2014-09-23 - Voorbereiding Regioraad 1 oktober 2014

Tijdens de Regioraad zullen twee presentaties gehouden worden over de onderwerpen:
- Bevoegdheden en werkwijze regioraad. 
- Consequenties afschaffing Wgr-plus/vervallen BDU verkeer en vervoer en beoogde afspraken met de provincie Overijssel.

Daarnaast liggen er twee voorstellen ter besluitvorming voor:
- Wijziging 'Regeling buurtbusprojecten Regio Twente 2010'.
Beoogd resultaat van het voorstel in de Regioraad is een aanpassing van de leeftijdsgrens van de vrijwillige buurtbuschauffeurs naar t/m 74 jaar. 
- Beschikbaar stellen van de vooralsnog bij Regio Twente geoormerkte financiële middelen.
Beoogd resultaat van het voorstel in de Regioraad is instemming met het incidenteel beschikbaar stellen van financiële middelen voor:
a) het verder implementeren van het intern controleplan, beheersen van derden geldstromen en het borgen van inkoop- en aanbestedingsbeleid en –wetgeving (€ 129.776);
b) financiering van de doorontwikkeling van de organisatie (€ 100.000);
c) financiering kosten van onderzoek in het kader van de heroriëntatie van de samenwerking in Twente (€ 75.000).
Het totaal benodigd bedrag (€ 304.776) te financieren uit de bij Regio Twente aangehouden geoormerkte financiële middelen uit het rekeningresultaat 2013, zoals besloten in de regioraad van 2 juli 2014.
En bij niet (volledige) besteding van deze financiële middelen in 2014 het saldo te storten in de algemene reserve.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?