Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Archiefonderzoek

In het gemeentearchief kunt u historisch onderzoek doen met behulp van verschillende (openbare) archiefbestanden.

Bent u bijvoorbeeld op zoek naar uw voorouders of een oude hinderwetvergunning of andere lokale historische informatie? Dan kunt u daarvoor bij het gemeentearchief terecht. Veel archieven zijn voor iedereen openbaar. Wilt u een (deel van een) archief inzien, neem dan contact op de medewerkers van het gemeentearchief.

Voor de meeste gemeentearchieven geldt in principe een openbaarheidstermijn van 20 jaar.

Het bevolkingsregister is openbaar tot 1900. Voor akten van de burgerlijke stand gelden de volgende openbaarheidstermijnentermijnen:

 • geboorteakten: openbaar na 100 jaar
 • huwelijksakten: openbaar na 75 jaar
 • overlijdensakten: openbaar na 50 jaar

De openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters zijn online raadpleegbaar via Genealogie Hengelo

Hieronder een overzicht van de archieven die de gemeente Hengelo in bezit heeft. In principe zijn deze archieven openbaar en dus (kosteloos) in te zien.  Wilt u een (deel van een) archief fysiek inzien, neem dan contact op de medewerkers van het gemeentearchief.

Openbaar bestuur

 • Bestuursarchief, (1730) 1802-1917 (Pdf)
 • Bestuursarchief, 1918-1929
 • Bestuursarchief, 1930-1971 (Pdf)
 • Bestuursarchief, 1972-1979
 • Archief wethouder van Aken, 1962-1974
 • Actiecomité Hengelo tegen Twentestad, 1998-2000
 • CDA (Fractienotulen) 1969-1990
 • PvdA (fragmentarisch) 1958; 1966-2005
 • ChristenUnie 1961-2002

 Regio Twente

 • Gemeentekring Almelo, 1969 - 1979
 • Gewest Twente, [1954] 1969-1984
 • Stichting Rijwielpaden (1954-1976)
 • Belangengemeenschap Twente Oost Gelderland (TOG) (1959-1979)
 • Recreatieschap Twente / Recreatiepojecten (1964-1984)
 • Stedenband Twente (1966-1978)
 • Bureau Milieuzaken Stedenband (1968-1979)
 • Openbaar Lichaam Vuilverwerking Twente (1968-1979)
 • Twenteraad (1969-1977)
 • Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting Twente (1972-1978)
 • Stichting Twentse Economische Ontwikkeling (STEO) (1975-1979)
 • Stuurgroep Milieu Twente (1976-1977)
 • Samenwerkingsverband Enschede, 1977-1997
 • Gemeentekring Midden Twente, 1974-1997
 • Samenwerkingsverband Twente, 1977-1995

 Bevolking

 • Doop- en trouwregisters, Nederduits-Gereformeerd, 1643-1811
 • Akten Burgerlijke Stand
 • Geboorteakten, 1811-1898
 • Huwelijksakten, 1811-1921
 • Overlijdensakten, 1811-1946

N.b.: zie ook de online raadpleegbare bestanden op Genealogie Hengelo

 Openbare orde en veiligheid

 • Gemeentepolitie, 1918-1996, (gedeelte 1939-1946 (Pdf))
 • Vreemdelingendienst, 1934-1984
 • Luchtbeschermingsdienst, 1939-1943
 • Evacuatiebureau, 1942-1943
 • Brandweer, 1960-1989
 • Bescherming Bevolking, 1960-1986
 • Stuurgroep Hulpverlening Twente, 1971-1973

 Infrastructuur en Milieu

 • Hinderwetarchief, 1851-1984
 • Bouw- en woningtoezicht, 1919-1984
 • Dienst Gemeentewerken, 1920-1989 (Pdf)
 • Reinigingsdienst, 1920-1989
 • Plaatselijk Bureau Wederopbouw, 1945-1958
 • Contactorgaan Herstel (wederopbouw), 1947-1950
 • Taxicommissie, 1975-1987
 • Stichting Kabel Teevee Hengelo, 1989-1997
 • Architect W.R. Couwelaar (wederopbouw) 1945-1960
 • Architect Westendorp [1965-1990]
 • Hart van Zuid 1998-2004
 • Natuur- en Milieuraad Hengelo 1972-2000
 • Fuldauerstichting 1969-1998
 • Commissies Wederopbouw 1 april 1945-maart 1950, bevat:
  • Gemeenschap oud-illegale werken (g.o.i.w.) 27 april-24 juni 1946
  • Hengelosch Genootschap voor Sociale Vorming juni 1946-20 januari 1947
  • Kadergenootschap Hengelo voor Sociale Opvoeding juni-oktober 1946
  • Werkgroep Kerk en Maatschappij 16 mei 1945 21 november 1945
  • Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding juni 1945-november 1946
  • Bureau Roerende Goederen van vijanden en landverraders/beheerinstituut [1945] - 1950
  • Nederlandse Volksbeweging, afd. Hengelo juni 1945-september 1946
  • Stichting Vrij Nederland 30 mei 1945-24 januari 1948
  • Sectie wederopbouw van het kadergenootschap voor sociale opvoeding 17 juli 1945-22 januari 1946, bevat tevens notulen van de groep propaganda, groep plan tentoonstelling en de groep schooljeugd

 Maatschappelijke zorg en welzijn

 Gezondheid

 • Gezondheidscommissie, 1918-1954
 • Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding, 1923-196
 • Districtsschoolartsendienst Hengelo, Stad en Ambt Delden, 1937-1975
 • Destructiekring Twente, 1960-1996
 • Openbaar Lichaam Slachthuizen en Vleeskeuringsdienst, 1963-1985

 Onderwijs

 • Commissie van toezicht middelbaar onderwijs, 1910-1969
 • Curatoren Gymnasium, 1911-1937
 • Scholengemeenschap Bataafse Kamp, (1904)1911-2001(2003) (Pdf)
 • Commissie van Toezicht Lager Onderwijs, 1917-1962
 • Commissie tot het weren van schoolverzuim, 1917-1969
 • Stichting voor Protestants Christelijke Onderwijs te Hengelo, 1922-1974
 • Stichting Kleuterscholen Hengelo, 1953-1964
 • Commissie Mammoetwet, 1963-1968
 • H.T.S. Hengelo, 1956-1987
 • Ouderraad Basisonderwijs, 1973-1979
 • Commissie onderwijsdag openbaar onderwijs, 1975-1984
 • Bureau Onderwijsadviseur / Schooladviesdienst, 1970-1986

 Sport, cultuur, recreatie en evenementen

 • Sociëteit Eensgezindheid, 1864-1999
 • Koninklijke Hengelo's Mannenkoor, 1886-1978
 • Gymnastiekvereniging Hercules, 1895-1996
 • Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding, 1918-1960
 • Concertgebouw Hengelo, 1921-1993
 • Stichting Bad- en zweminrichting 't Tuindorp, 1923-1977
 • Plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen, 1928-1971
 • Hengelo's Cultureel Genootschap, 1953-1970
 • Comité Hengelo Herrezen, 1958
 • Culturele Raad Hengelo, 1961-1989
 • Stichting Erewacht voor gevallenen, 1962-1965
 • Stichting Hengelo 100 jaar metaalstad, 1967-1969
 • Dienst Lichamelijke Opvoeding en Sport, 1972-1992
 • Projectgroep vrouwengeschiedenis Hengelo, 1995-2000
 • Stork Schaakclub (SSC) [1951] 1956-2001

 Economie en energie

 • Gasfabriek, 1865-1932
 • Gas- en drinkwaterbedrijf, 1920-1983
 • Marktcommissie, 1926-1957
 • Rooms Katholieke Middenstandsvereniging, 1932-1970
 • Distributiekring, 1939-1950
 • Commissie voor detailhandel en ambacht, 1970-1985
 • Commissie voor beheer gasbedrijven Hengelo en Borne, 1970-1986

 Religie

 • Rooms Katholieke Ludgerusparochie, 1912-1985
 • Joodse gemeente, 1945-1990
 • Remonstrantse gemeente Twente 1931-1970

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu