1013866 - Benoeming raadsleden in diverse functies

De gemeenteraad is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor een aantal werkzaamheden om  de eigen huishouding van de raad en het raadswerk ordentelijk te laten verlopen.
Zo zijn er bijvoorbeeld raadsleden nodig die lid willen worden van de Rekenkamercommissie, en raadsleden die de gemeente in de regioraad vertegenwoordigen.
Er zijn nog meer functies, zie het raadsadvies.
De raad heeft op 28 mei ingestemd met  de benoeming van de raadsleden voor de functies bij de Regioraad en bij de Euregioraad.
Behandeld in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?