1014973 - Locatievoorstel glasvezelhuisjes

Reggefiber is van plan een glasvezelnetwerk aan te leggen in het stedelijk gebied ten noorden van de A1 in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Glasvezel is een techniek voor snelle dataverbinding. Snelle dataverbindingen zijn nodig om digitale diensten (verder) te kunnen ontwikkelen, zoals het nieuwe werken en de slimme inzet van technologie in de zorg en het onderwijs.

Als onderdeel van het netwerk dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Twee van de vijf locaties vallen binnen de hoofdgroenstructuur. Hiervoor zijn geen goede alternatieven in de buurt. Het college stelt de raad daarom voor om voor deze twee plekken toch af te wijken van de hoofdgroenstructuur vanwege het belang een glasvezelnetwerk voor de bewoners van de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Over de precieze plekken van de glasvezelhuisjes vindt communicatie plaats met omwonenden.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?