Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aansprakelijkstelling gemeente

Vindt u dat u schade hebt geleden omdat de gemeente niet of niet goed heeft gehandeld?

Bijvoorbeeld door een gat in het wegdek of door werkzaamheden van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadevergoeding aanvragen. U moet daarvoor wel voldoende bewijs kunnen leveren. 

Uw eigen verzekeraar regelt dan de schade met u en zal vervolgens de uitkering op de gemeente proberen te verhalen. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan deze verzekeraar namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Stuur dan een brief naar: Gemeente Hengelo, Team Advies & Control, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

In deze brief moeten de volgende gegevens staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum en het tijdstip waarop de schade is ontstaan;
  • de locatie waar de schade is ontstaan;
  • een nauwkeurige beschrijving van wat er is gebeurd;
  • een verklaring waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is (eventueel met foto's, een proces-verbaal of getuigenverklaring);
  • een omschrijving van de schade die u hebt geleden;
  • (een schatting van) het bedrag van de schade (zo mogelijk onderbouwd met offertes of facturen).

Let op: Vergeet niet om uw handtekening onderaan de brief te zetten.

Als de gemeente uw aansprakelijkstelling heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen, gaat de gemeente onderzoek doen. Of de gemeente aansprakelijk is voor de schade, hangt af van de uitkomsten van dit onderzoek en wetgeving. U krijgt van de gemeente bericht of u recht hebt op (gedeeltelijke) schadevergoeding. De gemeente kan de inhoudelijke behandeling ook overdragen aan haar verzekeraar. In dat geval krijgt u rechtstreeks bericht van de verzekeraar over het ingenomen standpunt.

Hoe lang de beoordeling van de aansprakelijkstelling duurt, is vooraf niet te zeggen. Dit is afhankelijk van de schade die u hebt geleden en hoe ingewikkeld de beoordeling is.

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (artikel 162 e.v.)

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu