Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omgevingsvergunning voor bouwactiviteit

Wilt u bouwen of verbouwen?

Bent u van plan om een woning, bedrijfspand, garage of schuur te bouwen of verbouwen? Dan hebt u hiervoor meestal een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit nodig. Dat geldt vaak ook voor minder voor de hand liggende werkzaamheden zoals:

 • het plaatsen van een tuinmuur, hoge schutting of pergola,
 • het vernieuwen van een tuinhuisje,
 • het veranderen van een gevel,
 • het verbouwen van een garage tot slaapkamer of kapsalon.

Niet voor alle bouwwerkzaamheden heeft u een vergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Kleine aanpassingen aan een woning kunnen soms vergunningvrij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • een kleine verbouwing,
 • aan- en uitbouw,
 • een carport,
 • een serre,
 • een dakkapel,
 • een dakraam,
 • erf- en perceelafscheidingen,
 • kozijnen en gevels,
 • (schotel)antennes,
 • zonnecollectoren en zonnepanelen,
 • balkonafscheidingen,
 • zonweringen of rolluiken,
 • bijgebouwen aan de achterkant van de woning.

Het kan lastig zijn om zelf te bepalen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u vergunningvrij aan de slag kunt. Elk bouwplan is uniek en de toestemming hiervoor is van veel factoren afhankelijk. Het kan ook zijn dat u voor uw plan niet alleen een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit nodig hebt, maar ook voor andere activiteiten. Het is dus verstandig om uw plan vooraf te bespreken met de gemeente. U kunt daarvoor op afspraak terecht bij de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH.

Of u een vergunning voor uw (ver)bouwplan krijgt, is onder andere afhankelijk van de vraag of uw plan binnen het geldende omgevingsplan past. In een omgevingsplan staat omschreven wat er op een bepaald grondgebied mag gebeuren. Bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie of horeca. In het omgevingsplan staan ook de bouwregels, zoals de maximale hoogte en breedte van bouwwerken.

Als uw aanvraag niet binnen het omgevingsplan past, bekijkt de gemeente of er misschien toch een mogelijkheid is om mee te werken aan uw aanvraag. In sommige gevallen is het dan nodig om een procedure voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) op te starten. In verband met juridische gevolgen kunnen wij telefonisch geen inhoudelijke informatie geven over het omgevingsplan. Wij adviseren u om contact op te nemen met de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH.

U kunt dan een vooroverleg indienen voordat u uw vergunning officieel indient. Wij kijken dan of uw plan in het geldende omgevingsplan past. Als dat niet het geval is, kijken wij ook of uw bouwplan eventueel mogelijk wordt door een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

U kunt de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit op twee manieren aanvragen:

 • Met DigiD via Omgevingsloket. U kunt uw aanvraag met bijlagen helemaal digitaal indienen. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • Zonder DigiD via Omgevingsloket. U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Voor een aanvraag op papier betaalt u extra leges omdat de verwerking hiervan meer tijd kost.

De vragenlijst in het omgevingsloket is vrij uitgebreid. Ook als u toestemming aanvraagt voor één activiteit, moet u alle vragen doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH.

Bent u zelf niet de eigenaar van de woning of het perceel waarop u wilt bouwen? Dan hebt u voor uw vergunningaanvraag schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.

Als u vooraf wilt weten of u kans maakt op het krijgen van een vergunning voor uw bouwplannen, kunt u een vooroverleg indienen. Dat kan via Omgevingsloket. In een vooroverleg gaan wij dieper in op uw plannen. Een vooroverleg is een conceptaanvraag op papier. U levert daarvoor een schetsplan in, tekeningen op schaal van gevels en platte gronden, een situatietekening en een lijst van materialen en kleuren. Wij toetsen vervolgens uw plannen aan het omgevingsplan en aan de eisen van de welstand. En als dat van toepassing is op uw plannen kijken wij ook bijvoorbeeld alvast naar brandveiligheid, milieu-aangelegenheden of bodemaspecten. Uitgewerkte detailtekeningen of berekeningen hebt u in deze fase nog niet nodig.

Aan het vooroverleg zijn wel kosten verbonden. Als u uw omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit echt gaat aanvragen, dan krijgt u de kosten van het vooroverleg terug. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de leges voor de vergunningaanvraag. Als u uiteindelijk geen vergunning aanvraagt, krijgt u de kosten van het vooroverleg niet terug.

 • Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure van de Omgevingswet. Die procedure duurt maximaal acht weken.
 • Geldt de uitgebreide procedure van de Omgevingswet? Dan duurt de procedure maximaal zes maanden.
 • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
 • Is uw aanvraag niet volledig? Dan krijgt u het verzoek om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De gemeente schort dan de behandeltermijn op gedurende een bepaalde termijn.
 • Als de gemeente akkoord gaat met uw aanvraag, dan wordt dit bekend gemaakt via de gemeentepagina van het Hengelo's Weekblad en op de website overheid.nl. Belanghebbenden kunnen dan nog binnen zes weken bezwaar maken.

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2024.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu