1012667 - Motie GroenLinks inzake vergunningen voor evenementen in parken

Gerelateerde links

De raad vam de gemeente Hengelo constateert dat
- de raad in december 2013 unaniem heeft ingestemd met een initiatiefvoorstel dat voorziet in meer mogelijkheden voor evenementen;
- de locaties Bataafse Kamp en Prins Bernhard Plantsoen zeer gesdiikt zijn voor diverse evenementen, verschillend van inhoud enĀ  omvang;
- er in het verleden een ambtelijke afspraak is gemaakt met (enige) omwonenden van deze locaties;
- deze afspraak de mogelijkheden tot het organiseren van kleine of grotere evenementen in beide parken sterk beperkt;
- de raad daar niet bij betrokken is geweest en er in zoverre geen sprake is van een politieke afweging.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?