Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bodemverontreiniging, spoedlocaties

Spoedlocaties zijn locaties waar bodemverontreiniging leidt tot onaanvaardbare risico's voor mensen, dieren en planten.

Daarom hebben overheden afgesproken om onderzoek te doen naar spoedlocaties en deze aan te pakken. 

De gemeente Hengelo heeft een aantal spoedlocaties geselecteerd. Dat is gebeurd op basis van (bedrijfs)activiteiten in het verleden. Daarna heeft de terreineigenaar of de gemeente deze locaties onderzocht.

In Hengelo zijn geen locaties waar sprake is van onaanvaardbare risico's voor mensen. Ook zijn er geen locaties waar sprake is van risico's voor dieren en planten (ecologische risico's). Wel zijn er vijf spoedlocaties gevonden met een onaanvaardbaar verspreidingsrisico. Dat betekent dat het grondwater daar erg verontreinigd is. En dat het zich van daaruit te ver kan verspreiden, bijvoorbeeld naar kwetsbare gebieden in de buurt. 

Op alle vijf spoedlocaties is een sanering uitgevoerd. Of de risico's zijn onder controle gebracht. Daarmee is de gemeente Hengelo de gemaakte afspraken nagekomen.

Adres Locatie Risico Risico's onder controle?
Topweg Topweg, Torenlaan, Houtmaatweg (voormalige stortlocatie) Verspreiding   Ja
Tuindorpstraat 61 Voormalig Holec-Hazemeijerterrein Verspreiding   Ja
Bornsestraat 5 Voormalig Holecterrein Verspreiding   Ja
Industriestraat, Industrieplein, Langelermaatweg Percelen D 15150, 15149, 15148, 15239 en 14291 Verspreiding   Ja
Esrein 1 t/m 43, 47 en 51 (oneven) en Industriestraat 13 t/m 17 (oneven) Perceel D 13776, hoek Industriestraat-Esrein Verspreiding   Ja
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu