Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

In Hengelo zijn veel vrijwilligers actief in diverse verenigingen. Hun inzet is heel belangrijk voor de Hengelose samenleving. Daarom heeft de gemeente Hengelo voor de vrijwilligers een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. 

De vrijwilligersverzekering is voor instellingen waar vrijwilligers onverplicht en onbetaald werk doen voor anderen of de samenleving. Deze verzekering is ook voor maatschappelijke stagiaires in het voortgezet onderwijs en mantelzorgers. De vrijwilligersverzekering is een aanvulling op de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de instelling. Het gaat dus niet om een vervanging van de eigen verzekering.

Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering?

Aanmelding voor de verzekering is niet nodig. De verzekering is automatisch van toepassing op alle Hengelose vrijwilligers.

Waar zijn de verzekeringen voor bedoeld?

  • Voor een aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger (voorbeeld: een vrijwilliger stoot een dure vaas om tijdens het collecteren).
  • Voor een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering van de vrijwilliger (voorbeeld: een vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap).
  • Voor een aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen van de vrijwilliger (voorbeeld: een vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden).
  • Voor een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen (voorbeeld: vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, omdat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privé-vermogen aansprakelijk voor geleden schade).
  • Voor een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen (voorbeeld: vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een maaltijd botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd).

Moet er een urenadministratie worden bijgehouden?

Nee, dat is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente, die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook vrijwilligers die zich eenmalig inzetten voor bijvoorbeeld een evenement. Er is ook geen naamregistratie van vrijwilligers nodig.

Hoe weet Centraal Beheer Achmea of een persoon als vrijwilliger actief is geweest tijdens het ontstaan van de schade?

De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk doet, moet verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk. Ook kan de gemeente Hengelo de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties om te controleren of iemand terecht een claim indient.

Wij zijn een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten. Is onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overbodig?

Nee, de aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen van de collectieve vrijwilligersverzekering dekt alleen risico's die te maken hebben met het vrijwilligerswerk.

Wij organiseren een activiteit waarbij vrijwilligers met een groep deelnemers op stap gaan. Is onze organisatie gedekt voor wettelijke aansprakelijkheid, mocht er iets onderweg gebeuren?

Ja, ook tijdens uitstapjes bent u verzekerd voor schade en ongevallen. De deelnemers aan de activiteiten vallen niet onder deze vrijwilligersverzekering.

Wij zijn een landelijk opererende organisatie met meerdere vestigingslocaties. Bij welke gemeente moeten we aankloppen?

Vrijwilligers zijn verzekerd op de polis van de gemeente waarvoor het vrijwilligerswerk wordt gedaan. Een vrijwilliger is dus verzekerd als hij als vrijwilliger werkt in de verzekerde gemeente. Of als hij meegaat over de gemeentegrens met een organisatie uit die gemeente. Elke vestigingslocatie moet bij de gemeente informeren of zij een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.

Wij zijn een landelijk of regionaal opererende organisatie met één vestigingslocatie. Onze vrijwilligers komen uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering?

Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente is altijd verzekerd. Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaat doen in een andere gemeente, is verzekerd op de polis van de woongemeente. Maar in die gevallen waarin de andere gemeente ook is verzekerd voor de vrijwilligersactiviteiten, of als de organisatie waarvoor de activiteiten worden gedaan een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Wanneer er één of meerdere vestigingslocaties van een organisatie zijn, is de standplaats van de vestiging(en) bepalend voor de dekking.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu