1009819 - Subsidieregel bewonersparticipatie 2014

In de commissievergadering van 15 oktober 2013 is aan de gemeenteraad toegezegd om inzichtelijk te maken welke afspraken er met de bewonersorganisaties zijn gemaakt ten aanzien van de besteding van de buurtbonnen en de basissubsidie en het budget wijkbrede activiteiten.

Het college stelt op grond van de ASV jaarlijks een uitvoeringsregel vast. Deze regelt de te subsidiƫren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie. Voor 2012 is samen met de bewonersorganisaties een systematiek bedacht en uitgewerkt. Tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2013 is het eerste uitvoeringsjaar geƫvalueerd.


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?