1014301 - Begroting 2015 en MJP 2016-2018 GBT

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente komt met een (meerjaren)begroting 2015 -2018 die sluit dankzij bijdragen van de aangesloten gemeenten, waarvan Hengelo er één is. Er wordt rekening gehouden met een geleidelijk dalende bijdrage. Het GBT kan efficiencyvoordelen behalen door deelname van nieuwe gemeenten en besparingen als gevolg van bezuinigingen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?