Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Klacht tegen ambtenaren of bestuurders

Niet tevreden over onze dienstverlening? Geef uw klacht door.

Wij proberen het natuurlijk te voorkomen, maar toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als u vindt dat wij u niet netjes behandeld hebben. 

Klachten over de leefomgeving kunt u hier niet melden. Doe daarvoor  een melding openbare ruimte.

Digitaal

Met behulp van onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen. 

Klachtenformulier

Schriftelijk

Schrijft u liever een brief? Richt deze dan aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Zorg dat de volgende zaken in uw brief staan:

  • uw naam en adres (anonieme klachten nemen wij niet in behandeling),
  • de datum waarop u uw klacht indient,
  • de reden van uw klacht (probeer het gedrag van de ambtenaar zo precies mogelijk te beschrijven).

Vergeet niet om uw handtekening te zetten!

Het is handig om ook uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door te geven. Dan kunnen wij u snel bereiken om uw klacht te bespreken of een vraag te stellen.

Bij de beoordeling van uw klacht maakt de gemeente gebruik van de Behoorlijkheidswijzer (Pdf) van de Nationale Ombudsman.

Vaak bellen wij u eerst om uw klacht samen te bespreken. Dat geeft u en ons vaak veel duidelijkheid.

Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u daar bericht van.
Wij behandelen uw klacht binnen 6 weken. 

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente Hengelo uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u dit melden bij de Nationale ombudsman. Dat is een onafhankelijke klachteninstantie.

Kan ik mijn klacht ook telefonisch indienen?

Wij willen het liefst dat u voor het indienen van uw klacht het digitale formulier gebruikt. Lukt dat echt niet, dan mag u ons bellen: 14 074. Wij proberen u dan door te verbinden met de klachtencoördinator.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu