Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

Het is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop uw nationaliteit staat vermeld. U kunt dit uittreksel aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Het uittreksel uit de Basisregistratie Personen kan worden aangevraagd door:

  • de persoon zelf;
  • ouders, voogden en verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • curatoren, voor personen die onder curatele staan;
  • gemachtigden.

Een gemachtigde moet in het bezit zijn van de schriftelijke machtiging, zijn eigen legitimatiebewijs en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de volmachtgever. 

Hebt u een uittreksel uit de BRP nodig voor gebruik in het buitenland? Of voor buitenlandse autoriteiten in Nederland? Vraag dan om een internationaal uittreksel.

Bent u na september 1994 uitgeschreven uit Nederland? Of hebt u zich voor een kortdurend verblijf in Nederland ingeschreven als niet-ingezetene? Dan kunt u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt daarvoor terecht bij één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Kijk voor meer informatie eerst op de website van deze gemeenten.

Als u voor oktober 1994 bent uitgeschreven uit Nederland, kunt u een bewijs van Nederlanderschap aanvragen in uw laatste woongemeente.

Een uittreksel uit de BRP kost € 18,60.

U kunt het uittreksel digitaal aanvragen. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel binnen twee werkdagen naar u toe. Let op: Kies bij de aanvraag voor het standaard uittreksel. Op dit uittreksel staat namelijk uw nationaliteit vermeld.

Uittreksel BRP van mijzelf

U kunt eventueel ook een brief en een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld daarin duidelijk dat het om een uittreksel met nationaliteit gaat. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij versturen het uittreksel nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.U kunt het uittreksel dan direct meenemen. Let op: Voor het aanvragen van een uittreksel aan de balie betaalt u € 10 extra.

Maak een afspraak

U kunt een bewijs van Nederlanderschap online of via de post aanvragen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt u toch liever naar onze balie komen? Maak dan eerst een afspraak.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu