Energietoeslag

De prijzen van energie zijn dit jaar flink gestegen. Daarom krijgen huishoudens met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag.

De energietoeslag bedraagt € 800. Huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente, krijgen het geld automatisch overgemaakt. Dat gebeurt voor 1 juni. Andere huishoudens die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 31 december 2022. 

De energietoeslag is een aanvulling op de verlaging van de energiebelasting. De energietoeslag telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

U komt in aanmerking voor de energietoeslag als:

 • u in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont,
 • u 21 jaar of ouder en geen student bent (hierop is één uitzondering; zie daarvoor de tekst onder de bedragen)
 • u zelfstandig woont en energielasten heeft,
 • u een geldig Nederlands identiteitsbewijs heeft of een geldige verblijfsvergunning,
 • het inkomen van u en uw eventuele partner niet hoger is dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen per 1-1-2022 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.245 € 1.383
Echtpaar / samenwonend € 1.778 € 1.873

Energietoeslag soms ook mogelijk voor jongeren tussen 18 en 21 jaar

Jongeren onder de 21 jaar hebben meestal geen recht op energietoeslag. Dat is alleen anders als u in 2022 aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt. Krijgt u die bijstand en voldoet u aan de andere voorwaarden die hierboven staan? Dan hebt u ook recht op energietoeslag.

Huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag hebben al een eerste betaling van € 500 ontvangen. Het restbedrag van € 300 krijgt u binnenkort ook op uw rekening gestort. U hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen.

U hoeft ook geen aanvraag in te dienen als u in de periode van 1 januari tot 1 mei 2022 een van onderstaande uitkeringen of vergoedingen hebt ontvangen:

 • een IOAW- of IOAZ-uitkering
 • bijzondere bijstand
 • een uitkering BBZ-levensonderhoud
 • een minima-regeling
 • een AIO-uitkering.

De energietoeslag van € 800 wordt automatisch aan u overgemaakt. Het geld staat voor 1 juni op uw rekening. Heeft u op die datum nog geen energietoeslag ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Vraag de toeslag dan zelf aan. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina onder het kopje 'Energietoeslag zelf aanvragen'.

Voldoet u aan de voorwaarden voor energietoeslag, maar krijgt u die niet automatisch? Doe dan zelf een aanvraag. Dat kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag energietoeslag . U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?

Doet u uw aanvraag liever schriftelijk. Dat kan met het Aanvraagformulier energietoeslag 2022 (Pdf).

 • Print het formulier en vul het in.
 • Onderteken het formulier. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.
 • Voeg een kopie toe van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Voeg een bewijs toe van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties). Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering heeft.
 • Voeg een kopie toe van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl 

Hoe lang duurt het?

We ontvangen veel aanvragen (in de maand mei ruim 1.500) en proberen deze zo snel mogelijk af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan dat helaas langer duren dan de gebruikelijke termijn van 8 weken. 

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

 • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu