Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Brandveilig gebruik van gebouwen

Er zijn landelijke regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen

Deze regels gelden voor het gebruik van alle gebouwen. Voor bepaalde vormen van gebruik is een omgevingsvergunning of een melding voor brandveilig gebruik nodig.

Landelijke eisen gelden voor het gebruik van alle gebouwen

De landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van gebouwen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Deze eisen gelden voor alle gebouwen en andere bouwwerken en voor elke vorm van gebruik. Ook als er geen omgevingsvergunning of melding voor brandveilig gebruik nodig is. De gebouweigenaar en/of gebruiker is daarvoor zelf verantwoordelijk.

Melding voor brandveilig gebruik

U moet een melding doen als u:

  • een gebouw of bouwwerk hebt waar meer dan 50 mensen tegelijk kunnen verblijven (bijvoorbeeld kantoren, scholen, warenhuizen, stations, theaters en fitnesscentra), of
  • een woning per kamer verhuurt aan 5 of meer personen, of
  • niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012, maar een andere oplossing hebt toegepast die ten minste dezelfde mate van brandveiligheid biedt als het Bouwbesluit 2012 voorschrijft. 

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen (bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen, opvangcentra en gevangenissen), of 
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (bijvoorbeeld basisscholen en kinderdagverblijven), of
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Zowel het aanvragen van een omgevingsvergunning als het doen van een melding voor brandveilig gebruik gaat digitaal via het omgevingsloket.

Twijfelt u over melding of vergunningaanvraag? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen. 

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu