Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bodycams

De bodycam kan agressie voorkomen.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en toezichthouders van de gemeente Hengelo dragen een bodycam. Dat is een op de kleding bevestigde camera die beeld en geluid kan opnemen. Het gebruik van een bodycam kan ervoor zorgen dat dreigende situaties niet uit de hand lopen. Daardoor voelen boa's en toezichthouders zich veiliger tijdens hun werk.

Boa's en toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de veiligheid en leefbaarheid in onze stad. Helaas krijgen zij regelmatig te maken met agressie. Vaak gaat het om schelden, maar ook fysiek geweld komt voor.

Uit verschillende proeven is gebleken dat het gebruik van bodycams agressie kan voorkomen. Daarom maakt de gemeente Hengelo er gebruik van. Net als de politie en toezichthouders in het openbaar vervoer.

De boa zet de camera aan in de volgende situaties:

  • er is sprake van een incident (bijvoorbeeld belediging of bedreiging),
  • het is nodig voor de opsporing van een strafbaar feit.

Daarnaast kan de camera worden ingezet voor trainingsdoeleinden.

De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Zodra de boa de opnameknop indrukt, bewaart de camera de beelden. Om de aanleiding van het incident ook op beeld te hebben, wordt er met terugwerkende kracht van 30 seconden bewaard. Voordat een boa de opnameknop van de bodycam indrukt, meldt hij dit aan de betrokkene(n). 

De bodycam slaat de opgenomen beelden op een veilige manier op. Dat gebeurt met speciale software die ervoor zorgt dat een boa de beelden niet kan veranderen of verwijderen. De gemeente bewaart de camerabeelden maximaal 28 dagen. Daarna worden ze automatisch vernietigd. Alleen als er een verzoek is gedaan om de camerabeelden te bekijken, kunnen ze langer bewaard worden.

De opgenomen camerabeelden kunnen op verzoek worden bekeken. Zo'n uitleesverzoek kan gedaan worden door:

  • de betrokken burger,
  • de betrokken handhaver,
  • de officier van justitie.

De officier van justitie kan de beelden ook vorderen als dat nodig is voor een strafrechtelijk onderzoek.

Uitleesverzoek doen

Een verzoek om beelden te bekijken moet schriftelijk worden gedaan. Dat kan via het Contactformulier of per brief (Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo).

In uw verzoek moet u duidelijk aangeven:

  • waar en wanneer de beelden zijn opgenomen,
  • dat u een aantoonbaar belang hebt om de beelden te bekijken.

Let op: omdat de camerabeelden maximaal 28 dagen bewaard blijven, moet u het verzoek binnen 24 dagen indienen.

Team Leefbaarheid en Veiligheid
Telefoon: 14 074
ContactformulierGemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu