Beleidsagenda

Voorliggend memo is een uitwerking van de CDA-motie ‘De basisagenda als leidraad voor de Raad’. Met deze uitwerking willen we recht doen aan de intenties zoals verwoord in de motie van het CDA. Deze uitwerking is gemaakt in een samenwerking tussen Griffie en Stafondersteuning. Na instemming van uw college op de visie van de werking van de beleidsagenda als instrument voor het presidium, zoals verwoord in dit memo, zal de griffier dit memo agenderen in het eerst volgende presidium.Voorliggend memo is een uitwerking van de CDA-motie ‘De basisagenda als leidraad voor de Raad’. Met deze uitwerking willen we recht doen aan de intenties zoals verwoord in de motie van het CDA. Deze uitwerking is gemaakt in een samenwerking tussen Griffie en Stafondersteuning. Na instemming van uw college op de visie van de werking van de beleidsagenda als instrument voor het presidium, zoals verwoord in dit memo, zal de griffier dit memo agenderen in het eerst volgende presidium.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?