Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Ontheffing zwak-alcoholhoudende dranken

Wilt u buiten een horecazaak zwak-alcoholhoudende drank verstrekken? Dan hebt u een ontheffing nodig. 

U wilt zwak-alcoholhoudende drank schenken en u hebt geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraag dan een ontheffing aan zoals bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen. 

Voor het schenken van alcoholvrije drank tijdens een evenement is geen ontheffing nodig en voor sterk-alcoholhoudende drank wordt nooit een ontheffing afgegeven.

 • De ontheffing geeft toestemming voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken (maximaal 15% alcohol).
 • U vraagt de ontheffing minimaal 12 weken voor aanvang aan.
 • Het is van zeer tijdelijke aard en voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen.
 • De ontheffing kan onderdeel uitmaken van het evenement en de daarbij geldende tijdstippen (voor maximaal 12 dagen).
 • Een leidinggevende ziet toe op de verstrekking van drank.
 • Alle leidinggevenden:
  • zijn 21 jaar of ouder;
  • hebben geen strafblad;
  • staan niet onder curatele.
 • De openbare orde, veiligheid of zedelijkheid komen niet in het gedrang.

De gemeente controleert of u aan deze voorwaarden voldoet.

U kunt de ontheffing aanvragen met het aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C (Pdf). U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente, samen met:

 • een verklaring sociale hygiëne van elke leidinggevende,
 • een kopie identiteitsbewijs van elke leidinggevende.

Het aanvragen van een Ontheffing zwak-alcoholhoudende dranken bedraagt in 2024 € 98.

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2024.

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu