Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent gedrag is een bewijs van goed gedrag.

U hebt dit soms nodig voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk. Een VOG kan ook nodig zijn voor het aanvragen van een visum of bepaalde vergunningen.  

Het aanvragen van een VOG kan op drie manieren:

 • Digitaal via Dienst Justis (Ministerie voor Justitie en Veiligheid).
 • Via de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Rechtstreeks via Dienst Justis als u niet in Nederland staat ingeschreven.

Digitaal

De organisatie waarvoor u de VOG nodig hebt, moet een aanvraag digitaal voor u klaarzetten. Dat kan alleen via de website van Justis. U hebt hiervoor uw DigiD nodig en u betaalt via iDeal.

Via de balie op het Publieksplein

Uw werkgever of de organisatie die om uw VOG vraagt, geeft u een aanvraagformulier. Vaak moet de werkgever of organisatie ook al een gedeelte van het formulier invullen en ondertekenen. Als inwoner van Hengelo kunt u vervolgens met het ingevulde formulier een VOG aanvragen aan de balie van het Publieksplein. Maak hiervoor een afspraak. De gemeente stuurt de aanvraag digitaal door naar Dienst Justis. U betaalt de verklaring bij de aanvraag aan de balie.

Als u niet in Nederland staat ingeschreven

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. U leest op de website van Justis hoe u dit kunt doen.

Iemand machtigen om uw VOG aan te vragen

Wilt u iemand machtigen om de aanvraag namens u aan de balie te doen? Dan moet de gemachtigde een volledig ingevuld machtigingsformulier VOG bij zich hebben. Uw gemachtigde moet ook een geldig legitimatiebewijs meenemen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u.

 • geldig legitimatiebewijs
 • ingevuld aanvraagformulier (verstrekt door de werkgever of organisatie)
  Let op: Meestal moet een deel van het formulier worden ingevuld en ondertekend door de werkgever of de instantie die om de verklaring vraagt.

Als u namens iemand anders de aanvraag doet:

 • ingevuld machtigingsformulier VOG 
 • uw legitimatiebewijs
 • ingevuld aanvraagformulier (verstrekt door de werkgever of organisatie)
 • kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager
 • VOG via de gemeente € 41,35
 • VOG digitaal via Justis € 33,85

Vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gratis VOG. Maar dan moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Justis.

Kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen moeten worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Hiervoor is een VOG nodig. De aanvraagformulieren hiervoor vindt u op de website Rijksoverheid. U kunt de aanvraag vervolgens doen bij uw woongemeente.

Sinds 2018 is er continue screening. Dat betekent dat er wordt bijgehouden of medewerkers in de kinderopvang vrij blijven van strafbare feiten.

VOG voor bus- of taxivervoer (Kiwa Register)

Wilt u een ondernemersvergunning aanvragen voor bus- of taxivervoer bij het Kiwa Register? Dan hebt u ook een verklaring omtrent het gedrag nodig. U kunt deze verklaring alleen aanvragen met speciale voor-ingevulde formulieren. Deze formulieren kunt u downloaden op de website van het Kiwa Register. U kunt de aanvraag vervolgens doen bij uw woongemeente. U betaalt bij aanvraag.

VOG voor zzp'ers

Bij een aanvraag van een VOG mogen de aanvrager en de organisatie niet hetzelfde zijn. U kunt dus geen VOG aanvragen voor u zelf. De opdrachtgever waar u een VOG moet overleggen is in dit geval de organisatie die van u een VOG verlangt. Deze opdrachtgever moet het aanvraagformulier invullen.

VOG voor bedrijven (VOG RP)

Ook bedrijven moeten soms een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding, het afsluiten van een contract of het lidmaatschap van een brancheorganisatie. In dat geval gaat het om een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG RP). Deze VOG RP kunt u niet aanvragen via de gemeente. Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van Justis.

U ontvangt uw VOG binnen twee tot vier weken.

Maak een afspraak

Voor het aanvragen van een VOG aan de balie op het Publieksplein kunt u alleen op afspraak terecht.

 Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu