Verbod op asbestdaken

Let op: Op woensdag 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken afgewezen. De informatie op deze pagina wordt zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe situatie.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat asbestdaken na zo'n 30 jaar verweren en beschadigd kunnen zijn door weersinvloeden. Daarom heeft de regering besloten dat asbestdaken vanaf 1 januari 2025 verboden zijn. Het is een taak van de gemeente om er op toe te zien dat tegen die tijd het verbod wordt nageleefd. 

Hebt u een asbestdak? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Als gemeente helpen we u daar graag zo goed mogelijk bij. Zo zorgen we samen voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Zodra een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en uw omgeving. Niet alleen het natuurlijke verweringsproces tast een asbestdak aan. Ook een hagelbui, storm of brand kan er voor zorgen dat asbestvezels vrij komen.

Naast de gezondheidsrisico's kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Raakt uw dak beschadigd, dan hebt u mogelijk een minder of onbruikbaar pand. Alleen een specialist mag dan uw dak vervangen en uw omgeving moet asbestvrij worden gemaakt. Dit is een kostbare aangelegenheid. Afhankelijk van uw situatie, vergoedt uw verzekering na 2024 dergelijke kosten minder of helemaal niet meer. Vanaf 2025 controleren we als gemeente of het verbod wordt nageleefd. Verwijdert u uw asbestdak niet voor 2025, dan loopt u ook het risico op een boete.

Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1993? Dan bestaat de kans dat er asbest op uw dak ligt. Meestal in de vorm van golfplaten of dakleien. Twijfelt u over het materiaal op uw pand en wilt u zeker weten of u met asbest te maken hebt? Laat uw dak dan onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.

De provincie Overijssel heeft onderzocht op welke panden mogelijk asbest ligt in de gemeente Hengelo. Hiervan is een asbestdakenkaart gemaakt. De gemeente is bezig een zo nauwkeurig mogelijk overzicht te maken. Zodra de gemeente een overzicht heeft, krijgen alle eigenaren van 'asbestverdachte daken' een brief.

In bepaalde situaties kan asbest gevaarlijk zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest onder andere longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en stoflongen kan veroorzaken. Elk jaar overlijden er ongeveer 1.000 mensen aan de gevolgen van asbest. Het is daarom belangrijk om toe te werken naar een asbestdakvrij Hengelo.

De gezondheidsrisico's verschillen per situatie. De volgende richtlijnen geven een indicatie:

  • Asbest is alleen gevaarlijk op het moment dat vezels vrijkomen en worden ingeademend. Het inslikken van asbestvezels is volgens de huidige inzichten ongevaarlijk.
  • De risico's nemen af naarmate het aantal ingeademde vezels (de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt.
  • Asbestvezels die goed gebonden zijn aan dragermateriaal (zoals niet verweerd asbestcement), kunnen niet worden ingeademend zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, wordt verwijderd of uit elkaar spat.

Als pandeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor onderhouden dus ook voor het v erwijderen van uw asbestdak. Is uw asbestdak kleiner dan 35m²? Dan mag u uw asbestdak zelf vervangen. Voor grotere daken bent u verplicht een gecertificeerde asbestsaneerder in te schakelen.

Huurt u een woning of bedrijfspand? Neem dan contact op met uw verhuurder, woningcorporatie of-vereniging.

Sloopmelding of omgevingsvergunning?

Voor het verwijderen van asbest moet wel altijd een sloopmelding doen. Soms is een sloopmelding niet voldoende en hebt u een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie leest u op Sloopmelding voor particulieren.

Veilig verwijderen

Gaat u zelf uw asbest verwijderen? Kijk dan op Milieu Centraal over veilig verwijderen van asbestdaken.

Storten asbestafval

Als particulier mag u in de gemeente Hengelo maximaal 35m² of 500 kilo asbestafval (per kadastraal perceel) gratis storten op het Milieupark van Twente Milieu.

U moet het asbest dubbel verpakken in doorzichtig plastic. Dit plastic kunt u ophalen bij het Milieupark. Onverpakt of verkeerd verpakt asbest wordt niet geaccepteerd. U kunt zich met het asbest en de toestemming van de gemeente melden bij het depot voor klein chemisch afval. De medewerkers van Twente Milieu wijzen dan de plek aan waar u het asbest neer kunt leggen. U mag dit afval dus niet bij het huishoudelijk of grof afval zetten.

Financiële en fiscale kansen

Voor het laten vervangen van daken kon u tot en met oktober 2018 gebruik maken van een landelijke subsidie. Helaas is deze subsidiepot nu leeg. Er zijn meerdere financieel en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden het overwegen waard. Deze opties maken het interessant te investeren in een nieuw of zelfs duurzaam dak. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op Informatie voor dakeigenaren van de Provincie Overijssel.

Bent u ondernemer of hebt u een boerenbedrijf? Dan vraagt het vervangen van een asbestdak vaak om een goed (investerings)plan. Panden met een bedrijfsmatige functie moeten een asbestdak altijd laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Financiële en fiscale kansen

Een asbestdak vormt niet alleen een persoonlijk, maar ook een zakelijk risico. Investeert u nu in een energiezuinig dak, dan investeert u in een gezonde en veilige omgeving voor uw bedrijf.

Voor het laten vervangen van uw asbestdak kon u tot en met oktober 2018 gebruik maken van een landelijk subsidie. Helaas is deze subsidiepot nu leeg. Er zijn meerdere financieel en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden het overwegen waard. Deze opties maken het interessant te investeren in een nieuw of zelfs duurzaam dak. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op Informatie voor dakeigenaren van de Provincie Overijssel.

Telefoon: (0)14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu