Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Grafrechten, overschrijven op een andere naam

Het recht op een graf kunt u laten overschrijven op naam van iemand anders.

Als u rechthebbende bent op een particulier graf, urnenkelder of urnennis kunt u een verzoek doen om het grafrecht over te dragen aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan uw partner, een van uw kinderen, een broer, zus, neef of nicht.

U kunt uw recht op een graf, urnenkelder of urnennis alleen schriftelijk overdragen. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag overschrijven grafrecht (Pdf). Print het formulier, vul het volledig in en stuur het met de bijlagen naar:

Gemeente Hengelo
Begraafplaatsadministratie
Postbus 18
7550 AA Hengelo

U mag het ook per e-mail sturen naar gemeente@hengelo.nl of als bijlage meesturen met het Contactformulier .

Houd er rekening mee dat:

  • u en de nieuwe rechthebbende het formulier allebei moeten ondertekenen,
  • u allebei een geldig identiteitsbewijs moet meesturen of meenemen,
  • de nieuwe rechthebbende automatisch ook de onderhoudskosten voor de begraafplaats overneemt.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1
Telefoon: 14 074 

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu