Waar bent u naar op zoek?

Archiefonderzoek

In het gemeentearchief kunt u historisch onderzoek doen met behulp van verschillende (openbare) archiefbestanden.

Bent u bijvoorbeeld op zoek naar uw voorouders of een oude hinderwetvergunning of andere lokale historische informatie? Dan kunt u daarvoor bij het gemeentearchief terecht. Veel archieven zijn voor iedereen openbaar. Wilt u een (deel van een) archief inzien, neem dan contact op de medewerkers van het gemeentearchief.

Voor de meeste gemeentearchieven geldt in principe een openbaarheidstermijn van 20 jaar.

Het bevolkingsregister is openbaar tot 1900. Voor akten van de burgerlijke stand gelden de volgende openbaarheidstermijnentermijnen:

 • geboorteakten: openbaar na 100 jaar
 • huwelijksakten: openbaar na 75 jaar
 • overlijdensakten: openbaar na 50 jaar

De openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters zijn online raadpleegbaar via Genealogie Hengelo

Hieronder een overzicht van de archieven die de gemeente Hengelo in bezit heeft. Hengelo. In principe zijn deze archieven openbaar en dus (kosteloos) in te zien. De archieven zijn ingedeeld per categorie. Van ieder archief wordt de datering, het aantal strekkende meters en de mate van toegankelijkheid aangegeven. Van een aantal archieven kan tevens de inventaris worden bekeken.

Wilt u een (deel van een) archief fysiek inzien, neem dan contact op de medewerkers van het gemeentearchief.

 • Openbaar bestuur
 • Bevolking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Infrastructuur en milieu
 • Maatschappelijke zorg en welzijn
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Sport, cultuur, recreatie en evenementen
 • Economie en energie
 • Religie

Openbaar bestuur

- Bestuursarchief, (1730) 1802-1917 (Pdf)

- Bestuursarchief, 1918-1929

- Bestuursarchief, 1930-1971 (Pdf)

- Bestuursarchief, 1972-1979

- Archief wethouder van Aken, 1962-1974

- Actiecomité Hengelo tegen Twentestad, 1998-2000

- CDA (Fractienotulen) 1969-1990

- PvdA (fragmentarisch) 1958; 1966-2005

- ChristenUnie 1961-2002

56 m¹

34 m¹

197 m¹

81 m¹

1 m¹

0,4 m¹

0,3 m¹

5,0 m¹

2,0 m¹

Inventaris

Plaatsingslijst

Dossierinventaris

Dossierinventaris

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Onderstaande archieven zijn oorspronkelijk afkomstig van de Regio Twente en zijn geplaatst bij het gemeentearchief Hengelo.

- Gemeentekring Almelo, 1969 - 1979

- Gewest Twente, [1954] 1969-1984

19 m¹

44 m¹

Dossierinventaris

Dossierinventaris

Bevat tevens

Stichting Rijwielpaden (1954-1976)
Belangengemeenschap Twente Oost Gelderland (TOG) (1959-1979)
Recreatieschap Twente / Recreatiepojecten (1964-1984)
Stedenband Twente (1966-1978)
Bureau Milieuzaken Stedenband (1968-1979)
Openbaar Lichaam Vuilverwerking Twente (1968-1979)
Twenteraad (1969-1977)
Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting Twente (1972-1978)
Stichting Twentse Economische Ontwikkeling (STEO) (1975-1979)
Stuurgroep Milieu Twente (1976-1977)

- Samenwerkingsverband Enschede, 1977-1997

- Gemeentekring Midden Twente, 1974-1997

- Samenwerkingsverband Twente, 1977-1995

10 m¹

13 m¹

23 m¹

Dossierinventaris

Dossierinventaris

Dossierinventaris

Bevolking

- Doop- en trouwregisters, Nederduits-Gereformeerd, 1643-1811

0,2 m¹

Duplicaatarchief

- Akten Burgerlijke Stand

5 m¹

 • Geboorteakten, 1811-1898
 • Huwelijksakten, 1811-1921
 • Overlijdensakten, 1811-1946

N.b.: zie ook de online raadpleegbare bestanden op Genealogie Hengelo

Openbare orde en veiligheid

- Gemeentepolitie, 1918-1996

41 m¹

Dossierinventaris

N.b.: gedeelte 1939-1946 (Pdf) middels beschrijvende inventaris

- Vreemdelingendienst, 1934-1984

- Luchtbeschermingsdienst, 1939-1943

- Evacuatiebureau, 1942-1943

- Brandweer, 1960-1989

- Bescherming Bevolking, 1960-1986

- Stuurgroep Hulpverlening Twente, 1971-1973

13 m¹

0,1 m¹

0,1 m¹

37 m¹

7 m¹

0,1 m¹

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

 

 Infrastructuur en milieu

- Hinderwetarchief, 1851-1984

- Bouw- en woningtoezicht, 1919-1984

- Dienst Gemeentewerken, 1920-1989 (Pdf)

- Reinigingsdienst, 1920-1989

- Plaatselijk Bureau Wederopbouw, 1945-1958

- Contactorgaan Herstel (wederopbouw), 1947-1950

- Taxicommissie, 1975-1987

- Stichting Kabel Teevee Hengelo, 1989-1997

- Architect W.R. Couwelaar (wederopbouw) 1945-1960

- Architect Westendorp [1965-1990]

- Hart van Zuid 1998-2004

- Natuur- en Milieuraad Hengelo 1972-2000

- Fuldauerstichting 1969-1998

- Commissies Wederopbouw 1 april 1945-maart 1950

35 m¹

291 m¹

145 m¹

10 m¹

0,5 m¹

0,1 m¹

0,1 m¹

0,9 m¹

2,5 m¹

2,0 m¹

1,5 m¹

2,0 m¹

1,0 m¹

0,1 m¹

Plaatsingslijst

Plaatsingslijst

Dossierinventaris

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Dossierinventaris

Bevat

Gemeenschap oud-illegale werken (g.o.i.w.) 27 april-24 juni 1946
Hengelosch Genootschap voor Sociale Vorming juni 1946-20 januari 1947
Kadergenootschap Hengelo voor Sociale Opvoeding juni-oktober 1946
Werkgroep Kerk en Maatschappij 16 mei 1945 21 november 1945
Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding juni 1945-november 1946
Bureau Roerende Goederen van vijanden en landverraders/beheerinstituut [1945] - 1950
Nederlandse Volksbeweging, afd. Hengelo juni 1945-september 1946
Stichting Vrij Nederland 30 mei 1945-24 januari 1948
Sectie wederopbouw van het kadergenootschap voor sociale opvoeding 17 juli 1945-22 januari 1946,
bevat tevens notulen van de groep propaganda, groep plan tentoonstelling en de groep schooljeugd

 Maatschappelijke zorg en welzijn

- Centrale commissie voor armenzorg e.a., 1920-1931 

- Gemeentelijke Sociale Dienst, 1920-1989 (Pdf)

- Centraal Bureau voor Instellingen van Weldadigheid, 1920-1954 (Pdf)

- Vereniging Autotochten voor Ouden van dagen, 1928-1972 (Pdf)

- Rotary Hengelo, 1932-2000

- Instelling voor Maatschappelijke Hulpbetoon, 1937-1964 (Pdf)

- Raad van advies inzake de geestelijke, sociale en materieelen wederopbouw, 1945

- Raad voor de Jeugdbelangen Hengelo / Hengelose Jeugdraad, 1954-1973

- Hengelo's Vluchtelingen comité (Hongaarse vluchtelingen), 1956-1960 (Pdf)

- Federatie voor Bejaardenzorg, 1956-1968 (Pdf)

- Werkarchief B.J. ten Boom, 1956-1969 (Pdf)

- Centrum Buitenlanders Oost Nederland, 1965-1990

- Stichting Bouw en beheer onderbouw Kasbah, 1973-1980

- Anti-fascisme comité Hengelo, 1980-1989

- Stichting Bewonersplatform Tuindorp, 1990-2000

- Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1953-1971

0,1 m¹

 51 m¹

1,2 m¹

1 m¹

5 m¹

2,1m¹

0,1m¹

0,6m¹

0,8 m¹

0,6 m¹

0,9 m¹

45 m¹

0,4 m¹

0,1 m¹

2 m¹

0,1 m¹

Niet geïnventariseerd

Dossier inventaris 

Plaatsingslijst

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Plaatsingslijst

Plaatsingslijst

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Gezondheid

- Gezondheidscommissie, 1918-1954

- Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding, 1923-1960

- Districtsschoolartsendienst Hengelo, Stad en Ambt Delden, 1937-1975

- Destructiekring Twente, 1960-1996

- Openbaar Lichaam Slachthuizen en Vleeskeuringsdienst, 1963-1985

0,1 m¹

 0,2 m¹

 0,5 m¹

 1,2 m¹

  1,2 m¹ 

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd 

Onderwijs

- Commissie van toezicht middelbaar onderwijs, 1910-1969

- Curatoren Gymnasium, 1911-1937

0,1 m¹

 0,2 m¹

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

- Scholengemeenschap Bataafse Kamp, (1904)1911-2001(2003) (Pdf)

- Commissie van Toezicht Lager Onderwijs, 1917-1962

- Commissie tot het weren van schoolverzuim, 1917-1969

- Stichting voor Protestants Christelijke Onderwijs te Hengelo, 1922-1974

- Stichting Kleuterscholen Hengelo, 1953-1964

- Commissie Mammoetwet, 1963-1968

- H.T.S. Hengelo, 1956-1987

- Ouderraad Basisonderwijs, 1973-1979

- Commissie onderwijsdag openbaar onderwijs, 1975-1984

- Bureau Onderwijsadviseur / Schooladviesdienst, 1970-1986

 4,5 m¹

0,1 m¹

0,1 m¹

1 m¹

0,1 m¹

0,1 m¹

1 m¹

0,3 m¹

0,1 m¹

2,6 m¹

 Dossierinventaris 

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Sport, cultuur, recreatie en evenementen

- Sociëteit Eensgezindheid, 1864-1999

- Koninklijke Hengelo's Mannenkoor, 1886-1978

- Gymnastiekvereniging Hercules, 1895-1996

- Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding, 1918-1960

- Concertgebouw Hengelo, 1921-1993

- Stichting Bad- en zweminrichting 't Tuindorp, 1923-1977

- Plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen, 1928-1971

- Hengelo's Cultureel Genootschap, 1953-1970

- Comité Hengelo Herrezen, 1958

- Culturele Raad Hengelo, 1961-1989

- Stichting Erewacht voor gevallenen, 1962-1965

- Stichting Hengelo 100 jaar metaalstad, 1967-1969

- Dienst Lichamelijke Opvoeding en Sport, 1972-1992

- Projectgroep vrouwengeschiedenis Hengelo, 1995-2000

- Stork Schaakclub (SSC) [1951] 1956-2001

1 m¹

2,5 m¹ 

1 m¹

0,1 m¹

10 m¹

0,5 m¹

0,1 m¹

0,1 m¹

0,1 m¹

2 m¹ 

0,3 m¹

0,2 m¹

40 m¹

0,5 m¹

2,0 m¹

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Economie en energie

- Gasfabriek, 1865-1932

- Gas- en drinkwaterbedrijf, 1920-1983

- Marktcommissie, 1926-1957

- Rooms Katholieke Middenstandsvereniging, 1932-1970

- Distributiekring, 1939-1950

- Commissie voor detailhandel en ambacht, 1970-1985

- Commissie voor beheer gasbedrijven Hengelo en Borne, 1970-1986

0,3 m¹

0,6 m¹

0,1 m¹

0,1 m¹

0,2 m¹

0,2 m¹

0,1 m¹

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

 Niet geïnventariseerd

Religie

- Rooms Katholieke Ludgerusparochie, 1912-1985

- Joodse gemeente, 1945-1990

- Remonstrantse gemeente Twente 1931-1970

6 m¹

1 m¹

3,0 m¹

Niet geïnventariseerd

Niet geïnventariseerd

Plaatsingslijst

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu