Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Grond afgraven en verplaatsen

Voor het afgraven en verplaatsen van grond gelden regels.

Wilt u op uw eigen terrein grond afgraven en op een andere plek in de gemeente toepassen? Dan moet u dit van tevoren melden.

De gemeenten in Twente hebben afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond. Deze regels kunt u vinden op de webpagina Omgevingsdienst Twente (Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer)

Wilt u op uw eigen terrein grond afgraven en op een andere plek in de gemeente toepassen? Dan moet u dit van tevoren melden via het landelijke Omgevingsloket

Voor de meeste toepassingen moet u minimaal 1 week van tevoren een melding doen. Gaat het om een grootschalige toepassing van grond of baggerspecie (meer dan 5000 kuub)? Dan moet u minimaal 4 weken van tevoren melden.

U moet zich ook houden aan de algemene regels voor deze activiteit. Deze vindt u in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Als u grond of baggerspecie tijdelijk wilt opslaan, moet u dat melden via het landelijk Omgevingsloket.

Tijdelijke opslag gedurende de looptijd van de werkzaamheden hoeft u niet te melden.

Voor civieltechnische werkzaamheden is het soms nodig om grond tijdelijk te verwijderen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en leidingen of voor het onderhoud van een riolering.

Het terugplaatsen van deze grond of baggerspecie na het tijdelijk uitnemen, is geen nieuwe toepassing. Daarom gelden hier niet de regels uit de milieubelastende activiteit toepassen van grond of baggerspecie. Dat betekent dat voor het terugplaatsen ook geen melding voor het toepassen van grond of baggerspecie nodig is. Ook is geen milieuverklaring bodemkwaliteit nodig.

(Dit volgt uit lid 2 van artikel 3.48o van het Besluit activiteiten leefomgeving.) Als een situatie niet voldoet aan de criteria voor het tijdelijk uitnemen, is er geen sprake van terugplaatsen maar van een toepassing. En dan gelden de regels voor het toepassen van grond of baggerspecie uiteraard wel.

De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting. In de volgende gevallen moet u deze wel melden:

Voor het toepassen van AVI-bodemassen en immobilisaten geldt een informatieplicht voor het leveren van gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Volgens het bodemonderzoeksrapport is mijn grond niet vies. Maar als ik het verwijder, mag ik het toch niet overal toepassen. Hoe kan dat?

Dat komt omdat de grond wel geschikt is voor de manier waarop u het nu gebruikt. Maar het kan best zijn dat uw grond niet geschikt is voor gebruik op andere locaties. Bijvoorbeeld omdat de bodemkwaliteit op die andere plek dan minder wordt.

Ik heb mijn tuin opgeknapt. Nu heb ik een overschot aan grond. Waar kan ik die kwijt?

Een kleine hoeveelheid grond kunt u kwijt bij de Regionale Grondbank Almelo. U moet daar wel voor betalen. U kunt de grondbank bellen op telefoonnummer 0546-866782 om te checken of u uw grond kunt brengen. De Grondbank is op werkdagen geopend van 07.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Het adres is Bleskolk 7, 7602 PE Almelo.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu