Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aanvragen bijstandsuitkering

Heeft u te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

De gemeente Hengelo behandelt ook de bijstandsaanvragen van inwoners van Borne of Haaksbergen.

 • U bent 18 jaar of ouder, maar heeft nog geen AOW.
 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U heeft te weinig geld om van te leven (zie hieronder voor meer uitleg).
 • U heeft weinig vermogen (zie hieronder voor meer uitleg).
 • U heeft geen recht op studiefinanciering.
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U zit niet in de gevangenis.

Wanneer heeft u te weinig geld om van te leven?

Dat hangt af van uw leeftijd en met wie u woont. Enkele voorbeelden:

 • U bent alleenstaand of een alleenstaande ouder en uw inkomsten zijn lager dan € 1.283,83 netto per maand (inclusief vakantiegeld).
 • U woont samen met uw partner en uw inkomsten zijn lager dan € 1.834,04 netto per maand (inclusief vakantiegeld).

Wat is weinig vermogen?

Met vermogen bedoelen wij spaargeld, maar ook waardevolle bezittingen zoals een auto of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u een bijstandsuitkering kunt krijgen. U mag een bepaald deel houden. Dat noemen we het vrij te laten vermogen. Hoeveel vermogen u mag hebben, hangt af van uw huishouden. Voor een gezin of een alleenstaande ouder is het vrij te laten vermogen € 15.150 en voor een alleenstaande € 7.575. Bepaalde schulden trekken we hier vanaf.

Heeft u een eigen huis? Van de overwaarde van uw huis telt maximaal € 63.900 niet mee. De overwaarde is de waarde van uw huis min de nog niet afgeloste hypotheek.

Ga naar www.werk.nl. Bij de aanvraag heeft u DigiD nodig.

Na uw aanvraag krijgt u een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen.

Hoe lang duurt het?

Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Heeft u nog niet alle gevraagde gegevens ingeleverd? Dan kan het langer duren.

Als u langer dan 4 weken op een beslissing moet wachten, heeft u vaak recht op een voorschot. Meer informatie vindt u op de pagina Voorschot bijstandsuitkering.

Schrijf u eerst in op werk.nl. Bel daarna de gemeente op 14 074. U krijgt dan een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst.

De inschrijving op werk.nl is nog geen officiële aanvraag voor een bijstandsuitkering. Want voor de meeste jongeren geldt eerst een zoektijd van 4 weken. In die zoektijd doet u het volgende:

 • U solliciteert minimaal 5x per week. Daarbij geldt: elk werk is passend.
 • U schrijft zich in bij minimaal 5 vacaturebanken.
 • Heeft u geen of niet de juiste diploma’s? Onderzoek dan of u een opleiding met studiefinanciering kunt volgen.

De zoektijd gaat in op de dag dat u zich bij de gemeente meldt.

Schrijf op wat u doet en bewaar bewijsstukken!

Heeft u te weinig gedaan? Dan wordt uw uitkering lager. Of u krijgt helemaal geen uitkering.

Ioaw-uitkering

Bent u voor 1965 geboren? En na uw 50e werkloos geworden? Dan heeft u misschien recht op een Ioaw-uitkering.

De Ioaw-uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Maar uw vermogen telt niet mee.

Een Ioaw-uitkering vraagt u aan op werk.nl.

IOW-uitkering

Was u ouder dan 60 jaar toen u werkloos werd? Kijk dan of u recht heeft op een Iow-uitkering

De IOW is een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Maar het inkomen van uw partner en uw vermogen tellen niet mee.

Een Iow-uitkering vraagt u aan bij het UWV.

Er zijn 2 financiële regelingen voor ondernemers:

 • de Bbz is er voor starters of zelfstandigen die (tijdelijk) weinig inkomen hebben.
 • de Ioaz is er voor oudere zelfstandigen die willen stoppen met hun bedrijf.

Op de website van de Regionale organisatie zelfstandigen (ROZ) vindt u meer informatie over de Bbz en de Ioaz.  

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu