Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Subsidie kunst en cultuur

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om het culturele klimaat in Hengelo te ondersteunen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse subsidie voor culturele instellingen en amateurverenigingen maar ook aan eenmalige subsidies als de stimuleringsregeling beeldende kunst en vormgeving en het podiumbudget.

Kijk dan in de Subsidieuitvoeringsregelingen Kunst en Cultuur 2024 (Pdf) voor jaarlijkse subsidies en in de Subsidieuitvoeringsregelingen CultuurLokaal 2024 (Pdf) voor incidentele projecten en initiatieven.

Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

  • welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke verplichtingen er zijn.

Wilt u nog iets nalezen in de regelingen van 2023? Ga dan naar de Subsidieuitvoeringsregelingen 2023 (Pdf).

Wilt u subsidie aanvragen voor 2024? En verwijst de uitvoeringsregeling naar een aanvraagformulier? Maak dan gebruik van de volgende formulieren:

Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, afdeling MSO-MP, t.a.v. subsidieloket, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Houd rekening met de uiterlijke inleverdatum!

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu