1009070 - Begroting 2014 Stichting Scholengroep Primato

De stichting Scholengroep Primato heeft haar begroting voor 2014 ingediend bij de gemeente. In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat de gemeenteraad deze begroting moet goedkeuren. Uit de ingediende begroting met toelichting blijkt dat sprake is van sluitende begroting voor het jaar 2014.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?