Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Koninklijke onderscheidingen en raadspenningen

De heer Jos Rikkerink en de heer Ilhan Çetinkaya krijgen een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Sander Schelberg. Ook reikt de burgemeester meerdere raadspenningen uit. Dat gebeurt tijdens het afscheid van de raadsleden van de raadsperiode 2018-2022 op dinsdag 29 maart om ongeveer 19.30 uur in de raadzaal in het stadhuis van Hengelo.

Jos Rikkerink

De heer Rikkerink (70) is vanaf 2006 raadslid geweest voor de VVD. Dat zijn in totaal 4 raadsperiodes. Zijn eigen uitspraak is: ‘Het mooiste moment is dat je als raadslid gekozen wordt en dat je stopt. Bij mij heeft de tijd ertussen alleen wat lang geduurd’. Eén van de doelen die hij als VVD-er voor ogen had, was dat zijn partij weer in het college zou komen; dat is gebeurd in 2018. Rikkerink heeft zich erg ingezet om het culturele veld in Hengelo gezicht te geven: vanaf het begin was hij actief betrokken bij de discussie rond het skatepark, en had hij een prachtig plan voor de vestiging van vele culturele activiteiten in de voormalige Bataafse Kamp. Dat is dan niet van de grond gekomen, maar het ontstaan van
Oyfo en de vestiging ervan in het voormalige Hazemeijer pand heeft hij toegejuicht en ondersteund.
Overige thema’s waarop Rikkerink actief is geweest: Regionale Samenwerking, Internationaal beleid, bezuinigingstaakstelling FBK-Stadion. Als raadslid heeft Rikkerink diverse functies bekleed. Naast lidmaatschap van diverse commissies (fysiek/sociaal/bestuur/trefpunt/politieke markt) is hij in de periode 2010-2014
voorzitter van de Raadscommissie Fysiek geweest en lid van de Werkgeverscommissie Griffie. Sinds de raadsperiode 2018-2022 is hij ook plaatsvervangend raadsvoorzitter, lid van het Presidium en sessievoorzitter bij de Politieke Markt.

Ilhan Çetinkaya

De heer Çetinkaya (46) is ook een van de oudgedienden in de raad: vanaf 2010 tot heden is hij raadslid geweest. Vanaf 2014 tot heden was hij lid van het presidium én is hij dus ook sessievoorzitter van politieke markten geweest.
De heer Çetinkaya heeft zijn raadswerk vele jaren en met grote inzet en vol overgave ingevuld. Hij heeft zich vaak tot in detail in de materie verdiept, zodat hij vertrouwd raakte met de inhoud en een gedegen standpunt kon innemen. Hij heeft een grote belangstelling voor het politieke proces in de breedste zin.
Vanaf 2014 heeft hij zich ingezet als lid van het presidium en als sessievoorzitter. Dat betekent naast inzet voor zijn eigen politieke partij, D66, ook inzet voor de gemeenteraad als geheel en dat is altijd enorm gewaardeerd. Een orgaan als de gemeenteraad heeft immers ook mensen nodig die niet alleen politiek bezig zijn, maar zich ook in willen zetten voor het goed functioneren van de raad. 

Raadspenningen

Naast deze Koninklijke onderscheidingen krijgen beide bovengenoemde heren een raadspenning. Ook de volgende personen krijgen een raadspenning, omdat zij minimaal 1 volledige periode van 4 jaar raadslid zijn geweest:

 

Naam

Start periode

Einde periode

De heer F.W.G. Albek

17-01-2017

29-03-2022

De heer W. Wiertsema

27-03-2014

29-03-2022

Mevrouw A.B.E.G. Kemperink

24-04-2018

29-03-2022

De heer O.J.P. Fiechter

27-03-2014

29-03-2022

De heer F. de Grouw

16-03-2006

29-03-2022

De heer M.J.H. Elferink

21-03-2010

12-06-2018

25-03-2014

29-03-2022

De heer I. Yikilmaz

27-03-2014

29-03-2022

Mevrouw W. Rozema

29-03-2018

29-03-2022

De heer J.H. van der Sleen

29-03-2018

29-03-2022

De heer J.L. Evers

04-04-2018

29-03-2022

De heer L.F.M. Janssen

16-03-2006

17-12-2019

28-03-2018

29-03-2022

Mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld

29-03-2018

29-03-2022

 

Wij zijn al deze personen erg dankbaar voor hun inzet voor Hengelo!

Installatie nieuwe raadsleden

De nieuwe raadsleden worden woensdag 30 maart geïnstalleerd. Dat gebeurt na aanvang van de raadsvergadering om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid om informeel kennis te maken met de raadsleden.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu