Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
dinsdag 23 januari 2024

120 asielzoekers naar noodopvang Van der Valk Hengelo

Ontlasten van aanmeldcentrum in Ter Apel

Er komt een tijdelijke noodopvang voor 120 asielzoekers in het Van der Valk hotel in Hengelo. De asielopvang in Nederland staat enorm onder druk. De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd tijdelijke opvang voor asielzoekers te bieden vanwege het gebrek aan reguliere opvangplekken. De gemeente Hengelo wil hierin helpen door tijdelijke opvang toe te staan in Hotel Van der Valk in Hengelo. De opvang is bedoeld voor asielzoekers die recent in Nederland asiel hebben aangevraagd in aanmeldcentrum Ter Apel. De tijdelijke opvang is voor een half jaar met een mogelijke verlenging van nog een half jaar.

De samenstelling van de groep asielzoekers is een mix van asielzoekers die hun asielprocedure in Nederland mogen afwachten. De asielzoekers worden opgevangen in een vleugel van het Van de Valk hotel met 60 kamers. De eerste asielzoekers arriveren deze week of begin volgende week. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding. De vleugel die COA in gebruik gaat nemen is te bereiken via een aparte ingang.

“Wij zijn erg blij dat het hotel en de gemeente Hengelo ons in de gelegenheid stelt om hier tijdelijk asielzoekers op te vangen”, zegt Folkert Bosch, locatiemanager van deze tijdelijke locatie. Er is 24/7 begeleiding aanwezig op de locatie. Gewerkt wordt met huisregels en een programma met dagbesteding. Dit houdt onder meer in dat de asielzoekers uitleg krijgen over de Nederlandse samenleving. Kinderen in de opvang volgen wettelijk verplicht taalonderwijs.

Faciliteiten

Naast de 60 kamers is er  een aparte eetzaal, een ruimte voor recreatie en douchegelegenheid voor de asielzoekers ingericht. Daarnaast is er ook een kantoorruimte voor het COA en Vluchtelingenwerk Nederland. De noodopvang kan ook gebruik maken van de voorzieningen in het asielzoekerscentrum aan de Havezatenlaan, zoals gezondheidszorg. Bij het hotel wordt een aparte fietsenstalling gerealiseerd. Op de volgende pagina van de website van het COA volgt binnenkort meer informatie: https://www.coa.nl/nl/locatie/hengelo-bornsestraat

Nieuws

Samenwerking Klimaat Actieve Stad Hengelo krijgt vervolg

Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen werken intensief samen en investeren gezamenlijk in het herstel van de Hengelose beken. Op veel plekken is al hard gewerkt om de beken klimaatbestendig te maken. Mooi voorbeelden daarvan zijn de Elsbeek en de Veldbeek. Wethouder Claudio Bruggink en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen Gerald Aveskamp ondertekenden 4 maart het document Klimaat Actieve Stad. Daarmee spreken ze uit deze samenwerking door te willen zetten.

Samenwerking Klimaat Actieve Stad Hengelo krijgt vervolg

Hasseler Es gaat van Grijs naar Groen

De gemeente Hengelo gaat de strijd aan met verstening in de openbare ruimte.

Hasseler Es gaat van Grijs naar Groen

Twente Milieu haalt gratis snoeihout op

Ook dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart. Twente Milieu haalt het snoeihout op afspraak gratis op. Voordeel daarvan is dat de groene container niet overvol raakt. Veel inwoners gaan in deze tijd in de tuin aan de slag en hebben veel snoeihout.

Twente Milieu haalt gratis snoeihout op

Betaald parkeren en blauwe zone

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden er zo’n 1.500 woningen gebouwd en er is steeds meer te doen en te beleven in het gebied. Om te voorkomen dat de parkeeroverlast in het gebied rondom Hart van Zuid toeneemt als gevolg van deze ontwikkelingen, komt er een parkeerregulering. Het college heeft een principebesluit genomen om in de schil van circa 300 meter om Hart van Zuid ten noorden van het Esrein betaald parkeren in te voeren in de woonwijken en de blauwe zone in het winkelgebied voort te zetten. Dit principebesluit ligt vanaf 21 februari gedurende zes weken ter inzage.

Betaald parkeren en blauwe zone

Procedurestart drie Twentse windparken

De planologische procedures voor drie windparken in Twente kunnen starten. Gedeputeerde Staten willen meewerken aan de voorbereidingen voor de windparken Oude Buurserdijk, Wind voor Buren en Daarle. De drie Twentse initiatieven passen volgens Gedeputeerde Staten (samen met de lopende procedure voor windpark De Lutte) in het provinciaal beleid voor windturbines. Voor die initiatieven starten nu de fases van participatie, Milieu Effect Rapportage, vergunningaanvraag en het indienen en behandelen van zienswijzes.

Procedurestart drie Twentse windparken

Onderzoek naar nieuwe locatie voor kunstpodium

De ambitie van de gemeenteraad en het college van B en W is duidelijk: huisvesting van het podium voor beeldende kunst op een prominente locatie in de binnenstad van Hengelo. Markt 8 lijkt veelbelovend, de komende tijd zal blijken of deze optie haalbaar is.

Onderzoek naar nieuwe locatie voor kunstpodium

Samen werken aan een veilige en weerbare stad

De gemeenteraad heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende drie jaar. Daarin staan de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo wil een aantrekkelijke en bruisende stad zijn, maar ook een veilige en weerbare stad. Een stad met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners die zich bewust zijn van bestaande en nieuwe veiligheidsrisico’s. De veiligheidsanalyse laat ons zien dat er vijf thema’s zijn die de komende jaren extra belangrijk zijn: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en maatschappelijke stabiliteit.

Samen werken aan een veilige en weerbare stad

U ontvangt deze week de aanslag gemeentelijke belastingen

Tussen 7 en 10 februari ontvangen alle huishoudens in de gemeente Hengelo de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen per post in uw brievenbus of in uw Berichtenbox van MijnOverheid.

U ontvangt deze week de aanslag gemeentelijke belastingen

120 asielzoekers naar noodopvang Van der Valk Hengelo

Er komt een tijdelijke noodopvang voor 120 asielzoekers in het Van der Valk hotel in Hengelo. De asielopvang in Nederland staat enorm onder druk. De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd tijdelijke opvang voor asielzoekers te bieden vanwege het gebrek aan reguliere opvangplekken. De gemeente Hengelo wil hierin helpen door tijdelijke opvang toe te staan in Hotel Van der Valk in Hengelo. De opvang is bedoeld voor asielzoekers die recent in Nederland asiel hebben aangevraagd in aanmeldcentrum Ter Apel. De tijdelijke opvang is voor een half jaar met een mogelijke verlenging van nog een half jaar.

120 asielzoekers naar noodopvang Van der Valk Hengelo

Update waarschuwingssystemen busbanen Hengelo-Noord

Sinds de introductie van de nieuwe elektrische bussen van Arriva werkt de aansturing van de waarschuwingssystemen bij de oversteekplaatsen van busbanen in Hengelo niet goed. Inmiddels werken de KAR-systemen (Korte Afstands Radiofrequentie) in de bussen weer.

Update waarschuwingssystemen busbanen Hengelo-Noord

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

De gemeente Hengelo nodigt alle Hengeloërs uit om op donderdag 11 januari het glas te heffen op het nieuwe jaar tijdens een informele bijeenkomst.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Twekkelerweg tijdelijk afgesloten door opvriezend wegdek

De Twekkelerweg in Hengelo, ter hoogte van het spoorviaduct, wordt tijdelijk afgesloten. Het wegdek is erg glad door opvriezen. Dit komt door het hoge grondwaterpeil op deze locatie. Door de lage temperaturen en het vele water wat de afgelopen dagen is gevallen kunnen we de veiligheid op deze locatie op dit moment niet garanderen.

Twekkelerweg tijdelijk afgesloten door opvriezend wegdek

Herinrichting Bankastraat start 8 januari

De Bankastraat wordt in 2024 heringericht, met als doel de straat veiliger en groener te maken. De maximale snelheid gaat naar 30 kilometer per uur, en de F35 wordt langs de straat doorgetrokken. Doorgaand verkeer moet rekening houden met omleidingen die ter plaatse worden aangegeven. De uitvoering van het werk wordt gedaan door aannemer Wegenbouw Lansink b.v. uit Saasveld.

Herinrichting Bankastraat start 8 januari

Per januari wijzigingen afvalbeleid

De gemeenteraad heeft 20 december 2023 de afvaltarieven voor 2024 vastgesteld. Die zijn vrijwel hetzelfde als dit jaar. Ook kunnen Hengeloërs volgend jaar een aantal afvalsoorten gratis wegbrengen naar het Milieupark, zoals bepaalde soorten ‘schoon’ hout, banden en matrassen. Per januari hoeven inwoners ook eenmalig geen voorrijkosten te betalen als zij grof afval aan huis laten ophalen. Het storten van het afval moeten ze wel betalen.

Per januari wijzigingen afvalbeleid

Waarschuwingssystemen busbanen Hengelo in verband met veiligheid tijdelijk uitgeschakeld

Sinds de introductie van de nieuwe elektrische bussen van Arriva werkt de aansturing van de waarschuwingssystemen bij de oversteekplaatsen van busbanen in Hengelo niet goed. Het gaat hier om de systemen op de busroutes Weusthag, Binnenveld en Het Broek. Waarschuwingslichten gaan niet altijd aan als er een bus aan komt rijden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Veiligheid is voor ons erg belangrijk. Daarom zijn de waarschuwingssystemen tijdelijk uitgeschakeld, worden er extra verkeersborden geplaatst bij alle overgangen en is de maximumsnelheid op de volledige drie busroutes verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Waarschuwingssystemen busbanen Hengelo in verband met veiligheid tijdelijk uitgeschakeld

Aanvragen energietoeslag mogelijk

Tussen 27 november en 4 december is de energietoeslag automatisch uitbetaald aan huishoudens waarvan bekend is dat er recht is op de toeslag. Als u de toeslag niet automatisch ontvangt kunt u deze vanaf nu aanvragen. Met de energietoeslag ondersteunt de gemeente u in uw energiekosten. Als u dit recht heeft, krijgt u één keer € 1.300.

Aanvragen energietoeslag mogelijk

Bronzen erepenning voor Biljartvereniging De Haven

Op vrijdag 1 december overhandigt wethouder Claudio Bruggink de bronzen Erepenning van de stad aan Erwin Scheffer, voorzitter van Biljart Vereniging De Haven. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Dit gebeurt om 20.00 uur in Café De Haven, Industriestaat 206 te Hengelo.

Bronzen erepenning voor Biljartvereniging De Haven

Afvaltarieven 2024 nagenoeg gelijk

De afvaltarieven blijven dit jaar nagenoeg gelijk met vorig jaar. Alleen het vast tarief stijgt licht met 2 euro per jaar. Wel kunnen Hengeloërs volgend jaar een aantal afvalsoorten gratis wegbrengen naar het Milieupark, zoals bepaalde soorten hout, banden en matrassen. Daarnaast verdwijnen de bovengrondse verpakkingen- en oud papiercontainers in de buurten; hoogbouwbewoners kunnen wekelijks op nieuwe inzamelplekken in de wijk hun verpakkingen kwijt in doorzichtige plastic zakken om vervuiling van verpakkingen tegen te gaan. Dit zijn initiatieven van de raadswerkgroep afval. Het college heeft de tarieven dinsdag vastgesteld in de afvalstoffenverordening. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit.

Afvaltarieven 2024 nagenoeg gelijk

Volledige wagenpark van de gemeente elektrisch

Vanaf vandaag maakt de gemeente Hengelo gebruik van 12 nieuwe elektrische wagens. Daarmee is nagenoeg het hele wagenpark van de gemeente elektrisch. De medewerkers van de gemeente hadden sinds begin 2020 al 11 elektrische deelauto’s tot hun beschikking die gereserveerd konden worden. Nu zijn ook de auto’s elektrisch die specifiek bij een team of afdeling horen, zoals het Twentebad of bij de bodes. De laatste vier auto’s die nog op GTL diesel rijden, worden halverwege 2024 vervangen door elektrische voertuigen.

Volledige wagenpark van de gemeente elektrisch

Hengelo ontvangt een bijdrage van € 3,8 miljoen voor versnelde bouw woningen

De gemeente Hengelo ontvangt € 3,8 miljoen van het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit bedrag is bedoeld om met meer tempo en meer regie, te blijven doorbouwen aan meer betaalbare woningen. In Hengelo gaat het om negen projecten met in totaal 365 woningen. Door de Startbouwimpuls (SBI) bijdrage wordt de dip in de woningbouw beperkt. Dit maakte minister Hugo de Jonge bekend tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.

Hengelo ontvangt een bijdrage van € 3,8 miljoen voor versnelde bouw woningen

Regeling Energietoeslag 2023 bekend

Hengelose huishoudens met een laag inkomen komen ook in 2023 in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300. De gemeente Hengelo keert de energietoeslag 2023 vanaf 27 november automatisch uit aan huishoudens die bekend zijn bij de gemeente. Mensen die de toeslag niet automatisch ontvangen kunnen deze vanaf 4 december aanvragen.

Regeling Energietoeslag 2023 bekend

Verkiezingen woensdag 22 november 2023

Het stemmen zit erop. De stemmen zijn geteld. De uitslagen zijn bekend.

Verkiezingen woensdag 22 november 2023

Visie over de toekomst van sport in Hengelo vastgesteld

Deze week hebben burgemeester en wethouders de nieuwe sport- en beweegvisie vastgesteld. Daarin staat dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn. Ook staat in de visie hoe Hengelo de inwoners wil uitdagen om (vaker) te sporten en bewegen. En dat is nodig. 43,2 % van de Hengeloërs voldoet niet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dat is iets lager dan het landelijke gemiddelde van 44,3 %. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ook heeft 16,5 % van de Hengeloërs ernstig overgewicht. Deelname aan sportverenigingen neemt in Hengelo licht af en kinderen spelen minder buiten. Ongebonden en ongeorganiseerd sporten groeit juist sterk, zoals bij een sportschool of in de buitenlucht. Daar zit een kans.

Visie over de toekomst van sport in Hengelo vastgesteld

Bladruimen start 13 november

Het is herfst, de tijd van prachtige kleuren in de natuur en vallende bladeren. De gevallen bladeren kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties bijvoorbeeld op straten en fietspaden. Daarom starten Gildebor en groenaannemers vanaf maandag 13 november met het verwijderen van bladeren in de openbare ruimte.

Bladruimen start 13 november

Duurzaamheidsroute A35 wordt steeds concreter

Belangstellenden kunnen verder meedenken tijdens één van de twee bijeenkomsten op maandag 6 november en donderdag 9 november.

Duurzaamheidsroute A35 wordt steeds concreter

Subsidies toegekend voor vernieuwing en versterking culturele sector

Jonge talenten op het concertpodium, Night at the Museum, het project Mental Matters, activiteiten bij broedplaatsen Oogst, De Tulp en Möllerwerf. Dit is een greep uit de activiteiten die mogelijk zijn gemaakt door een bijdrage uit de subsidieregeling Versterking en Vernieuwing lokale culturele sector in post-coronatijd 2023-2024. Dankzij een steunpakket van het Rijk heeft gemeente Hengelo de culturele sector kunnen helpen om nieuwe activiteiten op te zetten.

Subsidies toegekend voor vernieuwing en versterking culturele sector

Bronzen erepenning voor Popeye

Op donderdag 2 november 2023 reikt wethouder Gerard Gerrits de bronzen Erepenning van de stad uit aan Johan Dollekamp, eigenaar van platenspeciaalzaak Popeye. Dit gebeurt om 19.45 uur bij Metropool, voorafgaand aan de viering van het 50-jarig jubileum van Popeye.

Bronzen erepenning voor Popeye

Herdenkingsbijeenkomsten

Nabestaanden kunnen hun dierbaren gedenken tijdens twee gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten. Op zaterdag 28 oktober is er een verlichte tocht over het begraaf- en gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat. Op zondag 5 november is de Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat.

Herdenkingsbijeenkomsten

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’, aldus wethouder Jacqueline Freriksen tijdens de aftrap van een bijeenkomst voor professionals over de Hengelose training Participatieverklaring (PVT). De gemeente Hengelo ontwikkelde deze unieke training in samenwerking met Stillare en Wijkracht. De resultaten en ervaringen van zowel de nieuwkomers als betrokken partijen zijn positief. Vandaar dat Hengelo professionals uit het land uitnodigde om de training vooral zelf te ervaren.

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’

Positieverbetering starters op de Hengelose woningmarkt in 2024

De gemeente Hengelo wil in januari 2024 weer een nieuwe ronde startersleningen in het leven roepen. Hiermee wordt het voor mensen die voor een eerste keer een woning kopen makkelijker om te slagen op de Hengelose koopmarkt. In totaal is € 5.280.000 beschikbaar voor het uitgeven van startersleningen.

Positieverbetering starters op de Hengelose woningmarkt in 2024

Kennisdelen, kritische vragen en kansen voor de toekomst tijdens Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente

Ruim 200 boeren vulden het theater van de Reggehof in Goor op vrijdagmiddag 6 oktober voor de Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente. Deze werd georganiseerd door vijf gemeentes: Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede. Het programma bestond onder andere uit een interactief panelgesprek, diverse kennissessies en een kennismarkt. De aftermovie, presentaties en meer informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/6oktober. Een passend vervolg wordt nu in gang gezet.

Kennisdelen, kritische vragen en kansen voor de toekomst tijdens Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente

Hengelo is van plan 48 tijdelijke, modulaire woningen aan te schaffen

Hengelo is van plan om samen met Welbions 48 tijdelijke, verplaatsbare woningen van het Rijk aan te schaffen. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft in september 2022 kant-en-klare woningen aangeschaft die een bijdrage moeten leveren in de aanpak van de woningnood. De woningen zijn bedoeld voor de sociale doelgroep woningzoekenden van Welbions. Hengelo wil met deze woningen een bijdrage leveren aan de groeiende huisvestingsvraag van deze doelgroep.

Hengelo is van plan 48 tijdelijke, modulaire woningen aan te schaffen

Week van het Nationaal Schoolontbijt

Burgemeester Sander Schelberg en leerlingen van IKC de Bleek ontbijten samen op vrijdag 13 oktober. Dit in het kader van de jaarlijkse Week van het Nationaal Schoolontbijt. Bakkerij ’t Stoepje zorgt voor een lekker en gezond ontbijt.

Week van het Nationaal Schoolontbijt

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2022 bekend!

Ook dit jaar reiken de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Startersprijs Midden Twente uit aan de beste starter. De genomineerden zijn bekend: A2B Energy uit Hengelo, Buitenmeesters uit Goor, Interactive X-Wall uit Hengelo, The Italian Barber uit Borne en Lisa Spikkert - Goudsmid uit Borne.

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2022 bekend!

Militaire oefening in en rondom Hengelo

Op vrijdag 13 oktober en zaterdag 14 oktober oefenen militairen van het 10e Infanteriebataljon Bewaken & Beveiligen van het Korps Nationale Reserve (10 IBB-KNR) in en rond Hengelo.

Militaire oefening in en rondom Hengelo

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan mevrouw Elvira van Eijl

Vrijdag 6 oktober 2023 heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding opgespeld bij mevrouw Elvira van Eijl. Dit is gebeurd tijdens de opening van de 5e Art Brut Biënnale. Mevrouw van Eijl is curator van de Stichting Art Brut Biënnale. Mevrouw van Eijl is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan mevrouw Elvira van Eijl

College presenteert Beleidsbegroting: ‘We staan voor grote opgaven’

Gemeenten staan de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. En dat is in Hengelo niet anders. Voldoende woningen in de stad, energie besparen én duurzaam opwekken. We willen de stad bereikbaar en veilig houden, het sociaal domein gaat flink veranderen én onderwijshuisvesting vraagt de nodige aandacht. Daarnaast wordt door de hoge inflatie alles duurder en krijgen we als gemeenten vanaf 2026 minder geld van de Rijksoverheid. Wethouder Financiën Hanneke Steen: ‘Dat is ook het moment dat we in onze begroting voor het eerst tekorten zien. Simpelweg omdat we voor de uitvoering van bestaande en nieuwe taken onvoldoende geld van het Rijk krijgen.’

College presenteert Beleidsbegroting: ‘We staan voor grote opgaven’

Bomen na deregulering minder beschermd

Bomen in de stad hebben een positief effect op klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit. In Hengelo worden waardevolle bomen daarom beschermd tegen kappen, tenminste voor zover ze in de Bomenverordening zijn aangewezen. Deze bomen worden in de praktijk beschermd door de toepassing van de kaders en de instrumenten uit de Bomenverordening en het Groencompensatiefonds. Bomen die niet onder de verordening vallen zijn nauwelijks beschermd. Ook is er geen specifiek beleid dat richting geeft aan de omgang met bomen in de stad. Dat blijkt uit het onderzoek naar de Bomenverordening en het Groencompensatiefonds dat de Rekenkamer Hengelo aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Bomen na deregulering minder beschermd

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

De gemeente Hengelo zet op veel verschillende manieren in op verduurzamen. In 2050 wil Hengelo energieneutraal zijn, dus geen fossiele energie meer gebruiken.

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Op zaterdag 23 september zet Hengelo voor de 15e keer de Hengelose veteranen in het zonnetje. Zo’n 145 veteranen reageerden op de uitnodiging van burgemeester Sander Schelberg en komen naar de Hengelose Veteranendag.

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Vastgoedsector in Hengelo aangespoord om te melden

De Twentse gemeenten starten in samenwerking met de politie en Meld Misdaad Anoniem (M.) een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in Hengelo kunnen panden worden ingezet voor drugs, opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De Twentse gemeenten en veiligheidspartners willen met de campagne het bewustzijn binnen de vastgoedbranche vergroten en een veilige meldplek bieden.

Vastgoedsector in Hengelo aangespoord om te melden

Uitreiking Nijverbij aan Gerrit Prinsen

Zondag 3 september reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment, de Nijverbij, uit aan de heer Gerrit Prinsen. De uitreiking vindt plaats om ca. 12.00 uur in bij Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 in Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Gerrit Prinsen

Uitreiking Nijverbij aan Carien Admiraal

Donderdag 31 augustus reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment, de Nijverbij, uit aan mevrouw Carien Admiraal. De uitreiking vindt plaats om ca. 17.00 uur in bij de Houtmaat, Houtmaatweg 9 te Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Carien Admiraal

Hengelo investeert in FC Twente / Heracles Academie voor de ontwikkeling van Sportpark Veldwijk

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 19 juli besloten om jaarlijks €115.000 te investeren in talentontwikkeling en topsport door de FC Twente/Heracles Academie op Sportpark Veldwijk. Deze beslissing markeert de voortzetting van een langdurige samenwerking tussen gemeente Hengelo en beide voetbalclubs om een hoogwaardige trainingsfaciliteit te zijn voor de ontwikkeling van jong voetbaltalent.

Hengelo investeert in FC Twente / Heracles Academie voor de ontwikkeling van Sportpark Veldwijk

Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking richting een toekomstbestendig bedrijventerrein

Het bedrijvenpark Twentekanaal gaat stevig aan verduurzaming werken. Het bedrijvenpark, onder leiding van de “Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal” (BIT), pakt dit op met de gemeente en Transitiemakers. Samen geven zij uitvoering aan een programma met concrete projecten. Deze aanpak volgt uit het gezamenlijk opgestelde werkplan; Werken naar toekomstbestendige Energie, Natuur en Mobiliteit op bedrijventerrein Twentekanaal.

Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking richting een toekomstbestendig bedrijventerrein

Gratis juridisch advies voor iedereen

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es organiseert iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur een gratis juridisch advies inloopspreekuur.

Gratis juridisch advies voor iedereen

Verzekerd van goede huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Hengelo contracteert vanaf 1 januari 2024 in totaal 10 zorgaanbieders om de komende 5 jaar huishoudelijke ondersteuning te bieden via de Wmo. Dit zijn alle huidige aanbieders én vijf nieuwe.

Verzekerd van goede huishoudelijke ondersteuning

Gemeente presenteert Zomernota: Investeringen met oog op de toekomst

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin kiezen burgemeester en wethouders waaraan ze geld willen uitgeven. Wethouder Financiën Hanneke Steen: ‘We hebben het over gemeenschapsgeld. Dit geld kunnen we maar één keer uitgeven. We moeten er dus zorgvuldig mee omgaan. In Hengelo maken we daarom keuzes die passen bij de ambitie en koers voor de stad.’ Die keuzes staan in de strategische agenda die samen met de gemeenteraad is opgesteld.

Gemeente presenteert Zomernota: Investeringen met oog op de toekomst

Energiecoöperatie uitgebreider aan de slag om Hengelo duurzamer te maken

De Hengelose energiecoöperatie Energie van Hengelo krijgt 2,5 ton subsidie ter beschikking om verder te professionaliseren.

Energiecoöperatie uitgebreider aan de slag om Hengelo duurzamer te maken

Prins Bernhardplantsoen wordt “binnentuin van Hengelo”

Het Prins Bernhardplantsoen krijgt een opknapbeurt, inclusief verbouwing en uitbreiding van het paviljoen dat er staat. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 20 juni konden belangstellenden de plannen inzien. Het plantsoen moet “de binnentuin van Hengelo” worden.

Prins Bernhardplantsoen wordt “binnentuin van Hengelo”

Eenmalige subsidie ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’

Maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’ als zij door gestegen energiekosten hun activiteiten niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren. Vanaf 15 juni tot en met 15 juli 2023 is de subsidie aan te vragen. Daar is ook de regeling met de voorwaarden in te zien.

Eenmalige subsidie ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Op donderdag 23 juni werd de vernieuwde Elsbeek in Hengelo officieel geopend. Het terrein naast de Elsbeek was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed en samen met omwonenden en samenwerkende partijen werd de opening van de Elsbeek gevierd.

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu