Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Klacht tegen ambtenaren of bestuurders

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat wij een taak niet goed hebben uitgevoerd. Of als u vindt dat wij u niet netjes hebben behandeld. Hiervoor hebben wij een procedureregeling opgesteld.

Klachten over de leefomgeving vallen hier niet onder. Daarvoor kunt u een melding openbare ruimte doen.

Digitaal

Met behulp van onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen. 

Klachtenformulier

Schriftelijk

Schrijft u liever een brief? Richt deze dan aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
U moet in ieder geval de volgende zaken vermelden:

  • uw naam en adres (anonieme klachten nemen wij niet in behandeling)
  • de datum waarop u uw klacht indient
  • de reden van uw klacht (probeer het gedrag van de ambtenaar zo precies mogelijk te beschrijven).

Vergeet niet om uw handtekening te zetten!
Het is handig om ook meteen uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door te geven. Dan kunnen wij u snel bereiken als wij nog iets aan u willen vragen.

Bij de beoordeling van uw klacht maakt de gemeente gebruik van de Behoorlijkheidswijzer (Pdf) van de Nationale Ombudsman. Vaak bellen wij u, zodat u uw klacht mondeling kunt toelichten. Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u daar bericht van.

In het algemeen wordt uw klacht binnen zes weken afgehandeld. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn met maximaal vier weken worden verlengd.

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente Hengelo uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u dit melden bij de Stichting Overijsselse Ombudsman. Dat is een onafhankelijke klachteninstantie.

Kan ik mijn klacht ook telefonisch indienen?

Wij willen het liefst dat u voor het indienen van uw klacht het digitale formulier gebruikt. Lukt dat echt niet, dan mag u ons bellen: 14 074. Wij proberen u dan door te verbinden met de klachtencoördinator.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu