13G200206 - Welstandscriteria Sports Centre Hengelo

De Welstandsnota is een beheersinstrument, waarin voornamelijk eisen ten aanzien van de kwaliteit van bouwwerken worden aangegeven, die worden gerealiseerd in een omgeving die intact blijft. De Welstandsnota gaat ervan uit dat voor te ontwikkelen gebieden afzonderlijke beeldkwaliteitplannen worden vastgesteld en dat nieuwbouwplannen vervolgens daaraan getoetst worden. Het beeldkwaliteitplan of welstandscriteria vormen aldus een herziening van de Welstandsnota met betrekking tot een bepaald gebied.

Het Sports Centre Hengelo ligt aan de Kuipersdijk in Hengelo. Het complex bestaat uit sportvelden en gebouwen, waaronder het FBK-stadion. Het terrein wordt gebruikt door verschillende sportverenigingen/-clubs met uiteenlopende sportactiviteiten. In het voorliggende document is de ambitiekaart/het ambitieniveau het sportcomplex geconcretiseerd in nieuwe welstandscriteria.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?