Subsidie kunst en cultuur

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om het culturele klimaat in Hengelo te ondersteunen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse subsidie voor culturele instellingen en amateurverenigingen maar ook aan eenmalige subsidies als de stimuleringsregeling beeldende kunst en vormgeving en het podiumbudget.

Kijk dan in de Subsidieuitvoeringsregelingen Kunst en Cultuur 2022 (Pdf), Subsidieuitvoeringsregeling 'Presentatie beeldende kunst' (Pdf) of in de Subsidieuitvoeringsregelingen CultuurLokaal 2022 (Pdf) voor incidentele projecten en activiteiten.

Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

 • welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen;
 • aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen;
 • hoe u de subsidie moet aanvragen;
 • welke verplichtingen er zijn.

Tweede ronde Stimuleringsregeling BKV

Na de eerste aanvraagronde die sloot op 1 november 2021, is er nog € 18.058 beschikbaar voor professionele beeldend kunstenaars. Kunstenaars konden tot en met 15 mei 2022 een nieuwe aanvraag indienen.  Zie hiervoor de aangepaste Stimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving (Pdf) van april 2022. 

Extra subsidieregelingen coronacompensatie 

Onderstaande regelingen zijn aan te vragen vanaf 1 mei 2022:

 • Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd
  De omvang van budgetten is vaak beperkt, waardoor nieuwe activiteiten opzetten niet mogelijk is of een te groot risico is. Het Rijk heeft daarom geld beschikbaar gesteld om de culturele sector te ondersteunen. Gemeente Hengelo zet daarvan € 145.000 in zodat de culturele sector kan investeren voor de lange termijn en zorgen dat er weer innovatie plaats kan vinden in de sector. Subsidie voor deze regeling kan tussen 1 mei 2022 en 1 juni 2022 aangevraagd worden.
 • Coronacompenstatie van urgente financiële tekorten 2021
  Vanaf 1 mei 2022 tot en met 31 juli 2022 kunnen culturele organisaties ook subsidie aanvragen om financiële tekorten op te vangen die in 2021 zijn ontstaan door corona. Het subsidieplafond daarvoor is vastgesteld op € 50.000.

Onderrstaande regeling is aan te vragen vanaf 1 september 2022

 • Coronacompenstatie van urgente financiële tekorten 2022
  De gemeenteraad heeft ook het subsidieplafond vastgesteld voor een regeling voor tekorten die in 2022 zijn ontstaan. Voor deze regeling is een subsidieplafond van €228.550. Die regeling wordt vanaf 1 september 2022 opengesteld tot en met 31 oktober 2022.

Wilt u nog iets nalezen in de regelingen van 2021? Ga dan naar de Subsidieuitvoeringsregelingen 2021 (Pdf).

Wilt u subsidie aanvragen voor 2022? En verwijst de uitvoeringsregeling naar een aanvraagformulier? Maak dan gebruik van de volgende formulieren:

Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Beleid - Subsidie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Houd rekening met de uiterlijke inleverdatum!

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu