Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Tijdelijk gebruik van gemeentegrond

Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft als u tijdelijk gebruik maakt van gemeentegrond.

Bijvoorbeeld voor het stallen van bouwmateriaal of het plaatsen van steigers, containers, stortkokers of bouwketen? Vraag uw vergunning op tijd aan: uiterlijk 8 weken van tevoren! 

U heeft geen vergunning nodig als u de materialen of objecten plaatst op een stuk verharde gemeentegrond tot een maximum van 8 m² met een maximale duur van 10 werkdagen. Maar houd in dat geval wel rekening met het volgende:

 • Als u schade veroorzaakt aan de gemeentegrond kan de gemeente deze schade op u verhalen. Het is daarom goed om de situatie op foto vast te leggen voordat u de grond gaat gebruiken.
 • Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Neem dan eerst contact op met de gemeente.

U kunt de vergunning aanvragen via Omgevingsloket. Vraag uw vergunning op tijd aan: uiterlijk 8 weken van tevoren!

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Of heeft u vragen? Maak dan telefonisch een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH via 14 074.

 • De behandeltermijn is bij een volledige aanvraag maximaal 8 weken.
 • De behandeltermijn kan met maximaal 6 weken worden uitgesteld om de aanvraag compleet te maken.
 • De gemeente kan de behandeltermijn met maximaal 8 weken verlengen als zij niet eerder een besluit op uw aanvraag kan nemen.

U betaald voor de aanvraag van de vergunning en mogelijk ook precariobelasting.

Leges aanvragen vergunning 2024

 • in gebruik nemen van minder dan 50 m² gemeentegrond: € 217
 • in gebruik nemen van meer dan 50 m² gemeentegrond: € 432

Precariobelasting 2024

Voor steigerwerken, stortkokers of bouwketen en zaken en materialen die daarmee verband houden:

 • per m², per dag € 0,38
 • per m², per week € 2,59
 • per m², per maand € 8,32
 • per m², per jaar € 99,84

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu