Waar bent u naar op zoek?
vrijdag 01 november 2019

Het verhaal van Zuid - Waterprojectie Boekelosebrug

Wat tekent Hengelo? Vroeger had de textielindustrie, de technische metaalindustrie en de aanleg van de spoorlijnen rond Hengelo grote impact op ‘onze’ stad.

Het Hengelose Hart van Zuid tekent zich tegenwoordig door ROC van Twente, Metropool, het WTC, de Laan van Zuid en het skatepark bij het station.

Hoe is dit gebied ontstaan, en wellicht nog belangrijker: wat ligt er in de nabije toekomst?

Om het prachtige verhaal van Hart van Zuid te vertellen, hebben Maarten en Rense in samenwerking met de gemeente Hengelo een geweldige waterprojectie ontwikkeld, waarbij je meegenomen wordt op reis in de geschiedenis én toekomst van dit mooie stukje Hengelo. Vorig jaar hebben zij, samen met Stichting in Wording, de Watertoren in de spotlights gezet. En nu is Hart van Zuid aan de beurt, met de nieuwe en innovatieve Boekelosebrug en het Twentekanaal als uniek decor.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Beleef het verhaal op 15 november bij de Boekelosebrug, om 19.00 en 20.00 uur

Aankondiging waterprojectie Hart van Zuid

Nieuws

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus (29 februari) of digitaal in uw berichtenbox (22 februari) als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor).

Investeren in preventie loont

Hoe zorgen we dat kinderen en jongeren in Hengelo positief opgroeien, zodat ze prettiger in het leven staan en minder vaak een beroep hoeven doen op Jeugdzorg? Op deze vraag moet het Actieplan Preventie Jeugd antwoord bieden. Het college heeft het actieplan gisteren vastgesteld.

Vraag een buurtbon aan!

Een beach soccer toernooi organiseren, een monopolyspel voor de buurt, een theatervoorstelling of het plaatsen van een ooievaarsnest. Het is allemaal mogelijk met een buurtbon! En het mooie is: vanaf dinsdag 12 februari kunnen Hengeloërs ze weer aanvragen.

Schilderij Stork naar Oyfo

De werkzaamheden aan het Vereenigingsgebouw van Stork zijn gestart. Nadat op 21 april 1894 de eerste steen door C.T. Stork werd gelegd, is het nu tijd voor een grote transformatie, restauratie en nieuwbouw. Een bijzonder schilderij over Stork is uit het gebouw in veiligheid gebracht. Na een grondige analyse en restauratie zal het straks een plekje krijgen op de nieuwe locatie van Oyfo.

Stem op de ‘Vondst van Overijssel’

In Overijssel worden veel archeologische voorwerpen gevonden. Zonder uitzondering vertellen deze vondsten een bijzonder verhaal. De provincie wil nu een groter publiek kennis laten maken met de vondsten uit Overijssel. Inwoners mogen daarom bepalen wat ze de meest bijzondere vondsten van Overijssel vinden. De verkiezing start met 75 vondsten, drie uit elke gemeente in Overijssel. Tijdens de Overijsselse Archeologiedag op 7 maart wordt de Vondst van Overijssel bekendgemaakt.

Stichting Centrummanagement Hengelo zet met nieuw bestuur volop in op een vitale binnenstad

Vandaag, donderdag 6 februari, is de nieuwe samenstelling van het bestuur van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) bekendgemaakt. De nieuwe voorzitter is Peter Bebseler. Een andere nieuwe naam in het bestuur is Hans Raanhuis. Leonie Heuvelink en Raymond van Cleef zaten al in het voormalige bestuur en willen zich graag blijven inzetten voor de binnenstad van Hengelo.

Woolde kleurt van Grijs naar Groen

We willen Woolde vergroenen en zijn op zoek naar de beste plekjes én beste ideeën!

Raad vergadert weer in stadhuis

Vanaf nu vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen weer plaats in het stadhuis. Ook is de dag van vergaderen gewijzigd: de Politieke Markt is nu op de dinsdagavond, en de raadsvergadering op de woensdagavond.

Informatie over het coronavirus

Van coronavirussen kunnen mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen krijgen.

Voorstelling 'Vrij Land'

De gemeente Hengelo biedt u aan om de prachtige muziektheatervoorstelling ’Vrij Land’ van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ bij te wonen op vrijdag 24 april in de schouwburg.

De gemeente is terug in de binnenstad

De gemeente is terug in de binnenstad. U bent van harte welkom in ons nieuwe gebouw.

EZ Nieuwsflits januari 2020

Eens in de zes weken verstuurt de gemeente Hengelo de EZ Nieuwsflits, met het laatste nieuws voor ondernemers in Hengelo. Met in deze editie onder andere:

Hengelo.nl compleet vernieuwd

De website van de gemeente Hengelo heeft een complete make-over gehad. De site heeft niet alleen een frisse huisstijl gekregen, maar ook vernieuwde navigatie en een duidelijke zoekstructuur. Ook de toegankelijkheid is sterk verbeterd. Hengelo.nl is datagestuurd. Dat betekent dat het een klantgerichte website is met informatie waar de bezoeker van de site ook echt op zit te wachten.

We zijn verhuisd!

De gemeente verhuist terug naar de binnenstad. U vindt ons vanaf maandag 3 februari in het nieuwe gebouw aan het Burgemeester van der Dussenplein 1. Tot en met donderdag 30 januari kunt u nog terecht in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Nu nog geen uitvraag nieuwe beleidsvoorstellen

De gemeenten weten pas in juni hoeveel geld ze de komende jaren van het rijk krijgen. Het rijk gaat het zogenoemde gemeentefonds namelijk anders verdelen dan tot nog toe. Dit betekent dat de gemeente Hengelo nu nog niet weet of er komende jaren geld beschikbaar is voor nieuwe initiatieven, of dat er bezuinigd moet worden. Het college van B en W stelt de gemeenteraad daarom voor om begin juli te bepalen óf en op welke wijze inwoners weer ideeën kunnen aandragen voor nieuwe (beleids)voorstellen.

Goedkoper parkeren op weekdagen voor medewerkers binnenstad

Medewerkers van bedrijven in de binnenstad en andere belangstellenden kunnen vanaf woensdag 22 januari voor € 40 per maand een parkeervergunning ‘kantoor’ aanschaffen voor parkeergarage De Beurs. De parkeervergunning is geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur en voor één kenteken.

Weggooien huisvuilzakken niet meer via stortquotum

Hengeloërs kunnen hun vuilniszak met huishoudelijk restafval weggooien in de verzamelcontainers bij de ingang van het Milieupark. U gaat hiermee dus niet meer over de weegbrug. In de verzamelcontainers bij de ingang passen vuilniszakken van 30 liter.

Woningbouw op veld TVO is haalbaar

Het ziet er naar uit dat er op redelijk korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van de sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat koopt de gemeente het veld, waar vervolgens circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners in vervulling.

Parkeerterrein Kloosterhof in gebruik genomen

Het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof, gelegen tussen het stadhuis en winkelcentrum Thiemsbrug, is donderdag 16 januari officieel in gebruik genomen. Met de opening van het nieuwe parkeerterrein zijn ook de werkzaamheden aan de Deldenerstraat (en het kruispunt Thiemsbrug) afgerond. Op het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof is ruimte voor ruim 100 auto’s. Parkeren op het Burgemeester Jansenplein is daarmee verleden tijd.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Sander Schelberg

Op deze pagina kunt de toespraak van burgemeester Sander Schelberg teruglezen.

Terugblikken op 2019 en vooruit kijken naar 2020

De gemeente Hengelo kijkt terug op een mooi 2019. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere partners hebben we weer belangrijke en mooie dingen voor elkaar gekregen het afgelopen jaar.

Nieuwe huisstijl voor gemeente Hengelo

Burgemeester Sander Schelberg heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwe huisstijl van de gemeente Hengelo onthuld: ‘Een nieuwe huisstijl, passend in deze tijd en passend bij het DNA van Hengelo. We beginnen op maandag 3 februari niet alleen in ons nieuwe stadhuis, maar ook mét een nieuwe visuele identiteit. Een frisse start in het hart van de stad!’ De komende weken wordt de nieuwe huisstijl geleidelijk ingevoerd. Vanaf eind januari onder meer op de nieuwe website.

Gewijzigde parkeertijden

Vanaf 1 januari zijn de parkeertijden in Hengelo verandert. U betaalt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Gerrit Wessels

Op zondag 5 januari heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Gerrit Wessels. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van buurt- en speeltuinvereniging De Jeugd.

Aantal inwoners in Hengelo toegenomen met 477 inwoners

Per 1 januari 2020 telt de gemeente Hengelo 81.160 inwoners. Dit is een toename van 477 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor. Het gaat om 323 mannelijke en 154 vrouwelijke Hengeloërs. Het aantal inwoners per 1 januari 2019 was 80.683. Hengelo heeft nu in totaal 40.791 mannelijke inwoners en 40.369 vrouwelijke. Dat blijkt uit publicatie van de bevolkingscijfers door Kennispunt Twente.

Gemeente en Gildebor intensiveren bestrijding eikenprocessierups

Vanaf 2020 voert Gildebor de bestrijding uit op nagenoeg alle eiken binnen de bebouwde kom. Het doel van de gemeente en Gildebor is om het aantal rupsen aankomende zomer fors af te laten nemen ten opzichte van de situatie in 2019.

Stadscompliment De Nijverbij voor Thea van Dijk en Truus Pross

Op donderdag 19 december 2019 reikte wethouder Mariska ten Heuw het stadscompliment de Nijverbij uit aan Thea van Dijk en Truus Pross. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van Wijkracht.

Één cliëntenraad voor Wmo en Werk en Inkomen

Het college van B en W vindt cliëntenparticipatie van groot belang voor verbetering van de juiste en passende zorg in Hengelo en wil daarom toewerken naar één cliëntenraad. Daarbij komt het accent te liggen op werk en inkomen (minima) en de Wmo. Het college heeft hiertoe besloten naar aanleiding van diverse gesprekken met onder andere de Adviesraad Sociaal Domein, bestaande cliëntenraden en de gemeenteraad.

Welbions en Ookbions ondertekenen prestatieafspraken

Welbions en huurdersvereniging Ookbions ondertekenen de prestatieafspraken voor 2020-2021. Hierin leggen de partijen afspraken vast over het samenwerken om zich optimaal in te zetten voor de bewoners en woningzoekenden. Het gezamenlijke doel is dat iedereen goed en tevreden kan wonen. De prestatieafspraken zijn in lijn met de koers zoals deze gezamenlijk met de gemeente is ingezet.

Vast afvaltarief ruim 4 euro omlaag

Vanaf januari gooien inwoners hun vuilniszak met huishoudelijk restafval weg in de restafvalcontainers op het Milieupark vóór de weegbrug. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Inwoners gebruiken daarvoor hun milieupas, zodat ze het kliktarief betalen. Deze maatregel levert de gemeente 175.000 euro op; geld dat gebruikt wordt om het vaste afvaltarief met ruim 4,08 euro te verlagen, maar ook om mobiele milieuparken in de wijken mogelijk te maken. Het gratis stortquotum van 50 kilo per jaar blijft wel bestaan.

Toekomstplannen

Volwassen worden is complex. Sommige jongeren hebben hierbij professionele ondersteuning nodig.

Dak Twentebad wordt zonnepark

Wie staat daar, op 5 december, in de mist op het dak? Niet Sinterklaas of Piet, maar wethouder Claudio Bruggink!

Praat mee over de binnenstad

Deze week worden de leden van het HengeloPanel uitgenodigd voor de jaarlijkse binnenstadspeiling

Uitbreiding uren voorschool vanaf 2020

Per 1 januari 2020 biedt de gemeente alle Hengelose peuters 8 uur voorschool aan

De Slingermarkt

(Digitale) plek waar vragers en aanbieders elkaar online kunnen vinden op het gebied van eenmalig vrijwilligerswerk

Gemeentelijk vastgoedbedrijf onderzocht

De Rekenkamercommissie van Hengelo heeft de resultaten van het onderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo: in bedrijf, verder professionaliseren’ aangeboden aan de gemeenteraad.

In gesprek over toekomst Buitengebied

Gemeente wil omgevingsvisie voor het buitengebied opstellen

Kadernota 2020-2023: deze ideeën voor nieuw beleid zijn overgenomen

Voorstellen zijn onder meer gebaseerd op allerlei ideeën van inwoners en ambtenaren

Renovatie kleedruimtes Twentebad start 4 juli

Het Twentebad is in februari begonnen met de laatste en tevens de grootste verbouwing aan het bestaande pand

Erepenning voor 75-jarige S.H.O.

Op zaterdag 22 juni reikte wethouder Sport Claudio Bruggink de Erepenning uit aan de S.H.O. (Scheidsrechtersvereniging Hengelo en Omstreken).

Gemeente Hengelo krijgt nieuwe huisstijl

Na 30 jaar afscheid van huidige logo

Nijverbij voor 83-jarige Martin Meijerink

Auteur en gepensioneerd spoorman. Dit zijn woorden die Martin Meijerink typeren.

Predicaat Hofleverancier voor Assink & Schipholt

Op donderdag 27 juni reikte Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, onder toeziend oog van burgemeester Sander Schelberg het Predicaat Hofleverancier uit aan de 100-jarige firma Assink & Schipholt.

Geen verplaatsing herdenkingsmonument

Het herdenkingsmonument op het Burgemeester Jansenplein wordt niet verplaatst.

Gunstig 'Woonmandje' in 2020

Het college van B en W heeft ingestemd met de nieuwe belastingtarieven voor 2020.

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Zaterdag 28 september, voor de 13de keer.

Coming Out Week Hengelo 2019

Van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober vindt de Coming Out Week Hengelo 2019 plaats

Zekerheid over afbraak Lambertuspassage

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en Twickelrand hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van de Lambertuspassage.

Industrieplein is bijna klaar!

De hekken rondom het skatepark worden vandaag om half 5 weggehaald.

Klantvriendelijke parkeercontrole in Hengelo

Soms blijft een bezoeker nèt iets langer in de stad dan vooraf gepland.

Overheden in Oost Nederland stellen gezamenlijke werkwijze SROI op

Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return.

Controle woningenkenmerken door GBTwente

Tussen 10 en 23 oktober 2019

Doe mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route!

Waar begin je met het verduurzamen van je woning?

Veiligheidsregio Twente: voorlichtingswebsite voor evenementenorganisatoren

Organiseert u evenementen? Dan zijn er een aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden.

Verguld bronzen Erepenning Holtkamp Lederwaren

Op donderdag 17 oktober reikte wethouder Gerard Gerrits de vergulde bronzen Erepenning uit aan Holtkamp Lederwaren.

Special Olympics in 2022 naar Twente?

De Special Olympics 2022 moeten in Twente georganiseerd gaan worden.

Contract zorgaanbieder Sobé opgezegd, zorggeld wordt teruggevorderd

Toezichthouders van de gemeente Hengelo hebben onderzoek uitgevoerd bij zorgaanbieder Sobé uit Hengelo.

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland van start

De gemeente Hengelo vraagt inwoners om mee te doen aan het koopstromenonderzoek Oost-Nederland.

Allerzielenviering op begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat

Op zondag 3 november organiseert parochie De Goede Herder samen met coöperatie DELA, Gildebor en de gemeente Hengelo een Allerzielenviering.

Birgit Koers: 'Leven wordt zo veel leuker als je kunt lezen en schrijven!'

In de rubriek Hengelo@work vertellen collega's over hun werk. In deze editie beleidsmedewerker Birgit Koers.

Rijk en regio samen aan de slag met Duurzaamheidsroute A35

Hoe kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de Twentse A35 een duurzaamheidsroute maken?

De leren en werken markt voor iedere Twentenaar!

Op donderdag 7 november 2019 wordt de Leren en Werken Markt georganiseerd, vanaf 15 uur bent u van harte welkom in de Gieterij in Hengelo.

Internetconsultatie afgerond!

Dat was hem dan! 10 oktober hebben we de internetconsultatie voor de Omgevingsvisie Buitengebied gesloten.

Het verhaal van Zuid - Waterprojectie Boekelosebrug

Wat tekent Hengelo? Vroeger had de textielindustrie, de technische metaalindustrie en de aanleg van de spoorlijnen rond Hengelo grote impact op ‘onze’ stad.

Het nieuwe stadskantoor en gerenoveerde stadhuis Hengelo opgeleverd

Op 1 november 2019 zijn na een bouwtijd van ruim twee jaar het nieuwe stadskantoor en het gerenoveerde stadhuis in Hengelo opgeleverd.

Uniek glaskunstwerk uit voormalig Gilde College van sloop gered

Dankzij de inzet van de Werkgroep Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de gemeente Hengelo blijft een uniek glaskunstwerk van Joop van den Broek voor Hengelo behouden.

Eén samenwerkende Twentse overheid in actie tijdens Week tegen Ondermijning

Onder het motto Voorkomen, Aanpakken en Doorpakken zijn er de afgelopen week meer dan 120 multidisciplinaire acties en controles geweest om ondermijnende criminaliteit in Twente te voorkomen en te bestrijden.

Kinderen planten appelboom met wethouder

Kinderen van kinderdagverblijf Mickey hebben vanmiddag samen met wethouder Mariska ten Heuw een appelboom geplant: een Groninger kroon hoogstam.

Bladruimen weer van start

Het is alweer herfst en dat betekent vallende bladeren. De afgevallen bladeren kunnen overlast geven, bijvoorbeeld op straten en fietspaden.

Plaatsingsplan restafvalcontainers definitief

Vandaag heeft de Raad van State zijn laatste uitspraak gedaan in het omvangrijke dossier van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) in Hengelo.

Hengelo kleurt de stad door voorstellen in Kadernota

Investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo

Mobiliteitsplan ter voorbereiding op verhuizing

Pakket van maatregelen om hoge parkeerdruk te voorkomen in de binnenstad

Geld beschikbaar voor herinrichting omgeving stadhuis

Volgende fase aanpak binnenstad: evenementenplein en nieuw parkeerterrein

Licht in het donker op begraaf- en gedenkpark

De gemeente Hengelo organiseert samen met Gildebor en uitvaartorganisatie Yarden de jaarlijkse herdenkingstocht Licht in het donker.

Presentatie nieuwe ondernemersbrochure

Bent u als ondernemer op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijf? Hengelo heeft als bloeiende, innovatieve industriestad veel te bieden aan ondernemers.

Terugblik 'Het verhaal van Zuid'

Om het prachtige verhaal van Hart van Zuid te vertellen, hebben Maarten en Rense in samenwerking met de gemeente Hengelo een geweldige waterprojectie ontwikkeld.

Witte rook voor DEC Noord

Vanmiddag is de nieuwe Decentrale Energie Centrale (DEC) Noord aan de Laan Hart van Zuid officieel geopend.

Ambitieus plan voor pand Bataafse Kamp

Het plan Bataafse+ is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkoopprocedure van de Bataafse Kamp.

Meer onderdelen in Kindpakket 2019-2020

Extra fruit, aandacht voor gezond & lekker eten én talentontwikkeling.

Nijverbij Harry Hulstijn

Harry Hulstijn (73) is al vele jaren actief als vrijwilliger in Hengelo. Hij begon in 1985 bij de Hengelose Zwemclub als klokker.

Zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

Aan het eind van het jaar is het tijd te bedenken wat u met uw zorgverzekering gaat doen. Wij hebben bij Menzis een collectieve verzekering afgesloten voor mensen met een laag inkomen.

Zelf uw WOZ-waarde controleren

Eigenaren van woningen (natuurlijke personen) in onze gemeente kunnen hun voorlopige WOZ-waarde controleren.

34 externe voorstellen voor nieuw beleid

‘Wat verdient extra geld en aandacht de komende vier jaar?’ Met deze oproep wilde de gemeenteraad graag ideeën ophalen voor de Kadernota 2020-2023

Wie verdient een lintje?

Hengeloërs die zich op een buitengewone manier hebben ingezet voor de samenleving, krijgen op de dag voor Koningsdag een Koninklijke onderscheiding.

Digitale formulieren en MijnHengelo niet beschikbaar

In verband met de verhuizing van onze digitale systemen en onderhoudswerkzaamheden zijn MijnHengelo en de digitale formulieren op deze site tijdelijk niet beschikbaar.

Zes Hengeloërs ontvangen Koninklijke onderscheiding

Tijdens de lintjesregen ontvangen zes Hengeloërs een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sander Schelberg.

Militaire oefening

Van dinsdag 3 december tot en met vrijdag 6 december en van maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december zijn er militaire oefeningen in het gebied tussen Hengelo, Haaksbergen, Doetinchem, Velp, Apeldoorn en Deventer.

Nieuwe Stimuleringsregeling beeldende kunst en vormgeving

Het college van B en W heeft de nieuwe Stimuleringsregeling beeldende kunst en vormgeving (BKV) vastgesteld.

Uniek Cateringconcept nieuwe stadhuis

In het nieuwe stadhuis hebben de gemeente, cateraar Visschedijk en lokale horecaondernemers vanmorgen getoost op een nieuwe samenwerking.

Gemeentelijk vastgoed naar label A

De gemeente wil dat binnen 3 jaar al het strategische vastgoed energielabel A krijgt, zoals wijkgebouwen, gymzalen en sporthallen.

Containertuintjes in Klein Driene

Drie ondergrondse restafvalcontainers in Klein Driene/De Noork krijgen een tuintje. Twente Milieu heeft grote plantenbakken geplaatst rond de containers aan de Schumannstraat, Schützstraat en Paganinistraat.

Vergadering gemeenteraad en Politieke Markt

Bekijk hier wat er op de agenda staat voor de Raadsvergadering en Politieke markt.

Extra geld moet basisonderwijs weer toekomstbestendig maken

De schoolbesturen voor basisonderwijs trekken samen met de gemeente op om in Hengelo modern, toekomstbestending basisonderwijs te blijven aanbieden.

Informatiebijeenkomst Klimaatatlas Hengelo en Klimaat-risico-spel

Verwachte klimaateffecten voor 2050 in beeld

Contactloos betalen met Tap & Go

Parkeren? Zo gepiept!

Even voorstellen: ervencoaches in Hengelo

Veel agrariërs staan met hun boerenbedrijf voor een belangrijke keuze: stoppen, op dezelfde voet verder, uitbreiden of moderniseren?

‘Wakzwemles’ voor 1.900 kinderen

Afspraken over veilig schoolzwemmen

Uitreiking Stadscompliment De Nijverbij aan de heer Gerard Engbersen

Na afloop van de 26ste Sint Maartenoptocht

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu