Commissie Voorbereiding Naamgeving Openbare Ruimte

De commissie Voorbereiding Naamgeving Openbare Ruimte brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B en W over het toekennen van namen aan woonplaatsen, wijken, buurten en delen van de openbare ruimte, waaronder straten. De commissie bestaat uit één lid van het college van B en W en een aantal deskundigen. Voorstellen voor naamgeving van delen van de openbare ruimte komen van de leden van de commissie, maar kunnen ook aangedragen worden door inwoners en overige belanghebbenden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?