1004006 - Besteding ARI-gelden t.b.v. binnenstadsinvesteringen

Na realisatie van de Bedrijven Investeringszone voor het centrum heeft er veelvuldig overleg plaats gevonden met de Stichting Centrummanagement Hengelo over de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Samen is een voorstel uitgewerkt waarbij het Molenplein en het Brinkplein een kwalitatieve en duurzame invulling krijgen met groen en zitbanken. Het college heeft ingestemd met dit voorstel en stelt nu aan de gemeenteraad voor, om een eenmalig bedrag van € 92.000,- ter beschikking te stellen en te onttrekken uit ARI (als onderdeel van de in de Perspectiefnota 2009 genoemde investeringsambitie Binnenstadsdebat ad € 1 miljoen).

Opdracht bij de uitwerking van de plannen was: het moet duurzaam groen betreffen. Naast duurzaam moet er ook sprake zijn van kwaliteit en een sfeer-verhogende uitstraling van de pleinen. De eenmalige investering bedraagt  € 92.000,- Dit bedrag is opgebouwd uit de hardware (€73.000) en de beplanting (€19.000,-). Indien de gemeenteraad instemt met het onttrekken van het bedrag uit ARI, zal voor het einde van dit kalenderjaar begonnen worden met het plaatsen van de objecten en de beplanting. Dit is wel afhankelijk van beperkingen die jaargetijde en weersomstandigheden met zich mee kunnen brengen.

De komende maanden worden door het college en de SCH gebruikt om verdere ideeën uit te werken en af te stemmen. Indien overeenstemming gevonden kan worden, zal het college de raad kunnen voorstellen het restant van de ARI-gelden voor deze concrete investeringen in te zetten. Hierbij wordt ook gedacht aan investering ten behoeve van Het Nieuwe Winkelen.


Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?