F.03 - Motie Transitie Jeugdzorg

Gerelateerde links

Overwegende dat:

  • de jeugdzorg per 1 januari 2015 wordt overgegeveld naar de gemeenten;
  • de gemeenten dan verantwoordelijk worden voor de financiering, uitvoering en inkoop van (specialistische) jeugdzorg/-bescherming voor hun jongeren;
  • de jeugdzorg naar de gemeenten wordt overgeheveld, omdat er veel te verbeteren valt in onze zorg voor onze jeugd;
  • door ontschotting van budgetten meer mogelijkheden ontstaan voor betere samenwerking en innovatie in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen;
  • er weinig verandert als de gemeente automatisch de mensen van provincies en contracten overnemen van zorgaanbieders zonder hieraan kwaliteits- en effectiviteitseisen te stellen;
  • er nu al organisaties of combinaties van organisaties binnen het huidige stelsel in staat zijn om effectievere, kwalitatief betere en goedkopere jeugdzorg/-bescherming te bieden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?