Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Subsidie zorg

De gemeente Hengelo stelt subsidie beschikbaar voor maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg

Ook voor de regeling 'Thuis in de buurt' kan subsidie worden aangevraagd. Met Thuis in de buurt wil de gemeente algemene voorzieningen regelen om te zorgen dat mensen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Kijk dan in de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2024 (Pdf). Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

  • welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke verplichtingen er zijn.

Wilt u nog iets nalezen in de regelingen van 2023? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2023 (Pdf).

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu