1034496 - Motie Vreemd CDA, GroenLinks, SP, BurgerBelangen, VVD, CU en ProHengelo inzake Hengelo tegen discriminatie en racisme

Overwegende dat:

  • niet gediscrimineerd worden een mensenrecht is dat is opgenomen in artikel 1 van de grondwet, in alle belangrijke mensenrechtenverdragen én apart benoemd is in het rassenverdrag van de Verenigde Naties (hierna VN),
  • secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de VN "alle mensen - maar in het bijzonder politieke en
    religieuze leiders - oproept, om in sterke mate boodschappen en ideeën af te wijzen die gestoeld zijn op racisme, raciale superioriteit of haat, alsook die ideeën die aansporen tot racisme, raciale discriminatie, xenofobie en gerelateerde intolerantié'.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?