Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Snippergroen

Wilt u graag een grotere tuin? In overleg met de gemeente kunt u soms een stukje openbaar groen gebruiken of kopen.

Direct naast uw huis, tuin of grond kunnen kleine stukjes openbaar groen liggen. Als zo'n stukje wordt aangemerkt als snippergroen, mag u het gebruiken of kopen. De gemeente stelt daar wel voorwaarden aan.

De gemeente is verantwoordelijk voor een aantrekkelijke en leefbare stad met voldoende gemeentelijk groen. Daarom heeft de gemeente een Groenplan (Pdf) opgesteld en een bijbehorende overzichtskaart hoofdgroenstructuur (Pdf). In het Groenplan staat beschreven wat er minimaal nodig is voor een gezonde groene basis in Hengelo. Groen dat tot de hoofdgroenstructuur behoort is belangrijk voor alle inwoners. Daarom valt het niet onder snippergroen en kunnen inwoners het niet gebruiken of kopen.

Niet al het openbaar groen is snippergroen. We spreken alleen over snippergroen als:

  • het groen direct aan een woningperceel grenst en niet breder is dan 7 meter (als het voor of naast het woningperceel ligt) of 3 meter (als het achter het woningperceel ligt),
  • het groen geen onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur,
  • het groen geen recreatieve functie heeft (zoals een speelveld of voetbalveld),
  • het groen geen onderdeel uitmaakt van een geluidswal of talud,
  • in het groen geen bijzondere bomen staan of straatmeubilair,
  • er door het in gebruik geven of verkopen geen onwenselijke situaties ontstaan.

In de Nota snippergroen (Pdf) leest u er meer over.

Om snippergroen te mogen gebruiken, sluit u met de gemeente een overeenkomst van groenuitgifte. De belangrijkste voorwaarde is dat het groene karakter van het snippergroen behouden blijft. Daarom mag u op het snippergroen niet parkeren en geen bestrating aanleggen. Ook bouwwerken zoals tuinhuisjes, klimoprasters, carports en schuttingen zijn niet toegestaan. Een haag of een laag hekje (tot 60 cm) mag wel. 

Omdat er onder de grond kabels en leidingen kunnen lopen, mag een vijver ook niet. Alle voorwaarden kunt u nalezen in bijlage 1 van de Nota snippergroen (Pdf).

Het is ook mogelijk om snippergroen van de gemeente te kopen. Dat kost € 100 per m² (tarief 2023). Kopen kan alleen als er geen riolering, kabels of leidingen in het snippergroen liggen en het groen niet onder de kroon van een waardevolle gemeentelijke boom ligt.

De exacte voorwaarden kunt u nalezen in bijlage 2 van de Nota snippergroen (Pdf).

Inritten maken nooit deel uit van de groenuitgifte. Zij zijn onderdeel van de openbare weg en daarom gelden er andere regels voor. Die staan in de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:12 en 2:12A). De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inrit, ook als deze door het snippergroen loopt. Dat betekent dat u de inrit niet met eigen bestrating mag aanleggen. En zonder toestemming mag u de inrit ook niet verbreden.

Hebt u belangstelling om snippergroen te gebruiken of te kopen? Stuur dan een mailtje naar gemeente@hengelo.nl. Of bel voor meer informatie met 14 074.

Medewerkers van de gemeente zien regelmatig dat stroken openbaar groen zonder toestemming in gebruik zijn genomen. Dit illegale grondgebruik is ongewenst. Daarom treedt de gemeente er handhavend tegen op. Zij neemt het illegaal in gebruik genomen groen terug en richt het weer in als openbaar groen. De herstelkosten kunnen bij de overtreder in rekening worden gebracht.

Er is een uitzondering voor bewoners die het openbaar groen al vóór 11 maart 2013 in gebruik hebben genomen. Zij kunnen alsnog een overeenkomst van groenuitgifte met de gemeente sluiten. In sommige gevallen is koop ook mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu