Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Energietoeslag 2023

Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Met de energietoeslag ondersteunt de gemeente u in uw energiekosten. Als u recht heeft op de energietoeslag, krijgt u één keer € 1.300.

De gemeente Hengelo heeft de energietoeslag 2023 automatisch uitgekeerd aan huishoudens waarvan bekend is dat zij recht hebben op deze toeslag. Als u de toeslag niet automatisch heeft ontvangen, kunt u die zelf aanvragen. 

De energietoeslag telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent tussen de 18 en 21 jaar en kreeg in 2023 aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud).
 • U woont zelfstandig en het energiecontract staat op uw naam.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner was in 2023 niet hoger dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen 
(zonder vakantiegeld)
U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.387 € 1.548
Echtpaar / samenwonend € 1.982 € 2.102

U hebt géén recht op de energietoeslag 2023 als u: 

 • de energietoeslag 2023 al heeft ontvangen van de gemeente Hengelo of een andere gemeente,
 • geen energiekosten betaalt,
 • student bent. 

U kunt tot en met 30 juni 2024 energietoeslag aanvragen. Dat kan heel eenvoudig digitaal. U heeft daarbij wel uw DigiD nodig.

 Aanvraag energietoeslag 2023 

Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?

Doet u uw aanvraag liever schriftelijk. Dat kan met het Aanvraagformulier energietoeslag 2023 (Pdf):

 • Print het formulier en vul het in. Geen printer? U kunt het aanvraagformulier ook ophalen. Dit kan op de volgende locaties:
  1. Zorgloket: Burgemeester Van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo
  2. Noaberpoort: Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen
  3. Sociaalhus: Rheineplein 1, 7622 DG Borne
 • Onderteken het formulier. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.
 • Lever een kopie van:
  1. Uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
  2. Een bewijs van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties). Ook van uw partner. Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering heeft.
  3. Uw bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).
  4. Een bewijs dat u energiekosten betaalt. Bijvoorbeeld een bankafschrift, energiecontract op uw naam of huurcontract waarin staat dat u energiekosten betaalt.
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar gemeente@hengelo.nl. Of stuur het naar Gemeente Hengelo, Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Studenten van ouders met een lager inkomen krijgen een eenmalige  tegemoetkoming van € 400. Dit gaat niet via de gemeente, maar via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op de website van DUO vindt u meer informatie.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu