragen aan de doelstellingen in de diverse documenten worden de volgende punten behandeld:
• 4 opties om te komen tot een energiebesparing van circa 5% per jaar in de openbare verlichting
• Benodigde investeringen
• Analyse en conclusie

Behandeld in:


Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?