Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Grond afgraven en verplaatsen

Voor het afgraven en verplaatsen van grond gelden regels.

Wilt u op uw eigen terrein grond afgraven en op een andere plek in de gemeente toepassen? Dan moet u dit van tevoren melden.

De regels kunt u vinden in de Bodemkwaliteitskaart (Pdf)  en de Nota bodembeheer (Pdf). In aanvulling op de nota is de notitie Voorstel omgang minerale olie (Pdf) geschreven. De stukken zijn gemaakt in samenwerking met de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand. Hierdoor is uitwisseling van grond tussen de deelnemende gemeenten mogelijk. 

Wilt u op uw eigen terrein grond afgraven en op een andere plek in de gemeente toepassen? Dan moet u dit van tevoren melden via het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. Dat moet minimaal vijf dagen voordat u de grond opnieuw wilt gebruiken. 

Soms mag u grond zonder keuring opnieuw gebruiken. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden kunt u vinden in de Bodemkwaliteitskaart (Pdf) en de Nota bodembeheer (Pdf) van de gemeente Hengelo. Ook dit moet u melden binnen vijf dagen voordat u de grond opnieuw gaat gebruiken.

Als u grond of baggerspecie tijdelijk wilt opslaan, moet u dat melden via het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit.

Tijdelijke opslag gedurende de looptijd van de werkzaamheden hoeft u niet te melden.

Voor civieltechnische werkzaamheden is het soms nodig om grond tijdelijk te verwijderen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en leidingen of voor het onderhoud van een riolering. Als deze werkzaamheden in verontreinigde grond plaatsvinden, geldt hiervoor het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Op Rijksoverheid.nl staan de voorwaarden die hiervoor gelden. Ook vindt u hier het formulier waarmee u de tijdelijke uitname moet melden bij de gemeente.

Volgens het bodemonderzoeksrapport is mijn grond niet vies. Maar als ik het verwijder, mag ik het toch niet overal toepassen. Hoe kan dat?

Dat komt omdat de grond wel geschikt is voor de manier waarop u het nu gebruikt. Maar het kan best zijn dat uw grond niet geschikt is voor gebruik op andere locaties. Bijvoorbeeld omdat de bodemkwaliteit op die andere plek dan minder wordt.

Ik heb mijn tuin opgeknapt. Nu heb ik een overschot aan grond. Waar kan ik die kwijt?

Een kleine hoeveelheid grond kunt u kwijt bij de Regionale Grondbank Almelo. U moet daar wel voor betalen. U kunt de grondbank bellen op telefoonnummer 0546-866782 om te checken of u uw grond kunt brengen. De Grondbank is op werkdagen geopend van 07.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Het adres is Bleskolk 7, 7602 PE Almelo.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu