Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Mobiel breken van bouw- en sloopafval

Voor het gebruik van mobiele puinbrekers gelden regels.

Wilt u met een mobiele puinbreker aan de slag op de bouwlocatie? Dan moet u dat melden bij de gemeente.

Bouw- en sloopafval wordt steeds vaker hergebruikt. Met puinbrekers worden de steenachtige onderdelen daarvan bewerkt tot puingranulaat. Dit puingranulaat kan worden gebruikt als bouwstof voor beton of in de wegenbouw. Met mobiele puinbrekers is het mogelijk om het puin op de locatie af te breken.

Voor mobiele puinbrekers gelden de regels die zijn neergelegd in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Mobiele puinbrekers mogen niet langer dan 3 aaneengesloten maanden op dezelfde plaats actief zijn. En ze moeten voldoen aan milieuregels op het gebied van geluid, trillingen, vrijkomend stof, lucht en bodembescherming. Er mag geen bouw- of sloopafval van andere locaties worden aangevoerd om in de mobiele puinbreker te bewerken. De gemeente bezoekt de locatie om te zien of alles volgens de regels van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval gaat.

  • Meld de werkzaamheden met een mobiele puinbreker uiterlijk 15 werkdagen van tevoren bij de afdeling Vergunningen van de gemeente. Veel sloopbedrijven hebben daarvoor een eigen formulier. Maar u kunt ook gebruik maken van het meldingsformulier mobiel puin breken (Pdf). 
  • U krijgt vervolgens van ons een ontvangstbevestiging en wij publiceren de melding in de gemeenteadvertentie.
  • Tenminste 2 dagen voordat u met de werkzaamheden begint, moet u dat nog een keer melden bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Het melden van een mobiele puinbreker is gratis.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu