1001940 - Ontwikkelagenda Netwerkstad

In de huidige dynamiek van veranderende omstandigheden op het gebied van werkgelegenheid, demografie en woningmarkt is er behoefte aan een nieuw richtinggevend ruimtelijk perspectief met betrekking tot de opgaven van de Netwerkstad Twente. De Netwerksteden samen met de provincie Overijssel hebben daarom vanaf september 2012, aan de hand van de door de raden vastgestelde startnotitie, gewerkt aan een ruimtelijke strategische visie met een doorkijk naar 2040. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de opgestelde “Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente – deel 1: Ontwikkelingsperspectief 2040: vitaal en innovatief” en dit als inhoudelijk kader mee te geven bij de opstelling van een werkprogramma 2014-2019.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?