Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Elektrisch rijden en laadpalen

Elektrisch rijden is minder belastend voor het milieu

Steeds meer auto's in Nederland zijn geheel of gedeeltelijk elektrisch. De gemeente Hengelo is daar blij mee. Want elektrische auto's zorgen voor minder vervuiling van de lucht, en wanneer duurzame elektriciteit wordt gebruikt ook voor minder CO2-uitstoot. Vattenfall zorgt voor 100% uit wind opgewekte stroom van Nederlandse windmolens. 

De gemeente Hengelo zet zich actief in om inwoners te stimuleren over te stappen naar elektrisch rijden, met als doel onze stad schoner en duurzamer te maken. Hierdoor groeit de vraag naar openbare laadpalen. Daarom proberen we voor iedere inwoner een laadpaal binnen een afstand van 250 meter te plaatsen.

Wilt u bij u in de buurt een openbare laadpaal aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent (binnenkort) eigenaar van een elektrische auto.
 • U woont in Hengelo.
 • U heeft geen (of geen mogelijkheid tot een) eigen parkeerplek  zoals bijvoorbeeld een garage, een oprit of in de garage bij uw appartement.
 • Er staat geen laadpaal binnen 250 meter loopafstand van uw adres.

Openbare laadpaal aanvragen
U kunt een openbare laadpaal aanvragen via het digitale aanvraagformulier in op www.laadpaalaanvragen-oost.nl.

Daarbij moet u de volgende gegevens invullen:

 • Uw naam en adres
 • De gegevens van uw auto
 • Een kopie van uw aankoopbewijs, leasecontract of opdrachtbevestiging
 • Kopie van uw parkeervergunning (indien van toepassing)

Nadat u de aanvraag heeft ingediend beoordeelt Vattenfall uw aanvraag en houdt u op de hoogte van de voortgang.

 • Eerst kijken zij of u in aanmerking komt voor een openbare laadpaal.
 • Daarna wordt bekeken waar het openbare laadpaal kan komen op basis van het beleid en de regels van de gemeente Hengelo. De gemeente neemt dan een verkeersbesluit.
 • Tenslotte plaatst en beheert Vattenfall de laadpaal. Het plaatsen kan ongeveer drie maanden duren. Zodra de laadpaal geplaatst is, kan iedereen met een elektrisch auto hier gebruik van maken. 

Aanvragen kost niets

U hoeft niet te betalen voor de aanvraag of het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte. U betaalt alleen voor het opladen van uw auto.

Een tweede laadpaal aanvragen

Als de huidige laadpaal in uw buurt heel vaak wordt gebruikt en het jaarverbruik ligt boven een bepaalde norm, dan plaatsen we een tweede laadpaal. Zo kunnen we er voor zorgen dat onze inwoners voldoende mogelijkheden hebben om hun elektrische auto op te laden.

Vattenfall houdt het jaarverbruik van de laadpalen bij. Als het mogelijk is dan plaatsen we de tweede laadpaal het liefst naast de bestaande laadpaal, zodat het makkelijk te vinden is voor elektrische rijders.  

Laadpaal op eigen terrein

Wilt u op uw eigen privéterrein een laadpaal? Dan moet u dat zelf regelen. 

Op de Laadpalenkaart Hengelo staan alle bestaande en toekomstige openbare laadpalen in Hengelo. Er zijn afspraken gemaakt met Vattenfall over het plaatsen en beheren van deze laadpalen. 

De Laadpalenkaart is in 2022 vastgesteld. Voordat de laadpalenkaart vastgesteld is, zijn er twee inloopavonden geweest om laadpalenkaart te bekijken en hierop te reageren (7 en 19 april 2022). Inwoners die contactgegevens achterlieten, hebben persoonlijk een reactie van de gemeente gehad.

De kaart is niet statisch. Dat betekent dat er aanpassingen kunnen komen door nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Als er veel wijzigingen nodig zijn, zal de gemeente de kaart opnieuw vaststellen en krijgen inwoners hier bericht van.

Locaties nieuwe laadpalen

De gemeente houdt bij het zoeken van de meest geschikte locatie zoveel mogelijk rekening met:

 • Reacties van de buurtbewoners
 • Gelijkmatig verspreiding van de laadpalen over de stad
 • Afstand met een bestaande laadpaal in de buurt
 • Aanvragers voor laadpalen
 • Aanwezige parkeerplaatsen
 • Parkeerdruk
 • Afstand tot het ondergrondse elektranetwerk
 • Boomwortels in de buurt van de uitgekozen locatie
 • Vindbaarheid voor de inwoners
 • Breedte stoep

Zodra er een geschikte locatie gevonden is, gaat de gemeente de buurtbewoners informeren met een brief. Iedereen mag hier binnen drie weken op reageren.

Procedure plaatsing laadpalen

 • Wij gaan opzoek naar de meest geschikte locatie voor een laadpaal.
 • Vervolgens informeren we de buurt middels een brief over de uitgekozen locatie.
 • Iedereen kan binnen drie weken reageren. De reacties van de inwoners kunnen leiden tot een aanpassing.
 • Nadat de aanpassingen zijn doorgevoerd, start het proces om een verkeersbesluit te nemen.
 • Het verkeersbesluit wordt genomen, de inwoners kunnen binnen 6 weken reageren middels een bezwaar.
 • Na de bezwaarperiode staat het verkeersbesluit vast en wordt niets meer gewijzigd.
 • De laadpaal wordt geplaatst.

Parkeerplaatsen

Bij een laadpaal reserveren we standaard twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s. Zolang de auto wordt opgeladen, mag deze hier staan. Zodra de accu vol is, moet de auto hier weg. Zo hebben andere inwoners met een elektrische auto ook de mogelijkheid om de auto op te laden. Op deze gereserveerde parkeerplaatsen mogen geen auto’s staan die rijden op fossiele brandstoffen.

Parkeerdruk

Wij begrijpen dat het vervelend kan zijn om minder parkeerplekken te hebben voor auto’s die niet elektrisch zijn. Als gemeente willen we bijdragen aan een beter milieu voor ons allemaal. Daarom kiezen we ervoor om openbare oplaadpalen te plaatsen en hierbij ook een parkeerplek te reserveren. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de parkeerdruk. 

Betaald parkeren

Ligt het parkeervak voor elektrisch laden in een gebied met betaald parkeren of een parkeergarage en u heeft hiervoor geen parkeervergunning? Dan betaalt u naast de kosten voor het opladen ook parkeergeld. En opladen op een parkeervak in een blauwe zone kan alleen met het gebruik van een parkeerschijf of parkeerontheffing. Op de verkeersborden staat per zone de maximale parkeertijd vermeldt.

De gemeente vindt het niet goed dat er voor het elektrisch laden een kabel over de stoep wordt gelegd. We vinden duurzaamheid belangrijk en willen graag aanmoedigen dat inwoners elektrisch gaan rijden. Toch moeten we ook rekening houden met andere belangen en praktische zaken die hierbij komen kijken:

 • De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige en goed toegankelijke openbare ruimte. Kabels kunnen vervelend en zelfs gevaarlijk zijn voor voetgangers die minder goed ter been zijn, dit geldt vaak ook voor kinderen. Inwoners die met een rollator, rolstoel of een kinderwagen lopen, kunnen er ook veel last van hebben.
 • Matten of kabelgoten lijken een oplossing, maar ook dan heeft de stoep oneffenheden wat vervelend en zelfs gevaarlijk kan zijn.
 • Het gebruik van matten en kabelgoten zorgen voor extra werk/hogere kosten bij het beheer en onderhoud van de trottoirs.
 • Als de eigenaar met een elektrisch auto verhuist, moeten er kosten worden gemaakt om de kabelgoten te verwijderen en de stoep te herstellen.
 • Gebruik van een kabel vanuit huis gaat vaak naar dezelfde parkeerplaats. Omdat een parkeerplaats niet opgeëist mag worden, wil de gemeente geen maatregelen toestaan die hieraan bijdragen.

Omdat wij het basisnetwerk hebben verspreid over de hele stad, is er bijna altijd een laadpaal te vinden bij u in de buurt. Als er binnen 250 meter afstand van uw adres geen laadpaal is maar u wel een elektrisch auto heeft, kunt u altijd hier een openbare laadpaal aanvragen.

Proef met kabelgoten

Er zijn gemeenten die een proef draaien met kabelgoten of kabelgoottegels. Wij zijn in gesprek met deze gemeenten en wachten de resultaten van deze proeven af. Als de uitkomsten bekend zijn, gaat de gemeente Hengelo kijken of er ook in onze stad een proef met kabelgoten of kabelgoottegels gehouden moet worden. Op dit moment staat dit nog niet op de planning.

Verkeersbesluiten

Een verkeersbesluit voor een nieuwe openbare laadpaal ligt zes weken ter inzage. Dit betekent dat inwoners na het verkeersbesluit zes weken de tijd hebben om een bezwaar in te dienen als hij of zij het er niet mee eens is.

Na de bezwaarperiode verwerkt de gemeente de ontvangen reacties en bezwaren en zal er een definitief besluit komen. De ontvangen bezwaren kunnen leiden tot een wijziging, maar dat hoeft niet.

U kunt het genomen verkeersbesluit bekijken op Officiële bekendmakingen. Daarnaast is het verkeersbesluit ook te vinden op de gemeentepagina in het Hengelo’s Weekblad.

Bezwaar

Wilt u na het genomen verkeersbesluit een bezwaar indienen? Dan heeft u hier zes weken de tijd voor. Kijk op onze webpagina Bezwaar en beroep hoe u een bezwaar kunt indienen.

U krijgt binnen zes weken een inhoudelijke reactie van ons. Wij bekijken alle binnenkomende bezwaren en beoordelen of er iets gewijzigd kan worden.

Bel het storingsnummer op de laadpaal. De storing wordt dan zo snel mogelijk verholpen.

Telefoon: 14 074

E-mail: gemeente@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu