dinsdag 12 mei 2020

Start kavelverkoop Landmanserve en Meander Zuid

Nieuwe bouwkavels in Hengelo

In de verkoopweek (week 24 Landmanserve en week 25 Meander Zuid) staan inschrijfformulieren op www.kavelsinhengelo.nl.

In Landmanserve, gelegen in Noord, en Meander Zuid in Dalmeden zijn kavels bouwrijp gemaakt voor de verkoop. In verband met het coronavirus werd de verkoop eerder uitgesteld. Nu is het zover.

Landmanserve

De gemeente gaat 33 nieuwe bouwkavels op de markt brengen in plan Landmanserve. De kavels zijn geschikt voor vrijstaande, maar meerdere kavels ook voor twee-onder-een-kap woningen. De kavels zijn er vanaf 261 m² en vanaf € 87.000 incl. BTW! De definitieve perceelvorming door het kadaster loopt op dit moment, dus het kan zijn dat de grootte iets afwijkt van de verkoopinformatie; de definitieve oppervlakte is maatgevend voor de prijs en de optie. De inschrijving voor de verkoop start op maandag 8 juni (09.00 uur) en duurt tot en met 14 juni.

Meander Zuid

In het plan Meander Zuid brengt de gemeente 26 nieuwe bouwkavels op de markt. De kavels in Meander zijn vrije kavels. Dat betekent dat men een stuk grond koopt van de gemeente waarop men een vrijstaande woning bouwt. De kavels variëren in grootte van 348 m² tot 769 m². Het woongebied Meander ligt in het midden van de wijk, tussen het woongebied Stromen en de groene weide. In Meander woont men prachtig in het groen en ook water speelt er een belangrijke rol. De inschrijving voor de verkoop start op maandag 15 juni (09.00 uur) en duurt tot en met 21 juni.

Belangstelling voor een kavel?

In de verkoopweek (week 24 Landmanserve en week 25 Meander Zuid) staan inschrijfformulieren op www.kavelsinhengelo.nl. Belangstellenden (voor één of meerdere kavels) kunnen deze formulieren invullen en retoursturen. Postadres en e-mailadres staan onderaan het formulier vermeld.

Na de sluitingsdatum wordt door notaris Suwijn op basis van loting de volgorde van inschrijving bepaald. Deze volgorde is bepalend voor het toewijzen van opties op kavels.

Nadat de loting heeft plaatsgevonden wordt bekend gemaakt of en op welke kavel men een optie krijgt. Óf - als iemand anders al de voorkeurskavel in optie heeft - een reservering achter de eerste optie. Na de afronding van de verkoop en toewijzing, geldt voor de vrije kavels het principe wie het eerst komt, het eerst maalt.

Meer weten?

Op www.kavelsinhengelo.nl staat alle informatie over de kavels. In de kavelkiezer zijn de beschikbare kavels ingetekend.

Nieuws

Minder rupsen en kleinere nesten

De bestrijding van de eikenprocessierups ging dit jaar met veel bombarie van start. Want zoveel overlast als in 2019, dat was niet acceptabel voor de inwoners van Hengelo. De Hengelose gemeenteraad stelde extra geld beschikbaar, waardoor Gildebor drie machines kon aanschaffen die de overlast van de rupsen de kop in moesten drukken. Het lawaai van de machines leverde al vroeg in het voorjaar nachtelijke onrust op. Dat alles met een hoger doel, minder overlast door de brandharen van de eikenprocessierups. De resultaten zijn duidelijk: 20 tot 30% minder nesten ten opzichte van 2019 én een afname in omvang van de nesten tussen de 60 en 65%. Wethouder Mariska ten Heuw: ‘Over het resultaat van dit jaar zijn we tevreden. Wij verwachten dat de behandeling met nematoden (aaltjes) steeds effectiever gaat zijn in het verminderen van de overlast. Daarom gaan we hier volgend jaar mee door.’

‘Handen uit de mouwen’ insteek voor Burgerpark Weusthag

Hoe kan het Weusthag zich verder ontwikkelen tot écht Burgerpark? Bewoners, verenigingen, belangenpartijen en andere betrokkenen bij het park zijn onder regie van de vereniging ‘Vrienden van het Weusthag’ actief met deze vraag aan de slag gegaan. Dankzij diverse ontwerpsessies, gesprekken en een interactieve website ligt er nu een breed gedragen visie voor het Weusthag.

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten vastgesteld

Een mijlpaal in het proces! De eerste omgevingsvisie van Hengelo is vastgesteld door de gemeenteraad. Het afgelopen jaar stond in het teken van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. Het buitengebied blijft zich ontwikkelen, en de stad ernaast ook. Daarom hebben we in samenwerking met het gebied een visie opgesteld. Samen met de inwoners, ondernemers en partners en buurgemeenten van het buitengebied hebben we nagedacht over de toekomst van het buitengebied, waar willen we staan over 20 jaar. Waar zien we kansen, en waar zien we bedreigingen?

Raad vergadert weer digitaal

Deze week weer twee vergaderingen van de Hengelose gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn live te volgen via YouTube. Op maandagavond 19 oktober een Politieke markt. Op woensdagavond 21 oktober de Gemeenteraadsvergadering.

Beelden Rinus Roelofs nu ook ‘zichtbaar’ voor blinden en slechtzienden

Op de mathematische beelden van Rinus Roelofs op het Stationsplein zitten zogenoemde praatplaatjes.

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Hengelo kleurt VN-blauw

De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar. Een bijzonder moment, waar we ook in Hengelo aandacht aan willen schenken. Van 19 tot en met 24 oktober schijnt elke avond en nacht de verlichting in de blauwe kleur van de Verenigde Naties. Dat gebeurt op het Burgemeester Jansenplein, marktplein en Industrieplein. Ook de Enschedesestraat, Drienerstraat, Langestraat, Pastoriestraat en Willemstraat kleuren VN-blauw.

De Voedselfiets gaat weer rijden

Bewoners van hoogbouw in een aantal buurten van Hengelo kennen het fenomeen al: de Voedselfiets. Daar kunnen ze op gezette tijden gratis hun etensresten naartoe brengen, zodat er compost van gemaakt kan worden. In de Corona-tijd heeft de Voedselfiets tijdelijk niet gereden. De gemeente en de SWB hebben van dit moment gebruik gemaakt om de routes van de Voedselfiets uit te breiden naar andere hoogbouwlocaties in de stad. Vanaf maandag 19 oktober maakt de Voedselfiets z’n routes daarom ook op hoogbouwlocaties in andere delen van de stad, zodat er in totaal 7.000 huishoudens bediend kunnen worden. Dat waren er 3.000.

Geen spoed, wel brandweer ter plaatse nodig? Bel 0900-0904

Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je vanaf 12 oktober 0900-0904. Het nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties.

Voorbereidingen kernwinkelgebied en vrijzetten Lambertusbasiliek starten

De herinrichting van de Hengelose binnenstad gaat door op de ingeslagen weg. Het college vraagt de raad voor twee volgende projecten in de binnenstad middelen ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij om de aanpak van het kernwinkelgebied en het ruime gebied rondom de Lambertusbasiliek.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken.

Nog geen last van drijvende meubels? Houden zo!

Houden zo! Dat is de kern van de campagne die vanaf 7 oktober van start gaat. Gemeente Hengelo vraagt daarmee de aandacht van haar inwoners voor de effecten van klimaatverandering om het bewustzijn te vergroten. Wat is het effect van de steeds warmere zomers? Wat merken inwoners daar thuis van? Welke effecten zijn wel of niet acceptabel? Op het online platform www.groenblauwtwente.nl vinden inwoners eenvoudige maatregelen waarmee zij gelijk aan de slag kunnen om huis en tuin hitte- en waterproof te maken.

Loden waterleidingen in huis

Zijn de leidingen bij de watermeter van lood? Laat deze dan vervangen door uw verhuurder of een erkend installateur.

Raad vergadert weer digitaal

op woensdag 7 oktober is er een digitale gemeenteraadsvergadering.

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

De Tweede Kamer heeft op woensdag 30 september de wens uitgesproken om voor heel Nederland een dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes.

Politieke Markt woensdag 30 september

Op woensdag 30 september zijn er twee Politieke Markten.

Ruimere terrassen tot 1 juni 2021

Het college van B en W heeft besloten dat de verruimde zomerterrassen in de binnenstad tot 1 juni 2021 mogen blijven staan. Dit mede op verzoek van de KHN afdeling Hengelo. Als de situatie rondom corona verandert (positief óf negatief) dan kan dit aanleiding zijn om de verruiming ter heroverwegen.

Realistisch én ambitieus Hengelo

Welke maatschappelijke en financiële effecten heeft de coronacrisis op de Hengelose samenleving? Deze vraag staat centraal in de Coronarapportage, die het college van B en W op 29 september heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de rapportage wordt stilgestaan bij de effecten over 2020 én wordt een inschatting gemaakt van de maatschappelijke effecten op langere termijn.

Herstelfonds Duurzame Wederopbloei

Hengelose verenigingen en stichtingen, die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf dinsdag 13 oktober subsidie aanvragen. Hiervoor is het herstelfonds Duurzame wederopbloei Hengelo opgezet. De gemeenteraad heeft hiervoor € 500.000 beschikbaar gesteld.

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De Afvalbalie; lever het in

Vanaf oktober gaan de gemeente en Twente Milieu de Hengelose buurten in met een mobiel inzamelpunt voor afval: de Afvalbalie. De Afvalbalie is een omgebouwde, verplaatsbare container waar inwoners gratis verschillende soorten afval naar toe kunnen brengen die niet in de (ondergrondse) container horen, zoals kleine elektrische apparaten, een kapotte paraplu of vaas, piepschuim, autobanden en spullen die opnieuw gebruikt kunnen worden.

De Global Goals vlag wappert voor het stadhuis

Voor het stadhuis wappert sinds 25 september de Global Goals vlag. Om aandacht te geven aan 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de gemeente Hengelo onderschrijft. Geen honger, geen armoede, goed onderwijs en nog veel meer. Dat zijn voorbeelden van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Mooie doelen die heel vanzelfsprekend lijken, maar niet altijd vanzelfsprekend zijn. Zelfs niet in een land als Nederland

Uitreiking Nijverbij aan Ine Baartman

Op woensdag 23 september reikte wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment de Nijverbij uit aan mevrouw Ine Baartman. Dit gebeurde om 16.00 uur, in de trouwzaal van het stadhuis. Mevrouw Ine Baartman, die vandaag haar 75e verjaardag viert, is al meer dan 25 jaar betrokken vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Hengelo ‘De Noork’.

Het taboe doorbreken

Het college van B en W heeft op 22 september 2020 het concept Beleidskader Armoede en schulden 2021-2024 vastgesteld. ‘We willen de huidige aanpak doorzetten en versterken’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Werk & Inkomen. Daarnaast wil de gemeente extra inzetten op bijvoorbeeld preventie en vroegsignalering, kinderen en jongeren en vereenvoudiging van het aanvraagproces.

Kwijtschelding huur voor sportclubs

De amateursportverenigingen in Hengelo hebben het in de Corona-tijd niet makkelijk. De maatregelen van het kabinet hebben veel impact (gehad) met als gevolg veel minder inkomsten, bijvoorbeeld doordat de sportkantine lange tijd niet open was. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders de huur van de sportaccommodaties voor drie maanden kwijtschelden. De gemeente maakt vervolgens aanspraak op huurcompensatie vanuit het Rijk.

Plan van aanpak tegen fietsdiefstal

Hengelo is een veilige en leefbare stad, waar het volgens de meeste inwoners fijn wonen is. De gemeente Hengelo heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in veiligheid. Maar ondanks alle maatregelen blijft het aantal fietsdiefstallen een probleem. Gemeente en politie willen daar graag iets aan doen. Het college van B en W heeft daarom een plan van aanpak vastgesteld. In het plan van aanpak is een overzicht van maatregelen te vinden die de gemeente Hengelo, in samenwerking met de politie, de komende jaren in gaat zetten om fietsdiefstal te reduceren.

Twentse reis-app GOAN! van start

Op dinsdag 22 september gaat de gloednieuwe reis-app GOAN! in Twente van start. Eerst met een try-out, waarbij de app door een selecte groep reizigers getest gaat worden.

Waarschuwing: betaal NIET voor het maken van een afspraak bij de gemeente Hengelo

Gemeente Hengelo waarschuwt voor een nieuwe vorm van online oplichting

Hengelose leerlingen denken mee over toekomst bewegwijzering

Kinderen denken anders en laten zich niet stoppen door dingen die onmogelijk lijken – met dat uitgangspunt in het achterhoofd, is de leerlingen uit groep 8 van de Dalton Hengelo Zuid gevraagd mee te denken over de toekomst van bewegwijzering.

Bereikbaarheid binnenstad onder de loep

De binnenstad van Hengelo is volop in beweging. De gemeente werkt samen met tal van partijen aan een aantrekkelijke en levendige binnenstad. Een goede bereikbaarheid is hiervoor van groot belang. Adviesbureau Goudappel Coffeng kreeg de opdracht om de bereikbaarheid (in de breedste zin van het woord) in beeld te brengen. Want er gaat veel goed. Maar er liggen ook kansen, die vragen om een aanpak. Het College van B&W stelt een aantal concrete maatregelen voor om de bereikbaarheid van de binnenstad - nu en in de toekomst - goed te houden.

Elektrische deelscooters van GO Sharing nu ook actief in Hengelo

Hengelo kleurt groen door de komst van elektrische scooters van het bedrijf GO Sharing. De startup biedt tientallen elektrische scooters aan om makkelijk, efficiënt en op leuke en duurzame manier te rijden. Voor inwoners van Hengelo wordt het zo nog makkelijker om te reizen. In Enschede zijn de scooters al vanaf juli actief. De scooters kunnen worden geplaatst op verschillende locaties in Hengelo, iets wat je kunt vinden in de app. De dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week te gebruiken door iedereen met een geldig rijbewijs.

Hengelo stelt zoekgebieden vast voor opwekken duurzame elektriciteit

Hengelo wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarmee kunnen in 2030 concreet 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien (van de ruim 37.000). Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven en instellingen ook nog van stroom worden voorzien. Het is een grote puzzel om te bepalen waar die duurzame energie opgewekt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek en inspraak een kaart met zogenoemde zoekgebieden vastgesteld waar het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. De gemeente wil dit najaar het gesprek met de samenleving aangaan over deze zoekgebieden.

Verlenging overeenkomst AVO Havezaten

Jaarlijks een evaluatie over de voortgang

Taalambassadeurs gezocht

Het Taalpunt Hengelo zoekt taalambassadeurs.

World Clean Up Day

Zo veel mogelijk zwerfvuil ophalen; dat is het doel in Hengelo op zaterdag 19 september. Hengelo doet namelijk mee aan World Clean Up Day.

Pleinpret 10 t/m 20 september

Hebt u al gezien hoe mooi het Burgemeester Jansenplein is geworden? Het moet als evenementenplein nieuw leven geven aan dit deel van de binnenstad. Omdat door corona nu helaas geen grote evenementen mogelijk zijn, wil de gemeente het plein op een andere manier toch wat opleuken.

Start bouw Thuis aan de Laan in 2021

Eind dit jaar ligt er een bouwaanvraag voor appartementen en woningen op het gebied ‘Thuis aan de Laan’ tegenover het winkelcentrum in Hart van Zuid. Peter Hutten, CEO bij Van Wijnen en Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid van de gemeente Hengelo, hebben daar afgelopen week goede en concrete afspraken over gemaakt. ‘In 2021 starten we met de bouw van ongeveer 60 eengezinswoningen en appartementen’, aldus Hutten. ‘Zowel starters op de woningmarkt maar ook mensen en gezinnen die toe zijn aan een volgende stap in hun woon–carrière kunnen hier straks een heerlijke toekomst tegemoet zien.’

College van B en W stemt in met BIZ overeenkomst met SCH

In 2011 is in de binnenstad voor het eerst een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Daarmee was Hengelo een van de eerste gemeenten die een BIZ in de binnenstad hadden. Mogelijk krijgt Hengelo een derde verlenging, wat uniek is Nederland. Het college heeft op 9 september ingestemd met de eerste stap die hiervoor nodig is. Met de BIZ investeren ondernemers samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad onder leiding van Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH). In 2020 loopt de huidige overeenkomst af. De SCH wil graag doorgaan en daarom een nieuwe BIZ oprichten voor de periode 2021-2025. Samen met de ondernemers heeft de SCH een ondernemersplan opgesteld, gebaseerd op het gezamenlijk actieplan. Hierin zijn concrete projecten benoemd voor een vitale, bruisende binnenstad met minder leegstand.

Stadscompliment de Nijverbij voor Tonny Noordman, Corrie Leussink en Joanna Jorna

Op maandag 7 september reikte wethouder Claudio Bruggink drie keer het Stadscompliment de Nijverbij uit aan de vertrekkende bestuursleden van Bewoners Overleg Nijverheid (BON). Het gaat om de heren Tonny Noordman en Corrie Leussink en mevrouw Joanna Jorna.

Bedankje Mark Rutte aan de Hengelose jeugd

Baas boven baas

Lancering stadsmerk Hengelo

Veel Hengeloërs hoeven we het niet te vertellen: Hengelo is een prachtstad om in te wonen, werken en leven.

Ondernemer? Doe mee aan het Ondernemerspanel!

Ondernemer? Neem deel aan het Ondernemerspanel van de Provincie Overijssel, Oost NL, VNO-NCW Midden en MKB-Nederland midden!

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Ruime terrassen mogen maand langer blijven staan

Inwoners en ondernemers in Hengelo houden zich voor het overgrote deel goed aan de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het College geeft ook de horecaeigenaren daarvoor een groot compliment. Om de horeca tegemoet te komen heeft het College van B en W besloten dat de verruimde terrassen een maand langer mogen blijven staan, tot oktober 2020. Het College overweegt om ook na 1 oktober door te gaan met het gedogen van de verruimde terrassen, maar gaat dat eerst bespreken met de diverse stakeholders.

Werkzaamheden transformatorstation Beekstraat

Enexis vervangt, versterkt en vernieuwt het komend half jaar het transformatorstation aan de Beekstraat, in het centrum van Hengelo. De middenspanning in het station is verouderd en toe aan vervanging.

Doe mee aan de Overijsselse praktijktest van de CoronaMelder-app

De praktijktest van de CoronaMelder-app is gestart. Doet u mee?

Uw businesscase versneld naar de markt met Innovate GO

Klaar om uw businesscase versneld richting de markt te brengen? Innovate GO is een unieke accelerator speciaal voor het MKB. In een hands-on programma werk je in teamverband aan het ontwikkelen en vermarkten van je businesscase.

Drie tijdelijke fietsenstallingen binnenstad

Voor bezoekers van de binnenstad zijn speciale pop up fietsenstallingen gecreëerd. Om de fietsoverlast in het centrum van Hengelo op korte termijn op te lossen heeft de gemeente tijdelijk pop up fietsenstallingen in het leven geroepen op de volgende locaties:

Nieuwe asfaltlaag voor Hengelose wegen

De komende weken werkt gemeente Hengelo op verschillende plekken aan de weg. Een aantal wegen wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag: de bovenste laag asfalt waar het verkeer overheen rijdt. De bovenste laag van het asfalt slijt door intensief gebruik. Dat heeft gevolgen voor de veiligheid en het rijcomfort. Deze werkzaamheden zorgen voor mooie vernieuwde fietspaden en wegen maar brengen ook de nodige overlast met zich mee.

Nu ook mogelijk om online afspraak coronatest te maken

Vanaf heden kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Nachthoreca Hengelo: alleen vóór 04.00 uur nog naar binnen

Instaptijden nachthoreca aangepast.

Geld en ondersteuning voor creatieve broedplaatsen

De Regio Twente wil creatieve talenten en ondernemers voor de regio behouden. En daar is geld voor beschikbaar. Heb jij daarvoor ideeën? Ga dan nu aan de slag om je subsidie-aanvraag voor te bereiden.

Naar het Twentebad? vooraf reserveren!

Het is warm in Nederland. Om aan alle coronamaatregelen te voldoen heeft het Twentebad slechts beperkt ruimte om bezoek te ontvangen.

Lambertuskermis afgelast

Het is onmogelijk om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers en medewerkers te garanderen.

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge hebben op 6 augustus een persconferentie gegeven over de coronasituatie in Nederland.

Hengelo Long Course Challenge in het Twentebad

Het Twentebad is volgende week het toneel van de Nederlandse zwemtop. Van 12 tot en met 14 augustus organiseren KNZB topzwemmen, het Twentebad en de gemeente Hengelo in samenwerking met WS Twente de Hengelo Long Course Challenge.

Hitte in Hengelo!

Ook in Hengelo is het heel warm! Geniet ervan, maar let ook goed op jezelf en anderen.

Geld en ondersteuning voor creatieve broedplaatsen

Regio Twente wil creatieve talenten en ondernemers voor de regio behouden. En daar is geld voor beschikbaar.

Prachtige kruidenvelden in de stad

Prachtige kleurenpaletten en in de wind golvende kruiden. In het kruidenveld aan de Parelmoervlinder in de wijk Slangenbeek zoemen wilde bijen en hommels rond het door de gemeente geplaatste bijenhotel. “Kijk! De zeldzame steenanjer breidt zich al enorm uit”, zegt Walter van Dijk, groenadviseur van Gildebor. Op de hoge berm langs het kruidenveld bloeien honderden felroze steenanjers en even verderop zoekt een patrijs de beschutting van de hoge bloemen en kruiden. En dat in een woonwijk middenin Hengelo.

Snelle boodschap met Shop & Go

Dertien parkeerplaatsen in de binnenstad van Hengelo zijn ingericht als speciale Shop & Go parkeerplaatsen.

Afsluiting eiland Huys Hengelo

Het eiland blijft in ieder geval afgesloten tot het college een definitief besluit heeft genomen

Pas op voor blauwalg in vijvers en plassen

De afgelopen weken hebben we bij de gemeente meldingen binnengekregen over vijvers/plassen waarvan het water een vreemde kleur heeft. We vermoeden dat het hier om blauwalg gaat.

Het Burgemeester Jansenplein is klaar!

Hengelo heeft er een mooi, heringericht plein en een fraaie attractie bij. Het Burgemeester Jansenplein is van een saaie en rommelige parkeerplaats veranderd in een aantrekkelijk evenementenplein met een uitgebreide fonteininstallatie. Deze telt maar liefst 52 fonteinen, grote en kleine, in bogen en verticaal. Op warme zomerdagen een verkoelend element op het plein en een magneet voor kinderen. Zodra het donker is, zijn de fonteinen verlicht en dat levert een fascinerend schouwspel op.

Noord kleurt van Grijs naar Groen

We willen de wijk Noord (De Noork, De Elsbeek, Sterrenbuurt en Klein Driene) vergroenen en zijn op zoek naar de beste plekjes én beste ideeën!

Wordt u Starter van het Jaar?

Bent u in 2019 in Hengelo, Borne of Hof van Twente gestart met een eigen bedrijf? Dan maakt u kans op de Startersprijs Midden Twente 2020!

Hengelo krijgt er een fraaie woonlocatie en een prachtig stadspark bij

Ontwikkelcombinatie Bataafse+ transformeert het schoolgebouw tot een fraai wooncomplex

Tips aan Rutte uit Hengelo

Jongeren gaven hun mening over de corona-samenleving

Twee groene winnaars in Woolde!

Twee plekken in Woolde verkleuren dit najaar van grijs naar groen. De initiatieven ‘Van asfalt naar groen’ van Marga Huiskes (driehoek Bevrijderslaantje / Wessex / Hampshire) en ‘In groene banen’ van Lucia den Ouden (Deldenerstraat) kregen de meeste stemmen van de wijkbewoners van Woolde.

Lansinkesweg weer open

Op maandag 9 maart startte aannemer TWW met de herinrichting van de Lansinkesweg en Industriestraat. Een klus die ongeveer vier maanden in beslag nam. De Lansinkesweg is nu weer geopend. De veiligheid én doorstroming is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van vrijliggende fietspaden, aangepaste kruisingen en nieuwe verkeerslichten.

Eerste maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Beheer Twentekanalen

Op donderdag 2 juli j.l. is de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen ondertekend door de bestuurders van de gemeenten Almelo (A. Maathuis), Enschede (J. Diepemaat ), Hengelo (M. ten Heuw), Hof van Twente (H. Scholten) en Lochem (E.J. de Haan).

Tweede aanvraagperiode NOW

Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingegaan.

Raadsvergadering 2 juli

Verschillende thema's op de agenda

Ontwikkelingen bij Eaton; college teleurgesteld

De gemeente Hengelo volgt met aandacht de ontwikkelingen bij Eaton Industries B.V Hengelo.

Paus Joannes Allround Schoolsport Kampioen!

Basisschool Paus Joannes is de winnaar van het Allround Schoolsport Kampioenschap 2019-2020 van Hengelo Sport. Om dit te vieren, ontving de school op woensdag 1 juli de Allround Cup uit handen van Burgemeester Schelberg.

Sproeilaag op asfalt zorgt voor verkeershinder

Vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli brengen we een sproeilaag aan over het asfalt op verschillende wegen in Hengelo.

Gratis energiebesparende maatregelen voor De Nijverheid

Vanaf vrijdag 26 juni kunnen bewoners van De Nijverheid (en ’t Genseler) gratis energiebesparende maatregelen aanvragen. De rest van Hengelo volgt na de zomer.

Swipe-app Baas boven Baas nú online

Een paar weken terug deed onze premier een oproep aan alle kinderen en jongeren, om mee te denken over hoe de samenleving er in en na coronatijd wat hun betreft uit zou moeten zien. In Hengelo geven we gehoor aan die oproep.

Coronavirus: Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Lambertusbasiliek in het zachte licht

In september 2019 kwamen de verlichtingsplannen voor de Lambertusbasiliek naar buiten. De nieuwe verlichting gaat niet alleen van buiten het gebouw aanlichten, maar ook de glas in lood ramen van binnenuit. De basiliek wordt zo uitgelicht dat het deelneemt aan de omgeving én rust uitstraalt. Geen grote spots die de kerk aanlichten, maar de kerk als middelpunt.

Rekenkamercommissie biedt doorwerkingsonderzoek aan

De Rekenkamercommissie van Hengelo heeft de resultaten van het doorwerkingsonderzoek ‘Met beleid garant staan?’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het is een onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen uit een door het college uitgevoerd artikel 213a-onderzoek naar Hengelose beleid voor het verstrekken van leningen en garanties.

Politieke Markten live te beluisteren

Politieke Markten vinden weer in het stadhuis plaats. De vergaderingen zijn live mee te luisteren.

Hernieuwde opvang asielzoekers Willemstraat

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Hengelo gevraagd of het pand Willemstraat weer in gebruik genomen kan worden als aanvullende opvang (avo) voor asielzoekers. Dat was ook het geval in de periode van oktober 2015 tot april 2017. Het gaat nu om de periode van medio juli 2020 tot medio juli 2022. Er komen maximaal 135 asielzoekers.

Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf maandag 22 juni

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Het aanvraagformulier is vanaf 9.00 uur beschikbaar.

Skatepark weer uit de hekken

Het Skatepark op het Industrieplein is vanaf vandaag weer uit de hekken. De regels gelden nog steeds: houd 1,5 meter afstand en houd het schoon! Zo zorgen we er samen voor dat alle skate-liefhebbers veilig gebruik kunnen maken van deze unieke plek in Hengelo.

27 proeftuinen vinden Rekenkamer-rapport aardgasvrije wijken onvolledig

De 27 proeftuinen aardgasvrije wijken in Nederland vinden het rapport van de Algemene Rekenkamer over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) onvolledig. Dat hebben ze in een gezamenlijke reactie laten weten. Als verantwoordelijke partij, willen de gemeenten ook graag hun ervaringen en inzet delen met de Algemene Rekenkamer. De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met de eerste lichting van 27 proeftuinen. Deze proeftuinen zijn niet gevraagd om hun ervaringen te delen en komen daarom nu zelf met een reactie.

Kadernota 2021-2024

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer een Kadernota vast, waarin de koers voor de middellange termijn wordt bepaald. In de Kadernota 2021 – 2024 stelt het college de gemeenteraad voor om vooral de huidige koers te bestendigen en vooralsnog geen nieuwe beleidsvoorstellen op te nemen.

Reactie college van B en W op concept accountantsverslag

Belangrijke conclusie uit het concept-accountantsverslag is dat de accountant van mening is, dat het begrotingsbeheer van de gemeente Hengelo op orde is.

Eikenprocessierups: een melding gedaan, en dan?

De eikenprocessierups houdt u en ons bezig! We krijgen veel meldingen binnen. Hartelijk dank daarvoor! Wat gebeurt er precies nadat u een melding heeft gedaan?

Rijtest 65+ (BROEM) afgelast vanwege corona

BROEM is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij senioren met een rijbewijs op eigen vaardigheden rondom verkeersveiligheid worden getoetst. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Hengelo en de gemeente Hengelo werken hierin al jaren samen. Beiden vinden het belangrijk om de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen, vooral omdat het een kwetsbare groep uit de samenleving betreft. Tijdens het project kan onder andere de 1,5 meter maatregelen niet worden gehanteerd, waardoor de partijen hebben besloten het project dit jaar te annuleren.

Twente wint de strijd om de Special Olympics Nationale Spelen 2022!

Twente gaat van 10 tot en met 12 juni 2022 het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking organiseren; de Special Olympics Nationale Spelen. In elk van de veertien Twentse gemeenten vindt straks minimaal één sportevenement plaats.

School en jeugdhulp slimmer verbinden!

De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente starten op zeven scholen een pilot waarin jeugdhulp voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden. De pilot start komend schooljaar (2020-2021) op zogenoemde zorgintensieve scholen in Hengelo: speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Veel van deze leerlingen ontvangen ook jeugdhulp. Door hulp via school te bieden, kan dat zonder extra stappen en sluit de hulp goed aan op de aanpak van school. Dit bespaart tijd en geld.

Gemeente en horeca binnenstad delen ervaringen van afgelopen periode

Op 1 juni zijn de horecaterrassen in Nederland weer geopend voor publiek. In Hengelo is dat goed verlopen. Natuurlijk waren de RIVM-maatregelen leidend. Afgelopen weekend is over het algemeen de herstart van het uitgaansleven in Hengelo ook prima verlopen. Geconstateerd is wel dat het in een aantal horecagelegenheden binnen te druk is geweest. Dat is niet acceptabel. De betreffende horecaondernemers zijn daarop aangesproken. Gaan ze nogmaals de fout in, dan zal dat direct consequenties voor ze hebben.

Politieke Markt

U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeentehengeloOV

Schouwburg en Metropool ontvangen bijdrage van Rijk, provincie en gemeente

Poppodium Metropool en de Schouwburg hebben samen een ondersteuningsaanvraag ingediend voor circa 970.000 euro bij het Rijk. Provincie Overijssel en de gemeente hebben aangegeven bij te dragen in vorm van cofinanciering. Een bijdrage komt er zeker maar hoe groot het totale bedrag exact wordt, is binnenkort bekend. Het Rijk beschouwt Metropool en de Schouwburg als twee vitale culturele instellingen met regionale uitstraling in Hengelo. Daarom komen deze twee in aanmerking voor een forse Rijksbijdrage.

Groene tuin: goed voor de natuur

Steeds meer mensen laten hun voor- en achtertuin betegelen. Uit berekeningen blijkt dat in Nederland gemiddeld maar liefst 60% van de tuinen binnen de bebouwde kom verhard is. Tegelijkertijd verandert het klimaat. Weersomstandigheden worden steeds extremer, met meer hitte en hoosbuien. Dit alles heeft gevolgen voor de waterhuishouding en temperatuur in de stad.

Bestrijding eikenprocessierups naar nieuwe fase

Op donderdag 9 april startte Gildebor met de behandeling van zo’n 15.000 eiken in Hengelo. Dit allemaal in de strijd tegen de eikenprocessierups. De behandeling werd uitgevoerd met aaltjes, die in de nachtelijke uren in de bomen werden gespoten. Het doel voor dit jaar is een vermindering in het aantal rupsen van zo’n 60 tot 70%, kortom: minder rupsen in kleinere nesten. Door de behandeling de komende jaren op deze manier door te zetten hopen we over 2 jaar een reductie van 80 tot 90% te behalen.

NOW 2.0 opent op 6 juli

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis.

Sanitaire voorzieningen bij recreatieparken weer open per 15 juni

Houdt u zich aan de coronamaatregelen.

Onderhoud aan wegen

Van maandag 8 tot en met donderdag 11 juni vinden er kortdurende onderhoudswerkzaamheden plaats aan verschillende wegen in Hengelo.

Beter verbinden van onderwijs en jeugdhulp op zorgintensieve scholen

Ze komen uit Hengelo, Borne, Hof van Twente, maar ook uit andere gemeenten in Twente. De 1000 jongeren op de zogenaamde ‘zorgintensieve’ scholen in Hengelo.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

Avondopenstelling Milieupark

Ook dit jaar is het Milieupark aan de Wegtersweg in juni, juli en augustus op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Op donderdag 4 juni is dit jaar de eerste avondopenstelling. Met de avondopenstelling in de zomermaanden is het voor meer mensen mogelijk het Milieupark te bezoeken.

Positief resultaat 2019

Het college van B en W is tevreden over het inhoudelijke en financiële resultaat over 2019. ‘We hebben in 2019 op essentiële onderdelen kunnen investeren in de stad. Tegelijkertijd hebben we ingezet om de structurele kosten in het sociaal domein onder controle te krijgen. Met resultaat, zo blijkt uit het jaarverslag en -rekening’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Financiën. De gemeente Hengelo sluit 2019 af met een positief resultaat van 8,1 miljoen euro. 4,3 miljoen daarvan wordt toegevoegd aan de algemene reserve. ‘Een extra buffer die, gezien de uitdagingen waar we in de huidige coronacrisis voor staan, welkom is’, aldus de wethouder.

Politieke Markt dinsdag 2 juni

Op dinsdag 2 juni is er vanaf 19.30 uur een Politieke Markt over het Voorstel kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein. De Politieke Markt is via een livestream te volgen.

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft vandaag het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020.

Actualisatie kunst- en cultuurnota

De gemeente Hengelo ontwikkelt voor de periode 2021-2024 een nieuw kunst- en cultuurbeleid. De basis daarvoor vormt de nieuwe kunst- en cultuurnota. Het college heeft ingestemd met de conceptnota. Nadat de nota in de Politieke Markt met de raad besproken is, volgt een definitieve versie.

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

Onderwijs gaat stap voor stap open

Vooralsnog geldt: houd veilig afstand van elkaar.

Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 juni

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Herstart voor aanpak van het marktplein

Begin maart kopte de Tubantia: ‘De Hengeloërs mogen het zeggen! In het artikel werd uitgebreid het participatieproces voor het nieuwe marktplein geschetst.

Koopstromenonderzoek verstrekt waardevolle informatie

Recent verscheen het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. Dit 5-jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in waar mensen winkelen, waardering voor winkelgebieden en kenmerken van koopgedrag.

Bijdrage voor 10 kunst-projecten in Hengelo

Tien beeldende kunstprojecten krijgen dit jaar geld uit de Stimuleringsregeling BKV. In totaal werd er voor negentien verschillende projecten subsidie aangevraagd, met een gevraagd bedrag van in totaal €100.000. In totaal is er €50.000 te verdelen. Omdat er na de eerste aanvraagronde in de categorie ‘ontwikkelingsactiviteiten’ nog € 8.700 over is, kunnen professionele beeldend kunstenaars uit Hengelo hier weer een aanvraag voor doen.

EZ Nieuwsflits - mei 2020

Lees hier de laatste EZ Nieuwsbrief. met onder andere: Westermaat De Veldkamp een stuk groener, Lokaal kopen bij boeren in Hengelo en informatie over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

De raad vergadert digitaal

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal plaats. U kunt de vergaderingen volgen via hengelo.nl of youtube.com/gemeentehengeloOV.

EZK maakt coaching voor mkb in coronaproblemen gratis

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt.

Start kavelverkoop Landmanserve en Meander Zuid

In de verkoopweek (week 24 Landmanserve en week 25 Meander Zuid) staan inschrijfformulieren op www.kavelsinhengelo.nl.

Nep-mail gemeentelijke belastingen in omloop

Heeft u een mail ontvangen van Loansma & Partners - Gerechtsdeurwaarders & Advocaten waarin staat dat u onmiddellijk een nog openstaand bedrag moet betalen in verband met een verhoging afvalstoffenheffing? Trap er NIET in!

Twentebad maandag weer beperkt open

Inschrijven gaat via www.twentebad.nl. Dit weekend gaat de inschrijving online.

Stap voor stap versoepeling maatregelen tegen verspreiding corona

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Tweede fase Deldenerstraat start 18 mei

Na het afronden van de eerste fase van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat start op 18 mei de tweede fase. De Deldenerstraat gaat dan vanaf de Geerdinksweg tot aan de Tuindorpstraat op de schop. De werkzaamheden worden uitgevoerd door NTP. Aannemer NTP verwacht dat de klus in december 2020 is afgerond.

Meepraten, meedoen en meebeslissen in Hengelo?

Gemeenten en gemeenteraden staan voor de uitdaging om de lokale democratie te vernieuwen. Deze uitdaging is ook zichtbaar in de ambities en voornemens van de gemeente Hengelo voor een open bestuursstijl, die een ander samenspel met de stad en tussen raad, college en ambtelijke organisatie impliceert. Dit is voor de Rekenkamercommissie aanleiding te onderzoeken waar voor de gemeente Hengelo kansen liggen om de omgang met initiatieven uit de Hengelose samenleving te verbeteren.

Hulp nodig of hulp aanbieden?

Wijkracht brengt vraag en aanbod voor (tijdelijke) hulp van verschillende mensen en initiatieven bij elkaar.

Herdenkingsplechtigheden aangepast en feestelijkheden afgelast

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het mogelijk gemaakt om virtueel een bloem te leggen bij 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument.

Coronavirus: overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups vanaf 29 april beschikbaar

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag

In verband met het coronavirus krijgt Koningsdag dit jaar een heel ander karakter. Er zijn geen Koningsspelen op de basisscholen, er is geen kleedjesmarkt of Oranjekermis in de binnenstad. Maar u kunt Koningsdag wel vanuit huis meevieren. Koningsdag wordt Woningsdag.

Weer ruimte voor Hengelose jeugd om buiten te sporten

Kinderen en jongeren in Hengelo krijgen vanaf woensdag 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport. Aanleiding is de verruiming van de coronamaatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag aankondigde. Sindsdien heeft de gemeente Hengelo al veel contact gehad met verschillende Hengelose sportaanbieders. Want de jonge sporters moeten door het coronavirus nog met veel veiligheidsregels rekening houden. Ze mogen bijvoorbeeld nog geen officiële wedstrijden spelen.

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens in 2030 op duurzame energie

Hengelo wil over 10 jaar 67 GWh (GigaWattuur) duurzaam opwekken via zon op dak, zonneparken en windmolens. Daarmee kunnen ongeveer 20.000 huishoudens (van de ruim 37.000) gebruik maken van duurzame elektriciteit. Ook gaat de gemeente duurzame warmtebronnen inzetten om woningen en gebouwen te verwarmen. Daarmee draagt Hengelo bij aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk. Vorige week werd bekend dat Twente binnen 10 jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam kan opwekken. Dat staat in de concept Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) die de Twentse gemeenten met provincie en Waterschap hebben gemaakt. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind.

Lintjesregen 2020: negen Hengeloërs koninklijk onderscheiden

Maar liefst negen Hengeloërs zijn vrijdag door burgemeester Sander Schelberg verrast tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat wel op een iets andere manier dan gebruikelijk.

MaaS Twente officieel van start

Je reis eenvoudig van A naar B duurzaam plannen, boeken en betalen tegen een aan-vaardbaar tarief. Dat kunnen straks alle inwoners en bezoekers van Twente met één handige app.

Beperkte openstelling Twentse vakantieparken en campings

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, Onno van Veldhuizen, heeft besloten dat vakantieparken en campings in Twente voor een deel van de bezoekers opengesteld kunnen worden. Hiermee volgt Twente de landelijke lijn.

Versoepelingen coronamaatregelen gaan door

De coronamaatregelen worden per 1 juni verder versoepeld. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stapsgewijs meer ruimte. Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Ruim 2000 gratis maaltijden uitgegeven in drie weken!

De laatste maaltijden worden op zaterdag 25 april uitgegeven.

Ondernemen op 1,5 meter afstand

De overheid roept alle sectoren op een plan te bedenken voor de 1,5 metereconomie.

Nieuwe regelingen gemeentelijke belastingen om ondernemers te ontlasten

Op 14 april jheeft het college van B en W besloten om ondernemers ontheffing te verlenen voor precariobelasting, marktgeld en toeristenbelasting.

De gemeenteraad vergadert

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal plaats. U kunt de vergaderingen volgen via hengelo.nl of youtube.com/gemeentehengeloOV.

Hengelose binnenstadspartners ontvangen 25.000 voor samenwerkingsacties

Tijdens deze coronacrisis hebben de binnensteden het zwaar. De provincie heeft daarom besloten om subsidies te verstrekken voor samenwerkingsacties in centrumgebieden. Hengelo ontvangt als eerste gemeente in Overijssel een bijdrage van 25.000 euro. Het is een zogeheten crisisarrangement dat alleen uitgekeerd wordt aan samenwerkende partijen. Juist dankzij een goede samenwerking kon de gemeente namens de samenwerkende partners snel een aanvraag indienen. En een mooi resultaat was dat de provincie de aanvraag snel goedkeurde.

Nieuwe school Attendiz komt eraan

Attendiz bouwt met ondersteuning van de gemeente Hengelo een nieuwe school. Deze school leidt leerlingen op tot vakmanschap in een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De nieuwe school komt op de plaats van het oude Gilde College aan de Bandoengstraat. De oude school is de afgelopen maanden gesloopt. De gemeente stelt 5,4 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw.

Online community voor zwangeren in Hengelo

Sinds de coronacrisis zijn er aanpassingen gedaan in de zorg aan zwangeren en kraamvrouwen die voor onzekerheid en stress kunnen zorgen. Dat is de reden dat de gemeente Hengelo met Jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg een online community heeft opgezet voor zwangeren. De community komt voort uit het driejarige project Kansrijke Start.

ROZ volop aan de slag met ruim 10.500 Tozo-aanvragen

Sinds dinsdagavond 17 maart, toen het kabinet de maatregelen voor ondernemers aankondigde, staat bij ROZ de telefoon roodgloeiend en loopt de mailbox nog dagelijks vol met vragen van ondernemers die in de financiële problemen zijn geraakt vanwege het coronavirus. Hilco Huisstede, manager ROZ, legt uit: “Ondernemers kunnen bij ons terecht voor één van de maatregelen van het kabinet, namelijk de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is een versoepeling van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een overheidsregeling die wij al jarenlang uitvoeren voor bijna alle Twentse en Achterhoekse gemeenten. Inmiddels hebben ruim 10.500 ondernemers uit ons werkgebied een aanvraag hiervoor bij ons ingediend. Ongeveer 1900 mensen hebben al een voorschot ontvangen, omdat zij niet meer in hun eerste levensbehoefte konden voorzien.”

Young Twente Board geeft stem aan Twentse jongeren

Met de lancering van De Young Twente Board krijgt iedere Twentse jongere de kans om mee te denken over de toekomst van hún regio.

De week van de groene tuin

Het is lente, de zon schijnt en juist nu wordt er, door het coronavirus, aan mensen gevraagd om niet massaal de natuur in te gaan. Maar juist te genieten in de eigen tuin!

Hengelo krijgt twee kleine warenmarkten

De uitbraak van het coronavirus raakt ook de standplaatshouders op de warenmarkt. De Veiligheidsregio Twente heeft een noodverordening vastgesteld. Alleen kleine markten met maximaal 10 standplaatsen kunnen doorgaan. Daar mogen alleen levensmiddelen verkocht worden. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen en daarop te kunnen toezien. De Markt Hengelo voert deze maatregel in nauw overleg met de marktbond uit. Om dit goed uit te voeren komen er op woensdag en zaterdag twee kleine markten van maximaal 10 standplaatsen op twee verschillende locaties. Eén op het marktplein en één aan de Enschedesestraat.

Koopinhengelo.nl is een nieuw initiatief voor Hengelose ondernemers

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen aan huis gebonden, restaurants zijn gesloten en het is erg rustig in de winkels. Op initiatief van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) en de gemeente Hengelo is koopinhengelo.nl naar Hengelo gehaald. Via dit digitale platform kunnen consumenten bestellen, betalen en laten bezorgen. En dit bij elke ondernemer in Hengelo die aangesloten is bij koopinhengelo.nl. Zo kan de klant veilig thuisblijven, realiseren ondernemers omzet en houden we samen de lokale economie draaiende. Vanaf maandag 6 april gaat koopinhengelo.nl live voor consumenten.

Stolperstein gelegd voor Hennie Cohen

Burgemeester Sander Schelberg en Antek Olszanowski van Levend Verleden Oost-Nederland hebben vrijdag 3 april een stolperstein gelegd voor Hennie Cohen. Wie was Hennie Cohen?

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun zorgcontainer legen. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 126 euro en kan vanaf 1 mei 2020 worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Woningbouw Beckum weer stap dichterbij

In deze moeilijke tijden van de Coronacrisis is het soms lastig om aan andere zaken te denken. En toch is er soms ook weer een lichtpunt. Stichting Samen bouwen aan Beckum, TVO en gemeente Hengelo slaan de handen ineen en werken samen verder om woningen te kunnen realiseren op sportveld 3 van TVO in Beckum. Eric Temmink (Samen bouwen aan Beckum), Johan Vossebeld (TVO), wethouder Claudio Bruggink en wethouder Mariska ten Heuw hebben via een videoboodschap gezamenlijk een verklaring getekend. De komende tijd werken zij het plan verder uit.

Het team van ’t Lansink kookt voor minima

Lars van Galen, SVH Meester-kok en eigenaar van Hotel-Restaurant ’t Lansink, gaat samen met zijn team kosteloos en belangeloos koken voor mensen die het nu echt nodig hebben.

Hang je vlag uit voor de vrijheid

Vrijdag 3 april is het 75 jaar geleden dat Hengelo werd bevrijd. Ondanks deze rare tijd willen we toch samen, maar dan vanuit huis, herdenken en vieren. Want juist nu kunnen we alle lichtpuntjes gebruiken. Dus hang vrijdag 3 april de Nederlandse vlag uit! Zo kunnen we elkaar laten zien dat, net als toen, ook aan deze moeilijke tijd weer een eind komt. Naast het uithangen van de vlag, legt burgemeester Schelberg vrijdag een stolperstein en geeft stadsbeiaardier Roel Smit een concert op het carillon.

EZ Nieuwsflits - corona editie

Het laatste nieuws voor ondernemers over de gevolgen van het coronavirus.

Behandeling eiken start deze week

De gemeente Hengelo en Gildebor staan klaar voor de behandeling van circa 10.000 eiken in Hengelo. Start van de bestrijding, vermoedelijk donderdag 9 april.

3,5 ton voor verbetering velden

De gemeente Hengelo stelt 350.000 euro beschikbaar voor de noodzakelijke verbetering van de velden op het trainingscomplex van FC Twente op sportpark Veldwijk. Dat zijn FC Twente en de gemeente Hengelo overeen gekomen. De gemeente heeft dit geld al in 2017 gereserveerd voor renovatie, maar heeft eerder aangegeven deze investering alleen te willen doen als er zekerheid is dat FC Twente voor langere tijd gebruik maakt van de velden. Die zekerheid is er nu.

Brief burgemeester Schelberg aan alle Hengeloërs

Neem verantwoordelijkheid, geen risico.

Informatie over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Het kabinet, provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Noodverordening afgekondigd

“Laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen die zijn afgekondigd echt serieus nemen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.” Aldus Sander Schelberg, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Raadsvergadering en politieke markten gaan niet door

Zowel de raadsvergadering als de politieke markten van dinsdag 17 maart gaan niet door.

Coronavirus vastgesteld bij inwoner gemeente Hengelo

Bij een 42-jarige inwoner van de gemeente Hengelo is het coronavirus vastgesteld. Dat is na onderzoek door de GGD bevestigd. De persoon is op dit moment in thuisisolatie. Burgemeester Schelberg heeft telefonisch contact gehad met de inwoner. Deze persoon vertoont milde klachten. De bron van de besmetting is bij de GGD Twente bekend. De GGD Twente brengt in kaart met wie de inwoner contact heeft gehad en zoekt contact met deze mensen.

Update: De kaartuitgifte gaat NIET door! Kaartuitgifte Snelle, Famke Louise, Jelmex.

De kaartuitgifte van vrijdag 13 maart gaat niet door. Meer informatie volgt later.

Eikenprocessierups? De machines staan klaar!

De afgelopen jaren was de bestrijding van de eikenprocessierups in Hengelo gericht op plekken waar veel mensen komen, zoals scholen, winkelcentra en verzorgingstehuizen. Vanaf 2020 is dat anders.

Binnenstadscijfers tonen stijging in waardering binnenstad

De waardering voor de binnenstad stijgt. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het HengeloPanel in 2019. Net als in voorgaande jaren zijn er tien aspecten voorgelegd. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er zeven van de tien aspecten hoger beoordeeld. In tegenstelling tot de voorgaande jaren krijgt de binnenstad in het algemeen en sfeer en gezelligheid nu een (nipte) voldoende. In zijn algemeenheid is de peiling van 2019 positiever. Voorzichtig kan de conclusie getrokken worden dat de herinrichting daaraan een belangrijke bijdrage levert.

Het woord is aan de stad

Het marktplein is een onderwerp met veel betrokkenheid uit de Hengelose samenleving. De gemeenteraad heeft tijdens de politieke markt op 20 november 2019 aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving. Dit heeft als doel om een breed gedragen plan voor dit gebied samen te stellen. Hierbij heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol en begeleidt het bureau Rode Wouw het participatietraject.

‘Vroeg Eropaf’ bij beginnende schulden

Inwoners van Hengelo met beginnende schulden krijgen vanaf begin maart in een vroeg stadium hulp. Als deelnemer aan de werkwijze ‘Vroeg Eropaf’ zet de gemeente Hengelo, in navolging van de andere Twentse gemeenten, in op vroegsignalering bij schulden. Zo snel mogelijk in contact komen met inwoners met beginnende schulden is het uitgangspunt. ‘Hoe eerder onze inwoners ondersteuning krijgen bij hun financiële administratie, hoe beter’, aldus wethouder Mariska ten Heuw.

Opgeven voor takkenronde weer mogelijk

Het voorjaar komt er weer aan en veel mensen gaan de komende tijd aan de slag in hun tuin. Daarom is het weer mogelijk dat Twente Milieu snoeihout aan huis komt ophalen, de zogenoemde takkenronde. Daarnaast is het vanaf maandag 30 maart voor inwoners mogelijk om bladaarde op te halen. Dat is een soort supercompost om de grond mee te verbeteren.

Informatiebijeenkomst Broek Oost

Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen stellen.

Herinrichting Lansinkesweg en Industriestraat

De Lansinkesweg krijgt een vrijliggend fietspad, de kruisingen worden aangepast en er komen nieuwe verkeerslichten. De Industriestraat tussen kruising Lansinkesweg en de toegang naar de parkeerplaats van het ROC wordt eenrichtingsverkeer.

Uniek participatie traject Weusthag

De vereniging ‘Vrienden van het Weusthag’ en de gemeente Hengelo hebben een nieuw convenant ondertekend. Doel van dit convenant is het in co-creatie ontwikkelen en realiseren van Burgerpark het Weusthag.

Laat gratis uw snoeihout ophalen

Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse takkenronde. Twente Milieu haalt op afspraak gratis uw snoeihout op. Dat gebeurt tussen maandag 16 maart en vrijdag 27 maart. Voordeel daarvan is dat uw groene container niet overvol raakt.

Uitgifte hondenpenningen stopt

Met ingang van 1 maart stoppen de gemeente en het GBTwente met de uitgifte van de hondenpenning.

Deel aanslagen met verkeerde betaalinstructie

Op een deel van de door ons verstuurde aanslagen staat per abuis vermeld dat deze voor 30 april betaald moet worden, terwijl de ontvanger van de aanslag daarvoor een machtiging heeft afgegeven. Hieronder leest u wat dat betekent. Degenen om wie het gaat, krijgen hierover persoonlijk bericht van ons.

Vraag een buurtbon aan!

De aanvraag moet uiterlijk 18 november bij de gemeente binnen zijn.

RATIONAL tekent voor Westermaat de Veldkamp

Een heugelijke dag. RATIONAL heeft vandaag officieel haar handtekening gezet voor een nieuwe vestiging op Westermaat de Veldkamp. Het bedrijf RATIONAL is gespecialiseerd in keukenapparatuur voor grote en commerciële keukens. Wereldwijd worden er meer dan 130 miljoen maaltijden per dag bereid in een RATIONAL.

Appartementseigenaren géén te hoge WOZ-beschikking

Naar aanleiding van een uitzending van het programma Kassa op 15 februari over de WOZ-waarde van appartementseigenaren, krijgen het GBTwente veel vragen. In de uitzending wordt gesteld dat appartementseigenaren een te hoge WOZ-beschikking ontvangen omdat gemeenten ten onrechte het reservefonds waarin appartementseigenaren verplicht sparen voor het onderhoud van de woningen, optellen bij de woningwaarde.

Kom naar de Archeologiedag

Op zaterdag 7 maart vindt de Overijsselse Archeologiedag plaats in Hengelo. Een speciale dag waarbij de schijnwerpers zijn gericht op bijzondere vondsten uit onze provincie. Naast presentaties, een stadswandeling en workshops wordt ook De Vondst van Overijssel bekendgemaakt.

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus (29 februari) of digitaal in uw berichtenbox (22 februari) als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor).

Investeren in preventie loont

Hoe zorgen we dat kinderen en jongeren in Hengelo positief opgroeien, zodat ze prettiger in het leven staan en minder vaak een beroep hoeven doen op Jeugdzorg? Op deze vraag moet het Actieplan Preventie Jeugd antwoord bieden. Het college heeft het actieplan gisteren vastgesteld.

Vraag een buurtbon aan!

Een beach soccer toernooi organiseren, een monopolyspel voor de buurt, een theatervoorstelling of het plaatsen van een ooievaarsnest. Het is allemaal mogelijk met een buurtbon! En het mooie is: vanaf dinsdag 12 februari kunnen Hengeloërs ze weer aanvragen.

Schilderij Stork naar Oyfo

De werkzaamheden aan het Vereenigingsgebouw van Stork zijn gestart. Nadat op 21 april 1894 de eerste steen door C.T. Stork werd gelegd, is het nu tijd voor een grote transformatie, restauratie en nieuwbouw. Een bijzonder schilderij over Stork is uit het gebouw in veiligheid gebracht. Na een grondige analyse en restauratie zal het straks een plekje krijgen op de nieuwe locatie van Oyfo.

Stem op de ‘Vondst van Overijssel’

In Overijssel worden veel archeologische voorwerpen gevonden. Zonder uitzondering vertellen deze vondsten een bijzonder verhaal. De provincie wil nu een groter publiek kennis laten maken met de vondsten uit Overijssel. Inwoners mogen daarom bepalen wat ze de meest bijzondere vondsten van Overijssel vinden. De verkiezing start met 75 vondsten, drie uit elke gemeente in Overijssel. Tijdens de Overijsselse Archeologiedag op 7 maart wordt de Vondst van Overijssel bekendgemaakt.

Stichting Centrummanagement Hengelo zet met nieuw bestuur volop in op een vitale binnenstad

Vandaag, donderdag 6 februari, is de nieuwe samenstelling van het bestuur van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) bekendgemaakt. De nieuwe voorzitter is Peter Bebseler. Een andere nieuwe naam in het bestuur is Hans Raanhuis. Leonie Heuvelink en Raymond van Cleef zaten al in het voormalige bestuur en willen zich graag blijven inzetten voor de binnenstad van Hengelo.

Raad vergadert weer in stadhuis

Vanaf nu vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen weer plaats in het stadhuis. Ook is de dag van vergaderen gewijzigd: de Politieke Markt is nu op de dinsdagavond, en de raadsvergadering op de woensdagavond.

Informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken.

Voorstelling 'Vrij Land'

De gemeente Hengelo biedt u aan om de prachtige muziektheatervoorstelling ’Vrij Land’ van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ bij te wonen op vrijdag 24 april in de schouwburg.

De gemeente is terug in de binnenstad

De gemeente is terug in de binnenstad. U bent van harte welkom in ons nieuwe gebouw.

EZ Nieuwsflits januari 2020

Eens in de zes weken verstuurt de gemeente Hengelo de EZ Nieuwsflits, met het laatste nieuws voor ondernemers in Hengelo. Met in deze editie onder andere:

Hengelo.nl compleet vernieuwd

De website van de gemeente Hengelo heeft een complete make-over gehad. De site heeft niet alleen een frisse huisstijl gekregen, maar ook vernieuwde navigatie en een duidelijke zoekstructuur. Ook de toegankelijkheid is sterk verbeterd. Hengelo.nl is datagestuurd. Dat betekent dat het een klantgerichte website is met informatie waar de bezoeker van de site ook echt op zit te wachten.

We zijn verhuisd!

De gemeente verhuist terug naar de binnenstad. U vindt ons vanaf maandag 3 februari in het nieuwe gebouw aan het Burgemeester van der Dussenplein 1. Tot en met donderdag 30 januari kunt u nog terecht in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Nu nog geen uitvraag nieuwe beleidsvoorstellen

De gemeenten weten pas in juni hoeveel geld ze de komende jaren van het rijk krijgen. Het rijk gaat het zogenoemde gemeentefonds namelijk anders verdelen dan tot nog toe. Dit betekent dat de gemeente Hengelo nu nog niet weet of er komende jaren geld beschikbaar is voor nieuwe initiatieven, of dat er bezuinigd moet worden. Het college van B en W stelt de gemeenteraad daarom voor om begin juli te bepalen óf en op welke wijze inwoners weer ideeën kunnen aandragen voor nieuwe (beleids)voorstellen.

Goedkoper parkeren op weekdagen voor medewerkers binnenstad

Medewerkers van bedrijven in de binnenstad en andere belangstellenden kunnen vanaf woensdag 22 januari voor € 40 per maand een parkeervergunning ‘kantoor’ aanschaffen voor parkeergarage De Beurs. De parkeervergunning is geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur en voor één kenteken.

Weggooien huisvuilzakken niet meer via stortquotum

Hengeloërs kunnen hun vuilniszak met huishoudelijk restafval weggooien in de verzamelcontainers bij de ingang van het Milieupark. U gaat hiermee dus niet meer over de weegbrug. In de verzamelcontainers bij de ingang passen vuilniszakken van 30 liter.

Woningbouw op veld TVO is haalbaar

Het ziet er naar uit dat er op redelijk korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van de sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat koopt de gemeente het veld, waar vervolgens circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners in vervulling.

Parkeerterrein Kloosterhof in gebruik genomen

Het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof, gelegen tussen het stadhuis en winkelcentrum Thiemsbrug, is donderdag 16 januari officieel in gebruik genomen. Met de opening van het nieuwe parkeerterrein zijn ook de werkzaamheden aan de Deldenerstraat (en het kruispunt Thiemsbrug) afgerond. Op het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof is ruimte voor ruim 100 auto’s. Parkeren op het Burgemeester Jansenplein is daarmee verleden tijd.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Sander Schelberg

Op deze pagina kunt u de toespraak van burgemeester Sander Schelberg teruglezen.

Terugblikken op 2019 en vooruit kijken naar 2020

De gemeente Hengelo kijkt terug op een mooi 2019. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere partners hebben we weer belangrijke en mooie dingen voor elkaar gekregen het afgelopen jaar.

Nieuwe huisstijl voor gemeente Hengelo

Burgemeester Sander Schelberg heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwe huisstijl van de gemeente Hengelo onthuld: ‘Een nieuwe huisstijl, passend in deze tijd en passend bij het DNA van Hengelo. We beginnen op maandag 3 februari niet alleen in ons nieuwe stadhuis, maar ook mét een nieuwe visuele identiteit. Een frisse start in het hart van de stad!’ De komende weken wordt de nieuwe huisstijl geleidelijk ingevoerd. Vanaf eind januari onder meer op de nieuwe website.

Gewijzigde parkeertijden

Vanaf 1 januari zijn de parkeertijden in Hengelo veranderd. U betaalt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Gerrit Wessels

Op zondag 5 januari heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Gerrit Wessels. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van buurt- en speeltuinvereniging De Jeugd.

Aantal inwoners in Hengelo toegenomen met 477 inwoners

Per 1 januari 2020 telt de gemeente Hengelo 81.160 inwoners. Dit is een toename van 477 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor. Het gaat om 323 mannelijke en 154 vrouwelijke Hengeloërs. Het aantal inwoners per 1 januari 2019 was 80.683. Hengelo heeft nu in totaal 40.791 mannelijke inwoners en 40.369 vrouwelijke. Dat blijkt uit publicatie van de bevolkingscijfers door Kennispunt Twente.

Gemeente en Gildebor intensiveren bestrijding eikenprocessierups

Vanaf 2020 voert Gildebor de bestrijding uit op nagenoeg alle eiken binnen de bebouwde kom. Het doel van de gemeente en Gildebor is om het aantal rupsen aankomende zomer fors af te laten nemen ten opzichte van de situatie in 2019.

Stadscompliment De Nijverbij voor Thea van Dijk en Truus Pross

Op donderdag 19 december 2019 reikte wethouder Mariska ten Heuw het stadscompliment de Nijverbij uit aan Thea van Dijk en Truus Pross. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van Wijkracht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu