Raadsgriffie

De Raadsgriffie van de gemeente Hengelo bestaat uit de griffier en twee adjunct-griffiers. De taak van de griffier bestaat uit het terzijde staan van de raad als geheel, de raadsfracties en de individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taak. Verder is de griffier aanwezig in de raadsvergaderingen en ondertekent mede de raadsstukken. De griffier vervult dus de functie van secretaris tijdens de raadsvergaderingen. De raad bepaalt verder zelf de precieze taken en werkzaamheden van de griffier. Deze kunnen variëren van administratieve, procesmatige tot inhoudelijke ondersteuning van de raad.

Wanneer schakelt u de griffier in?

  • Als u advies wilt over de beste manier om uw onderwerp bij de raad onder de aandacht te krijgen, bijvoorbeeld bij inspreken en vragen stellen aan de raad;
  • Als u de gehele raad in één keer wilt benaderen; stuur een brief aan de griffier en die stelt de raad op de hoogte;
  • Als u meer wilt weten over de regels en werkwijze van de gemeenteraad;
  • Als u het woord wilt voeren tijdens een Politieke Markt;
  • Als u kennis wilt nemen van raadsstukken (voor zover niet gepubliceerd op deze site).

Contactgegevens

Gerrit-Jan Eeftink (griffier), telefoon (074) 245 9950
Anke Haarhuis (adjunct-griffier), telefoon (074) 245 9978
Coen Hartendorp (adjunct-griffier), telefoon (074) 245 9519
E-mailadres: raadsgriffie@hengelo.nl

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?