Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Afval en leegstand

Als een huis leegstaat wordt de Milieupas geblokkeerd.

Soms staat er langere tijd niemand ingeschreven op een adres. Bijvoorbeeld omdat de vorige bewoner is verhuisd of overleden en het huis nu te koop staat.
Als er sprake is van leegstand blokkeert Twente Milieu de milieupas. Die werkt dan niet meer op de ondergrondse containers en geeft ook geen toegang meer tot het Milieupark. Ook de minicontainers worden niet meer geleegd.

Zodra nieuwe bewoners zich op het adres inschrijven, activeert Twente Milieu de milieupas weer. Dat duurt minimaal twee weken. Daarna worden ook de minicontainers weer geleegd. 

Na het overlijden van een familielid kan het zijn dat u als nabestaande het huis wilt leegruimen. Vaak een moeilijke en verdrietige klus. Tot 30 dagen na de aangifte van overlijden kunt u de containers bij het huis van de overledene nog gebruiken. Ook kunt u in die periode met de milieupas van de overledene restafval in de ondergrondse container doen of een bezoek brengen aan het milieupark.

Na 30 dagen blokkeert Twente Milieu de milieupas en worden afvalcontainers die bij het huis horen niet meer leeg gemaakt. Wel kunt u dan nog op het milieupark terecht. Daar kunt u een dagpas aanvragen en tegen de geldende tarieven afval storten. Kijk voor meer informatie over de tarieven en openingstijden op de website van Twente Milieu.

Voor het aanbieden van afval betaalt de bewoner afvalstoffenheffing. Die bestaat uit een vast tarief per jaar én een bedrag voor elke keer dat de bewoner afval aanbiedt. De gemeente int die belasting alleen als een adres bewoond wordt.

Twente Milieu
Telefoon: (0900) 85 20 111

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu