1000860 - Uitvoeringsprogramma's Thuis in de buurt, CJG en Brede School 2013

De gemeente voert met een groot aantal maatschappelijke partners diverse projecten uit in het sociale domein. Kaderstellend zijn hiervoor programma CJG, het programma Brede School en programma Thuis in de buurt. Jaarlijks worden er in samenwerking met de partners uitvoeringsprogramma’s opgesteld en ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.
Er gebeurt veel in de programma's en de uitvoeringsprogramma's geven een goed beeld van deze activiteiten die door de gemeente en de partners uitgevoerd worden om de doelstellingen te behalen.

Informatiestuk in raadscommissie sociaal van 28 augustus 2013

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?