Situatie Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt ons erg bezig. Nederland staat klaar om Oekraïense vluchtelingen met open armen te ontvangen. Het aanbod uit de samenleving is enorm, ook in Hengelo. En ook als gemeente kijken wij uiteraard hoe wij kunnen helpen bij deze hartverscheurende situatie. Op deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte.

Er leven in Hengelo veel vragen over de situatie in Oekraïne en de opvang. Is er een vergoeding beschikbaar voor particuliere opvang? Kan iemand onderwijs krijgen of arbeid verrichten? Niet op alle vragen is er al een antwoord. Landelijk wordt er gewerkt aan een antwoord op dergelijke vragen. Uiteraard plaatsen we de antwoorden dan hier en vullen we onderstaande lijst continu aan.

Het voorlopige doel is om in Hengelo 450 vluchtelingen op te vangen. In juni kijken we of dat aantal nog omhoog moet, afhankelijk van de omvang van de vluchtelingenstroom en het totale aanbod van opvangplaatsen in Twente.

Landelijk zien we dat er afgelopen week minder vluchtelingen zich hebben gemeld. Maar het aantal plaatsen neemt ook af, omdat de crisislocaties die voor 3 maanden zijn opgezet, nu gaan sluiten. Samen met de Veiligheidsregio Twente houden we de ontwikkelingen qua vraag en aanbod goed in de gaten.

Ja, het team Publieksdienstverlening van de gemeente is erg druk om de vluchtelingen in te schrijven in de BRP (Basisregistratie Personen). 

Voor een goede identiteitscontrole bij vestiging uit het buitenland moeten de mensen altijd persoonlijk op het Stadhuis langskomen. Om de Oekraïense vluchtelingen snel te kunnen helpen, zijn er extra openingstijden op vrijdagmiddag en zaterdag georganiseerd. Op deze manier komt de dienstverlening aan de Hengeloers tijdens de reguliere openingstijden niet in het gedrang.

De vluchtelingen worden met een taxibusje opgehaald bij de Hazenweg. Zo zijn er afgelopen zaterdag met succes ruim 65 mensen ingeschreven. Zodra de inschrijving compleet is, kunnen mensen ook aan het werk.

Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen. Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Op de vierde etage van het gebouw aan de Hazenweg worden 10 lokalen ingericht door de Horizon voor het onderwijs aan de kinderen van 4-12 jaar. Hier gaan ook de kinderen uit de opvang van Borne en de Hof van Twente het onderwijs volgen.

De kinderen van de vluchtelingen die een woning hebben betrokken in de Nijverheid, brengen we met leerlingenvervoer naar de Hazenweg en weer terug.

Aanvullend inventariseren we samen met het onderwijs of er ook op weekdagen naschoolse activiteiten aangeboden moeten worden, naast alle activiteiten door de vrijwilligers.

De leerlingen van 12 jaar en ouder gaan vooralsnog naar het ISK in Enschede. De schoolbesturen in Hengelo denken ook met ons mee. Mochten er veel leerlingen zijn in deze leeftijd, dan gaan we kijken hoe we het onderwijs voor deze kinderen het beste kunnen organiseren.

We hebben al een groot deel ontvangen. Dank daarvoor. We hebben nog wel spullen nodig. 

 • Yoga matjes
 • Dames en/of herenfietsen
 • Archiefkast
 • 2 x printers compleet incl. kabels en inkt etc
 • 20 Tuintafels, plastic
 • 20 Parasols incl. voet
 • 35 / 35  dames/herenfietsen (mogen ook mountainbikes, wielren etc zijn)
 • 15 kinderfietsen voor leeftijd 4 t/m 11 jaar
 • 20 computermuizen
 • 10 wasmanden
 • 5 tosti apparaat (goed werkend)

Mocht u wat thuis hebben staan, dan kunt u dit mailen naar vluchtelingenopvang@hengelo.nl. Er wordt gekeken wat we nog meer nodig hebben en dan kunnen we een afspraak maken.

 

Jazeker. We zijn blij met alle hulp die aangeboden wordt. We hebben WijKracht gevraagd om de coördinatie van de vrijwilligers te organiseren. 

1. Ten eerste hebben we vrijwilligers nodig om naast de coördinatoren aan de Hazenweg te helpen met de dagelijkse gang van zaken, zoals onder andere gastheer/gastvrouw en ondersteuning bij de catering. Dit is een rooster dat elke dag gevuld moet worden.

2. Ten tweede hebben zich al veel vrijwilligers, verenigingen en stichtingen gemeld voor het organiseren van activiteiten voor en met de vluchtelingen. Deze coördinatie loopt ook via WijKracht.

Inwoners die willen helpen, kunnen contact opnemen met WijKracht: Remi (r.dogger@wijkracht.nl) of Tijske (t.dekker@wijkracht.nl)

Nee, zij kunnen op dit moment geen uitkering aanvragen. Wel is er een tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022 vastgesteld die wordt uitgevoerd door de SVB. Dit voorziet in een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten, een wekelijkse toelage en een eventuele vergoeding voor buitengewone kosten.

De vluchtelingen die in Hengelo aankomen worden, op afspraak, geregistreerd bij Burgerzaken. Op dit moment hebben zich in Hengelo 58 mensen ingeschreven. Zij krijgen van Burgerzaken een bankpas waar het leefgeld op gestort kan worden. De hoogte van dit bedrag is landelijk vastgesteld in een regeling. De gemeente krijgt alle kosten vergoed van het Rijk.

Berekening leefgeld ontheemden obv nieuwe normbedragen

Toelage GOO (gemeentelijke opvanglocatie)      

Toelage voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven:
(volwassenen en minderjarigen)

    €260 p.p. per maand
Toelage POO (particuliere opvanglocatie)      
Toelage voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven:
(volwassenen en minderjarigen)
  €260 p.p. per maand  
     
Vaste wooncomponent: Volwassene € 215  Totaal: € 475 per maand
  Minderjarige € 55 Totaal: € 315 per maand

 

De meeste mensen willen graag werken. Daarom zijn we nu bezig om uitzendbureaus te benaderen die zelf een spreekuur kunnen organiseren aan de Hazenweg. De uitzendbureaus kunnen dan werkgevers en bewoners gaan matchen.

Oekraïners die in Nederland verblijven hoeven niet per se meteen asiel in Nederland aan te vragen. Zij kunnen hier in ieder geval 90 dagen visumvrij verblijven. Voor Oekraïners die in Nederland asiel hebben aangevraagd geldt nu nog de regel dat zij in een COA-opvang moeten verblijven.

Kijk voor meer informatie op https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
Hier vindt u informatie in meerdere talen.

Ja, zij hebben een blanco ov-kaarten en kunnen daarmee reizen.

Er zijn veel landelijke, regionale en lokale initiatieven om uw steun te betuigen door middel van het doneren van geld of goederen, zoals:

Het heeft geen nut om een jodiumtablet in te nemen. Een stad als Kiev of de kerncentrale van Zaporizja liggen ongeveer 2.000 kilometer van Amsterdam vandaan. Deze afstand is relatief groot voor de stralingsdeeltjes. Als de wind radioactieve jodiumdeeltjes richting Nederland meevoert, dan zijn de hoeveelheden straling te laag om er ziek van te worden. De experts van het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) adviseren altijd over dit soort situaties.

Veel Nederlanders willen een kamer aanbieden aan een vluchteling, vrijwilligerswerk doen of spullen brengen. Allerlei hulporganisaties en overheidsinstanties maken hier nu afspraken over en zetten de bijbehorende logistiek op. Zodra de eerste Oekraïense vluchtelingen in de opvang terecht komen zal duidelijk worden waar zij precies behoefte aan hebben. Op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Inwoners van Twente die hun huis beschikbaar willen stellen voor opvang, kunnen zich melden bij Noaberschap Ukraine-Twente op www.nutwente.nl. Noaberschap Ukraine-Twente coördineert de verschillende groepen en zorgt voor host-families in Twente. 

U kunt ook terecht op https://takecarebnb.org/gastgezin/ als u thuis vluchtelingen een plek kunt bieden. Deze organisatie krijgt ook veel aanmeldingen, dus het duurt wellicht wat langer voor u een reactie van ze krijgt.

Daarnaast kunt u terecht op de website van Vluchtelingenwerk Nederland.  Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils bundelen hun krachten en werken samen aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen.

Nee, een vluchteling uit Oekraïne wordt niet aangemerkt als kostendelende medebewoner. Wel is het van belang dat u bij uw klantmanager meldt dat u een vluchteling in huis opvangt.

Via het platform www.nederlandvoorvluchtelingen.nl kunnen mensen laten horen dat zij Oekraïense en andere vluchtelingen een warm hart toedragen door een poster te downloaden en op hun raam te plakken.

We zijn bezig om een woning aan de Mariastraat in te richten als informatiepunt, voor zowel de vluchtelingen als de andere buurt bewoners. Daar kan iedereen met zijn/haar hulpvraag of hulpaanbod terecht. Ook organiseren we daar een informatiebijeenkomst voor de buurt.

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bent u ondernemer en doet u zaken in Oekraïne of Rusland? Dan kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu