Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Zienswijze ruimtelijke plan(nen)

Wanneer u een opmerking heeft over of het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeente (bijvoorbeeld voorontwerp- en ontwerp bestemmingsplannen), dan kunt u hierover een zienswijze indienen.

(Voor)ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen kunnen op afspraak worden ingezien bij de afdeling Ruimte en Leefbaarheid. U kunt een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via het telefoonnummer 14074. Wie dat is, kunt u zien op de pagina van het bestemmingsplan waar u een zienswijze over wilt indienen of in de gemeenteadvertentie. Daarnaast zijn de plannen ook te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl

Iedereen kan zijn mening over een voorontwerp of een ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken in de vorm van een zienswijze. Dit kunt u doen tijdens de tijd dat het plan ter inzage ligt. In de gemeenteadvertentie staat aangegeven wanneer dat is.
Hoe u een zienswijze in kunt dienen, leest u ook in de gemeenteadvertentie. U kunt dat schriftelijk doen, maar ook mondeling. Waar u uw schriftelijke zienswijze in kunt dienen, hangt af van de status van het plan waarover de zienswijze gaat. Als het gaat om een voorontwerpbestemmingsplan, kunt u de zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gaat het om een ontwerpbestemmingsplan dan kunt u de zienswijze indienen bij de gemeenteraad. De mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Wie dat is, leest u ook in de gemeenteadvertentie. De behandeling van een zienswijze is gratis.

U kunt een digitale zienswijze uitsluitend indienen via de buttons hieronder. Deze leiden naar verschillende formulieren: één voor bedrijven en één voor particulieren.

Houdt u er wel rekening mee dat uw sessie na 180 minuten automatisch verloopt! Indien u tijdens die tijd 15 minuten niet actief bent, wordt uw sessie eerder automatisch beëindigd. Dit heeft te maken met de beveiliging die geldt voor het gebruik van DigiD.

 

Na afloop van de ter inzage legging neemt de gemeente een definitief besluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, stelt de gemeente u schriftelijk op de hoogte van het besluit en de manier waarop ze uw zienswijze hierbij heeft betrokken. Dat besluit wordt ook openbaar bekend gemaakt. U krijgt op dat moment ook informatie over de vervolgprocedure.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu