Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Exploitatie-overeenkomst

De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp of woonrijp maken van grond.

Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van wegen, riolering en verlichting. Bouwondernemers, projectontwikkelaars of woninginstellingen kunnen met de gemeente afspraken maken over:

  • verkoop van bouwgrond;
  • realisatie van projecten;
  • bouwen in de koop- of huursector (bijvoorbeeld woningen).

De gemeente kan voorwaarden stellen aan de aard, omvang en doelstelling van de geplande bebouwing. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een exploitatie-overeenkomst.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu