Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Elektrisch rijden en laadpalen

Elektrisch rijden is minder belastend voor het milieu

Steeds meer auto's in Nederland zijn geheel of gedeeltelijk elektrisch. De gemeente Hengelo is daar blij mee. Want elektrische auto's zorgen voor minder vervuiling van de lucht, en wanneer duurzame elektriciteit wordt gebruikt ook voor minder CO2-uitstoot. Vattenfall zorgt voor 100% uit wind opgewekte stroom van Nederlandse windmolens. 

De gemeente Hengelo zet zich actief in om inwoners te stimuleren over te stappen naar elektrisch rijden, met als doel onze stad schoner en duurzamer te maken. Hierdoor groeit de vraag naar openbare laadpalen. Daarom proberen we voor iedere inwoner een laadpaal binnen een afstand van 250 meter te plaatsen.

Wilt u bij u in de buurt een openbare laadpaal aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent (binnenkort) eigenaar van een elektrische auto.
 • U woont in Hengelo.
 • U heeft geen (of geen mogelijkheid tot een) eigen parkeerplek  zoals bijvoorbeeld een garage, een oprit of in de garage bij uw appartement.
 • Er staat geen laadpaal binnen 250 meter loopafstand van uw adres.

Openbare laadpaal aanvragen
U kunt een openbare laadpaal aanvragen via het digitale aanvraagformulier in op www.laadpaalaanvragen-oost.nl.

Daarbij moet u de volgende gegevens invullen:

 • Uw naam en adres
 • De gegevens van uw auto
 • Een kopie van uw aankoopbewijs, leasecontract of opdrachtbevestiging
 • Kopie van uw parkeervergunning (indien van toepassing)

Nadat u de aanvraag heeft ingediend beoordeelt Vattenfall uw aanvraag en houdt u op de hoogte van de voortgang.

 • Eerst kijken zij of u in aanmerking komt voor een openbare laadpaal.
 • Daarna wordt bekeken waar het openbare laadpaal kan komen op basis van het beleid en de regels van de gemeente Hengelo. De gemeente neemt dan een verkeersbesluit.
 • Tenslotte plaatst en beheert Vattenfall de laadpaal. Het plaatsen kan ongeveer drie maanden duren. Zodra de laadpaal geplaatst is, kan iedereen met een elektrisch auto hier gebruik van maken. 

Aanvragen kost niets

U hoeft niet te betalen voor de aanvraag of het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte. U betaalt alleen voor het opladen van uw auto.

Een tweede laadpaal aanvragen

Als de huidige laadpaal in uw buurt heel vaak wordt gebruikt en het jaarverbruik ligt boven een bepaalde norm, dan plaatsen we een tweede laadpaal. Zo kunnen we er voor zorgen dat onze inwoners voldoende mogelijkheden hebben om hun elektrische auto op te laden.

Vattenfall houdt het jaarverbruik van de laadpalen bij. Als het mogelijk is dan plaatsen we de tweede laadpaal het liefst naast de bestaande laadpaal, zodat het makkelijk te vinden is voor elektrische rijders.  

Laadpaal op eigen terrein

Wilt u op uw eigen privéterrein een laadpaal? Dan moet u dat zelf regelen. 

Op de Laadpalenkaart Hengelo staan alle bestaande en toekomstige openbare laadpalen in Hengelo. Er zijn afspraken gemaakt met Vattenfall over het plaatsen en beheren van deze laadpalen. 

De Laadpalenkaart is in 2022 vastgesteld. Voordat de laadpalenkaart vastgesteld is, zijn er twee inloopavonden geweest om laadpalenkaart te bekijken en hierop te reageren (7 en 19 april 2022). Inwoners die contactgegevens achterlieten, hebben persoonlijk een reactie van de gemeente gehad.

De kaart is niet statisch. Dat betekent dat er aanpassingen kunnen komen door nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Als er veel wijzigingen nodig zijn, zal de gemeente de kaart opnieuw vaststellen en krijgen inwoners hier bericht van.

Locaties nieuwe laadpalen

De gemeente houdt bij het zoeken van de meest geschikte locatie zoveel mogelijk rekening met:

 • Reacties van de buurtbewoners
 • Gelijkmatig verspreiding van de laadpalen over de stad
 • Afstand met een bestaande laadpaal in de buurt
 • Aanvragers voor laadpalen
 • Aanwezige parkeerplaatsen
 • Parkeerdruk
 • Afstand tot het ondergrondse elektranetwerk
 • Boomwortels in de buurt van de uitgekozen locatie
 • Vindbaarheid voor de inwoners
 • Breedte stoep

Zodra er een geschikte locatie gevonden is, gaat de gemeente de buurtbewoners informeren met een brief. Iedereen mag hier binnen drie weken op reageren.

Procedure plaatsing laadpalen

 • Wij gaan opzoek naar de meest geschikte locatie voor een laadpaal.
 • Vervolgens informeren we de buurt middels een brief over de uitgekozen locatie.
 • Iedereen kan binnen drie weken reageren. De reacties van de inwoners kunnen leiden tot een aanpassing.
 • Nadat de aanpassingen zijn doorgevoerd, start het proces om een verkeersbesluit te nemen.
 • Het verkeersbesluit wordt genomen, de inwoners kunnen binnen 6 weken reageren middels een bezwaar.
 • Na de bezwaarperiode staat het verkeersbesluit vast en wordt niets meer gewijzigd.
 • De laadpaal wordt geplaatst.

Parkeerplaatsen

Bij een laadpaal reserveren we standaard twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s. Zolang de auto wordt opgeladen, mag deze hier staan. Zodra de accu vol is, moet de auto hier weg. Zo hebben andere inwoners met een elektrische auto ook de mogelijkheid om de auto op te laden. Op deze gereserveerde parkeerplaatsen mogen geen auto’s staan die rijden op fossiele brandstoffen.

Parkeerdruk

Wij begrijpen dat het vervelend kan zijn om minder parkeerplekken te hebben voor auto’s die niet elektrisch zijn. Als gemeente willen we bijdragen aan een beter milieu voor ons allemaal. Daarom kiezen we ervoor om openbare oplaadpalen te plaatsen en hierbij ook een parkeerplek te reserveren. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de parkeerdruk. 

Betaald parkeren

Ligt het parkeervak voor elektrisch laden in een gebied met betaald parkeren of een parkeergarage en u heeft hiervoor geen parkeervergunning? Dan betaalt u naast de kosten voor het opladen ook parkeergeld. En opladen op een parkeervak in een blauwe zone kan alleen met het gebruik van een parkeerschijf of parkeerontheffing. Op de verkeersborden staat per zone de maximale parkeertijd vermeldt.

De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige en goed toegankelijke openbare ruimte. Losliggende kabels kunnen vervelend en zelfs gevaarlijk zijn. Daarom mag u geen kabel los over de stoep leggen, ook niet met een kabelmat eroverheen. Een laadarm die de kabel door de lucht trekt mag ook niet. Om dit op te lossen bieden wij de mogelijkheid aan om een kabelgoot aan te laten leggen. Een kabelgoot zijn stoeptegels met een gleuf voor een laadkabel, afgedekt met twee rubberen strippen.

Wat moet u weten

 • U betaalt de kosten voor de aanleg van de kabelgoot en voor de kabelgoottegels. Het gaat om een bedrag vanaf € 500, afhankelijk van het aantal kabelgoottegels.
 • Per adres is maximaal één kabelgoot toegestaan.
 • Na aanleg van de kabelgoottegels mag de openbare parkeerplaats nog steeds door iedereen worden gebruikt. U mag deze parkeerplaats dus niet opeisen.
 • De kabelgoot mag alleen in de stoep liggen. Niet in een groenstrook, fietspad of andere openbare ruimte. Daarom vragen wij u altijd om foto’s toe te voegen op welke locatie u de kabelgoot wilt hebben en welke obstakels er zijn.
 • Na het indienen van uw verzoek kan het zijn dat wij de locatie gaan bekijken om de situatie beter in beeld te krijgen. Of misschien nemen we contact met u op als we meer informatie willen hebben.
 • Een beslissing volgt binnen 8 weken na het in behandeling nemen van het verzoek.
 • De gemeente mag een verzoek afwijzen als niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Hier is geen bezwaar op mogelijk.

Advies

Wij adviseren u om vooraf met de buren te overleggen, dit kan discussie achteraf voorkomen. En misschien willen zij ook wel een kabelgoot en kunt u samen de kosten delen. 

Voorwaarden

 • U gaat akkoord met alle voorwaarden en de aanlegkosten.
 • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u het verzoek doet.
 • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein bij de woning.
 • U bezit of leaset een elektrische of hybride plug-in auto.
 • Het oplaadpunt staat of hangt op uw eigen terrein.
 • Uw woning is op de begane grond en niet in een appartementencomplex.
 • De openbare parkeerplaats grenst direct aan de stoep waar ook uw woning en/of voortuin aan grenst.
 • Tussen het oplaadpunt en de auto moet minimaal 120 cm ruimte overblijven op de stoep.

Gebruik en beheer kabelgoot

 • De gemeente brengt de kabelgoottegels aan. De tegels blijven eigendom van de gemeente. 
 • Tijdens het opladen moet de oplaadkabel in de volledige kabelgoot liggen. Het kan zijn dat de laadkabel langer is dan de kabelgoot. De rest van de kabel moet dan zoveel mogelijk op uw eigen terrein of onder uw auto liggen.
 • U gebruikt een goedgekeurde oplaadkabel, die bedoeld is voor elektrische of hybride plug-in auto’s. De kabel moet in goede staat zijn.
 • U bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kabelgoot.
 • U bewaart de oplaadkabel voor en na het opladen op eigen terrein of in de auto. U mag de kabel niet ongebruikt in de kabelgoot laten liggen.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor door u zelf of door anderen aangebrachte schade aan de kabelgoot of uw kabel. De gemeente repareert eventuele schade op uw kosten.
 • Bij aangekondigde en onaangekondigde werkzaamheden in de openbare ruimte, kunt u mogelijk tijdelijk uw kabelgoot niet gebruiken. Gebruik dan een openbare laadpaal in uw buurt.

Intrekken toestemming

De kabelgoten worden door de gemeente verwijderd als:

 • U verhuist en de nieuwe bewoners hebben geen behoefte aan de kabelgoottegels. U moet hiervan melding doen.
 • U meldt dat u geen elektrische of hybride auto niet meer in bezit heeft.
 • U zich niet aan de voorwaarden houdt. De gemeente mag dan op uw kosten de kabelgoottegels verwijderen.

Kosten

De kosten hangen, naast de aanlegkosten zelf,  af van het aantal kabelgoottegels dat u nodig heeft. Reken op een bedrag van minimaal € 500.

Als uw verzoek goedgekeurd is, krijgt u van ons een factuur. Na betaling proberen we de kabelgoottegels binnen één maand te plaatsen. Betaalt u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur? Dan wordt de toestemming ingetrokken en kunt u een half jaar geen nieuw verzoek indienen.

Verzoek indienen kabelgoot

Verzoek kabelgoot

Verkeersbesluiten

Een verkeersbesluit voor een nieuwe openbare laadpaal ligt zes weken ter inzage. Dit betekent dat inwoners na het verkeersbesluit zes weken de tijd hebben om een bezwaar in te dienen als hij of zij het er niet mee eens is.

Na de bezwaarperiode verwerkt de gemeente de ontvangen reacties en bezwaren en zal er een definitief besluit komen. De ontvangen bezwaren kunnen leiden tot een wijziging, maar dat hoeft niet.

U kunt het genomen verkeersbesluit bekijken op Officiële bekendmakingen. Daarnaast is het verkeersbesluit ook te vinden op de gemeentepagina in het Hengelo’s Weekblad.

Bezwaar

Wilt u na het genomen verkeersbesluit een bezwaar indienen? Dan heeft u hier zes weken de tijd voor. Kijk op onze webpagina Bezwaar en beroep hoe u een bezwaar kunt indienen.

U krijgt binnen zes weken een inhoudelijke reactie van ons. Wij bekijken alle binnenkomende bezwaren en beoordelen of er iets gewijzigd kan worden.

Bel het storingsnummer op de laadpaal. De storing wordt dan zo snel mogelijk verholpen.

Telefoon: 14 074

E-mail: gemeente@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu