Subsidie, extra regelingen voor de culturele sector in coronatijd

Hengelose culturele organisaties kunnen vanaf woensdag 22 september een subsidie aanvragen.

Hiervoor zijn 2 uitvoeringsregelingen 'Coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2021' en 'Versterking en vernieuwing in (post)coronatijd' opgezet. 

Het subsidiebedrag staat open voor alle instellingen die actief zijn in de culturele sector van Hengelo. Aanvragen kan vanaf 22 september tot 4 november via het aanvraagformulier. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2021

De uitvoeringsregeling "Coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2021" biedt Hengelose culturele organisaties financiële steun voor urgente financiële tekorten als gevolg van de coronacrisis.

Wilt u meer informatie over deze regeling? Kijk dan in de Uitvoeringsregeling Coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2021. U kunt hierin bijvoorbeeld lezen:

  • wie de subsidie kan aanvragen,
  • aan welke voorwaarden u moet voldoen,
  • hoe de subsidie wordt toegekend.

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaand formulier:

Het ingevulde formulier kunt u samen met de bijlagen mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post versturen naar Gemeente Hengelo, Afdeling Beleid - Subsidie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig).

Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd

De uitvoeringsregeling "Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd" biedt Hengelose culturele organisaties de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor investeringen en/of activiteiten die de lokale culturele programmering versterken of vernieuwen in (post)coronatijd.

Wilt u meer informatie over deze regeling. Kijk dan in de Uitvoeringsregeling Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd. U kunt hierin bijvoorbeeld lezen:

  • wat het doel van de subsidie is,
  • voor welke investeringen, activiteiten of projecten een aanvraag kan worden gedaan,
  • aan welke voorwaarden u moet voldoen,
  • hoe de subsidie wordt toegekend.

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaand formulier:

Het ingevulde formulier kunt u samen met de bijlagen mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post versturen naar Gemeente Hengelo, Afdeling Beleid - Subsidie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig).

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu